Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. în TOM: 2, 1986


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Valorificarea moștenirii trecutului poporului român, obiectiv major al cercetării arheologice actuale (dezbatere) 3-18 română
articol de periodic MATEI, Mircea D. (autor) Câteva considerații pe marginea începuturilor orașului Siret, în lumina celor mai recente descoperiri arheologice Studii şi Comunicări 19-25 română
articol de periodic THEODORESCU, Răzvan (autor) Arta aulică din țările române către 1600. Texte și context Studii şi Comunicări 26-30 română
articol de periodic DERER, Peter (autor) Patrimoniul clădit – componentă a avuției naționale. Partea a III-a : Sensuri și perspective Studii şi Comunicări 31-42 română
articol de periodic HOINĂRESCU, Călin (autor) Locul arhitecturii sătești de pe valea Teleajenului în orizontul arhitecturii tradiționale prahovene Studii şi Comunicări 43-55 română
articol de periodic ȘERBAN, Ioan (autor) Mănăstirea Rîmeț (județul Alba) – un important monument de arhitectură românească din secolul al XIV-lea. Monumentul în evoluția artei românești din Transilvania Conservare - restaurare 56-58 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Dosarul de restaurare a monumentului în anii 1921 – 1947 (Rîmeț) Conservare - restaurare 59-62 română
articol de periodic GORONEA, Toma (autor) Unele probleme referitoare la lucrările de conservare și restaurare de la biserica mănăstirii (Rîmeț) Conservare - restaurare 63-65 română
articol de periodic IORDĂCHESCU, Eugeniu I (autor) Translația a două monumente istorice și de arhitectură bucureștene (Mihai Vodă și Sf. Ilie Rahova) Conservare - restaurare 66-75 română
articol de periodic BOROȘ, Doina (autor) , BODEA, Mihaela (autor) Aspecte legate de conservarea unui basorelief în piatră (basorelieful Maria de Loretto, de pe fațada vestică a bisericii franciscanilor din Cluj Napoca) Conservare - restaurare 76-79 română
articol de periodic BĂTRÎNA, Lia (autor) , BĂTRÎNA, Adrian (autor) Obiecte de podoabă și accesorii vestimentare din cuprinsul necropolei din secolele XIV – XIX de la Niculițel (județul Tulcea) Patrimoniu 80-92 română
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Sesiunea „Arta românească în context European. Consonanțe și sincronisme stilistice” Cronici, recenzii 93-93 română
articol de periodic STOICESCU, Nicolae (autor) , ȚIGHILIU, Iolanda (autor) Teodor Octavian Gheorghiu, Arhitectura medievală de apărare din România, Ed. Tehnică, București, 1985 Cronici, recenzii 94-95 română
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) „Comunicări” -XV/1983 și XVI/1984 (anuar editat de Institutul pentru protecția monumentelor istorice al Republicii Socialiste Serbia) Cronici, recenzii 95-96 română