Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. în TOM: 1, 1987


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Valorificarea patrimoniului cultural – o necesitate imperioasă în activitatea de educație patriotică, revoluționară a maselor (masă rotundă) 3-11 română
articol de periodic POPA, Radu (autor) , CĂPĂȚÎNĂ, Dan (autor) , ACHIM, Viorel (autor) O cetate medievală la izvoarele Begheiului. Cercetările de la Gladna Română, județul Timiș Studii şi Comunicări 12-16 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) Etape evolutive din istoria ansamblului monumental Arnota, județul Vîlcea Studii şi Comunicări 17-19
articol de periodic HOINĂRESCU, Călin (autor) Locul arhitecturii sătești de pe Valea Teleajenului în orizontul arhitecturii tradiționale prahovene (II) Studii şi Comunicări 20-29 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Casa de lemn din județul Harghita Studii şi Comunicări 30-41 română
articol de periodic JINGA-OPRESCU, Carmen (autor) Prelucrări cîmpulungene ale casei țărănești din zona de deal Studii şi Comunicări 42-46 română
articol de periodic ISPIR, Mihai (autor) Variante de „Rundbogenstil“ în arhitectura de secol XIX. Note preliminare Studii şi Comunicări 47-51 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Informații referitoare la activitatea sculptorului Ioan C. Dimitriu Bârlad Studii şi Comunicări 52-62 română
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) Restaurarea și conservarea monumentelor romane de la Ulpia Traiana Conservare - restaurare 63-66 română
articol de periodic IANCULESCU-SPĂTARU, Teodora (autor) Cercetări stratigrafice murale în vederea restaurării picturilor monumentului istoric și de arhitectură Sf. Mina din Craiova Conservare - restaurare 67-70 română
articol de periodic REZEANU, Paul (autor) Contribuții la cunoașterea dezvoltării edilitare a Craiovei între 1831-1944 Patrimoniu 71-73 română
articol de periodic BRÎNCEANU, Lidia (autor) Un monument din Alexandria, pictat de Ștefan Luchian (catedrala Sf. Alexandru) Patrimoniu 74-76 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Picturi murale în case bucureștene în pragul secolului al XX-lea (str. G. Peri nr. 9, calea Dorobanți nr. 2, Lipscani nr. 2) Patrimoniu 77-80 română
articol de periodic ACSINTE, D. M. (autor) Cele mai vechi case din Hîrlău Patrimoniu 81-85 română
articol de periodic SIMIONESCU, Petre (autor) Contribuții la studiul monumentului Beștelei din Pitești (Biserica Sf. Treime) Opinii 86-90 română
articol de periodic BODEA, Mihaela (autor) Pentru o arhivă a arhitecturii Opinii 91-92 română
articol de periodic BUȘILĂ, Valentina (autor) Patrimoniul milenar al Egiptului în perspectivă contemporană Monumente străine 93-96 română