Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. în TOM: 2, 1987


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Date istorice și arheologice cu privire la Curtea Domnească din Bacău Studii şi Comunicări 3-13 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) Din istoricul cercetărilor arheologice la Curtea Domnească din Tîrgoviște Studii şi Comunicări 14-24 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Observații privind structura urbană a Bucureștilor la sfârșitul secolului al XVII-lea și prima jumătate a secolului al XVIII-lea Studii şi Comunicări 25-35 română
articol de periodic HOINĂRESCU, Călin (autor) Locul arhitecturii sătești de pe Valea Teleajenului în orizontul arhitecturii tradiționale prahovene (III) Studii şi Comunicări 36-53 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Monumente ale arhitecturii lemnului din sud-vestul județului Argeș (bisericile de lemn din Lipia, Catane și Cotmeana) Studii şi Comunicări 54-57 română
articol de periodic CIOARĂ-BÂTCĂ, Maria (autor) Instalații țărănești în câmpia Munteniei de vest Studii şi Comunicări 58-62 română
articol de periodic ENESCU, Theodor (autor) Luchian și picturile sale decorative din 1897 de la vila Mathilda (București) Conservare - restaurare 63-64 română
articol de periodic GRIMALSCHI, Viorel (autor) Conservarea-restaurarea și punerea în valoare a picturilor murale și a decorației policromate de la vila Mathilda Conservare - restaurare 65-72 română
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) , BĂNICĂ, Theodor (autor) Aspecte ale conservării și restaurării patrimoniului de arhitectură în municipiul Constanța Conservare - restaurare 73-76 română
articol de periodic ZECK, Ariadna (autor) Importanța unui act de cultură - Muzeul Ion Kalinderu (București) Patrimoniu 77-85 română
articol de periodic GRĂDINARU, Virgil (autor) Cinstirea memoriei înaintașilor. Monumentul lui Emanuil Ungureanu din Timișoara Patrimoniu 86-89 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Picturi murale în case bucureștene (bd. Lascăr Catargi nr.2, str. Justiției nr. 40, calea Griviței nr. 102, str. Sf. Ioan Nou nr. 33) Patrimoniu 90-94 română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Energiile unei vocații (In memoriam Vasile Drăguț) Evocări 95-96 română