Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. în TOM: 2, 1987


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ARTIMON, Alexandru (autor) Date istorice și arheologice cu privire la Curtea Domnească din Bacău Studii şi Comunicări 3-13 română
MIHĂESCU, Gabriel (autor) Din istoricul cercetărilor arheologice la Curtea Domnească din Tîrgoviște Studii şi Comunicări 14-24 română
SINIGALIA, Tereza (autor) Observații privind structura urbană a Bucureștilor la sfârșitul secolului al XVII-lea și prima jumătate a secolului al XVIII-lea Studii şi Comunicări 25-35 română
HOINĂRESCU, Călin (autor) Locul arhitecturii sătești de pe Valea Teleajenului în orizontul arhitecturii tradiționale prahovene (III) Studii şi Comunicări 36-53 română
CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Monumente ale arhitecturii lemnului din sud-vestul județului Argeș (bisericile de lemn din Lipia, Catane și Cotmeana) Studii şi Comunicări 54-57 română
CIOARĂ-BÂTCĂ, Maria (autor) Instalații țărănești în câmpia Munteniei de vest Studii şi Comunicări 58-62 română
ENESCU, Theodor (autor) Luchian și picturile sale decorative din 1897 de la vila Mathilda (București) Conservare - restaurare 63-64 română
GRIMALSCHI, Viorel (autor) Conservarea-restaurarea și punerea în valoare a picturilor murale și a decorației policromate de la vila Mathilda Conservare - restaurare 65-72 română
BĂNICĂ, Theodor (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) Aspecte ale conservării și restaurării patrimoniului de arhitectură în municipiul Constanța Conservare - restaurare 73-76 română
ZECK, Ariadna (autor) Importanța unui act de cultură - Muzeul Ion Kalinderu (București) Patrimoniu 77-85 română
GRĂDINARU, Virgil (autor) Cinstirea memoriei înaintașilor. Monumentul lui Emanuil Ungureanu din Timișoara Patrimoniu 86-89 română
OPREA, Petre (autor) Picturi murale în case bucureștene (bd. Lascăr Catargi nr.2, str. Justiției nr. 40, calea Griviței nr. 102, str. Sf. Ioan Nou nr. 33) Patrimoniu 90-94 română
FLORESCU, Radu (autor) Energiile unei vocații (In memoriam Vasile Drăguț) Evocări 95-96 română