Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. în TOM: 1, 1989


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Orientări privind înfăptuirea programului de organizare și sistematizare a teritoriului și localităților patriei, cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum al democrației socialiste, din noiembrie 1988 3-5 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) Preocupări actuale în activitatea de conservare, restaurare și punere în valoare a monumentelor de cultură în România Conservare - restaurare 6-8 română
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Aspecte ale activității de ocrotire a monumentelor bucureștene Conservare - restaurare 9-11 română
articol de periodic STANCU, Radu (autor) Județul Argeș, unul dintre județele cu o bogată activitate în domeniul conservării și restaurării monumentelor Conservare - restaurare 12-15 română
articol de periodic UZUM, Ilie (autor) Aplicarea prevederilor legale, o condiție esențială în desfășurarea activității de conservare-restaurare a monumentelor (jud. Caraș Severin) Conservare - restaurare 16-18 română
articol de periodic BODEA, Mihaela (autor) Cunoașterea patrimoniului arhitectural-istoric, o necesitate a omului modern (jud. Cluj) Conservare - restaurare 19-20 română
articol de periodic IGNA, Ioan (autor) Aspecte ale stării de conservare a monumentelor maramureșene Conservare - restaurare 21-21 română
articol de periodic TEODORESCU, Dorin (autor) Unele aspecte ale activității ocrotirii și valorificării monumentelor istorice din județul Olt Conservare - restaurare 22-22 română
articol de periodic STOICESCU-APOSTOLACKE, Zoe (autor) Valorificarea plenară a monumentelor se realizează prin cercetarea lor științifică (jud. Prahova) Conservare - restaurare 23-25 română
articol de periodic MONORANU, Octav (autor) , LUCHIAN, Sergiu (autor) Monumentele sucevene în contemporaneitate Conservare - restaurare 26-26 română
articol de periodic ROȘIU, Liliana (autor) Ocrotirea monumentelor necesită o abordare globală, sistemică, extinsă la conservarea mediului construit (jud. Timiș) Conservare - restaurare 27-29 română
articol de periodic MOCIOIU, Nicolae (autor) Aspecte documentare privind teatrul brăilean de la primele afirmări la constituirea teatrului permanent Conservare - restaurare 30-37 română
articol de periodic BUBULETE, Doina (autor) Consolidarea, reamenajarea și punerea în valoare a clădirii teatrului de stat „Maria Filotti“ din Brăila Conservare - restaurare 38-47 română
articol de periodic MOHANU, Dan (autor) O nouă etapă în conservarea și restaurarea picturilor murale din secolul al XIV-lea de la Argeș: absida altarului (biserica Sf. Nicolae Domnesc – Curtea de Argeș) Conservare - restaurare 48-62 română
articol de periodic BOROȘ, Doina (autor) , BODEA, Mihaela (autor) Experimente privind curățarea și consolidarea pietrei, investigația chimică în stabilirea diagnosticului și tratamentului pietrei degradate Conservare - restaurare 63-65 română
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) , JANITSEK, Andrei (autor) Restaurarea grupurilor statuare de la clădirea teatrului național din Cluj-Napoca Conservare - restaurare 66-76 română
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) , OPREANU, Coriolan (autor) Urbanism și arhitectură în Dacia romană. II. Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Amfiteatrul Studii 77-93 română
articol de periodic ANGHEL, Pavel (autor) Expoziția “Paul Abadie – arhitectul, 1812 – 1886” Cronici, recenzii 94-94 română
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Godisnjak 13/1987 (anuar editat de Institutul de protecție a monumentelor din Zagreb) Cronici, recenzii 94-95 română
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Petre Popa, Paul Dicu, Silvestru Voinescu, Istoria municipiului Pitești , Ed. Academiei R.P.R., 1988 Cronici, recenzii 95-95 română
articol de periodic ANGHEL, Pavel (autor) Buletinul Institutului Regal al Patrimoniului Artistic (Belgia), nr. XXI/1986-1987 Cronici, recenzii 96-96 română