Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. în TOM: 1-2, 1995

  • Anul publicației: 1995
  • Publicată de: Institutul Național al Patrimoniului
  • Editura: Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice
  • Localitatea: București
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Revista Monumentelor Istorice


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), MATEI, Mircea D. (autor), SION, Gheorghe (autor) Probleme care așteaptă răspuns de la cercetarea arheologică a bisericii ”Sf. Gheorghe” (Mirăuți) din Suceava Studii şi cercetări 3-14 română
MOISESCU, Cristian (autor) Date noi privind vechimea și arhitectura bisericii mănăstirii Topolnița (Jud. Mehedinți) Studii şi cercetări 15-19 română
BRĂTULEANU, Liviu (autor) Cuhniile ansamblurilor civile și religioase din Țările Române. Analiză arhitecturală Studii şi cercetări 20-35 română
NANU, Adina (autor) Pictura monumentală realizată de Olga Greceanu Studii şi cercetări 36-44 română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Bisericile din lemn din centrul și nordul județului Arad Studii şi cercetări 45-65 română
SCHUSTER, Gerhardt (autor) Giebel und Tore.Zur Fassadengestaltung des sachsischen bauernhauses in Siebenbiirgen. II Studii şi cercetări 67-88 germană
RUȘINARU, Elisabeta (autor) Muzeul de arhitecturî populară ”Pădurea Verde” în actualitate Studii şi cercetări 89-89 română
SUCEVEANU, Alexandru (autor) Monumente greco-romane din România. Probleme de conservare și restaurare Conservare-restaurare 90-94 română
IGNAT, Sanda (autor) Biserica Sfântu Gheorghe-Șerbești, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț. Cercetare arhitecturală Conservare-restaurare 95-108 română
IONESCU, Cristina (autor) Influența doctrinelor de restaurare, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și până la cel de-al doilea război mondial, asupra restaurării de monumente istorice din România. Analiză de caz: Restaurarea schitului Stănești -Vâlcea Conservare-restaurare 109-121 română
CARP, Constanța (autor) Biserica Sf. Arhangheli din Brăila. Conservare și restaurare Conservare-restaurare 122-131 română
PANAIT, Panait I. (autor) Preocupări ale arheologiei românești pentru cercetarea și salvarea monumentelor antice din Dobrogea, în perioada 1878-1900 Comunicări şi note documentare 132-135 română
GEORGESCU, George (autor) Lucrări de restaurare la Biserica Domnească de la Curtea de Argeș la 1851 și 1879 Comunicări şi note documentare 136-137 română
PISICĂ, Viorica (autor) Cum a fost construit palatul administrativ de la Galați Comunicări şi note documentare 138-148 română
OPREA, Petre (autor) Sculptura, decor al clădirilor particulare și publice bucureștene Comunicări şi note documentare 149-157 română
ION, Carmen (autor) Aspecte ale evoluției mobilierului pictat în Transilvania Comunicări şi note documentare 158-160 română