Cercetări istorice, I, anul 1970


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
GRIGORIU, I. Din istoricul muzeisticii ieșene I. Cercetări de muzeografie 9-21 română
DIACONESCU, EM. Teohari Antonescu - înaintaș al muzeografiei românești I. Cercetări de muzeografie 21-27 română
HUMINIC, Maria Colaborarea dintre unioniștii moldoveni și munteni în lumina unor documente ale vremii aflate în Muzeul Unirii din lași I. Cercetări de muzeografie 29-42 română
FLOREA, C. Reflectarea muzeistică a relațiilor revoluționare dintre Al. I. Cuza și Giuseppe Garibaldi I. Cercetări de muzeografie 43-50 română
ISAC, Virginia Sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie la lași, câteva știri dintre anii 1860 și 1909 I. Cercetări de muzeografie 51-57 română
ARHIP, I Redactia ”Vieții românești" prezentată în Muzeul literaturii din Iași. (Proiect) I. Cercetări de muzeografie 59-65 română
SPINEI, V O psalie din corn descoperită la Băiceni II. Arheologie 67-72 română
PALADE, V. Mormânt de înhumație din sec. al IV-lea, descoperit la Ivești (jud. Vaslui) II. Arheologie 73-76 română
CHEPTEA, Stela Săpături arheologice de la Hlincea lași din anul 1964 II. Arheologie 77-90 română
ANDRONIC, Al. Iașii până în secolul al XVII-lea, în lumina datelor arheologice II. Arheologie 91-108 română
GOSTAR, N Numele și originea costobocilor III. Istorie politică şi social-economică 109-117 română
CIHODARU, C Localizarea unor triburi din lista geografului Bavarez III. Istorie politică şi social-economică 119-132 română
PLATON, Ghe. Complotul lui Ioniță Popovici din Moldova din anul 1839 III. Istorie politică şi social-economică 133-154 română
ZAHARIA, Elena Istoria economică a județului lași în perioada interbelică III. Istorie politică şi social-economică 155-170 română
BOTEZ, C. Cu privire la situația reformei agrare in județul lași în anii 1928-1930 III. Istorie politică şi social-economică 171-185 română
ZUB, Al. A. D. Xenopol, note istoriografice III. Istorie politică şi social-economică 187-201 română
BOLD, Em Problema reparațiilor și relațiile internaționale de la Conferința păcii la planul Dawes III. Istorie politică şi social-economică 203-218 română
TUDORAN, Georgeta Aportul socialiștilor ieșeni la răspândirea marxsimului în România IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 219-229 română
RUSU, D. D. Din istoricul legislației muncii în România. Legea din februarie 1916 IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 231-242 română
SAIZU, Ion Greve ale muncitorilor textiliști din lași (februarie - aprilie 1940) IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 243- română
KAREȚCHI, A Probleme ale tacticii P.C.R. în perioada luptei pentru instaurarea puterii populare IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 251-263 română
LOGHIN, A. Contribuția organizațiilor muncitorești ieșene la crearea Partidului Unic al clasei muncitoare IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 265-274 română
IONIȚĂ, Gh. I. Lucrețiu Pătrășcanu - gânditor social politic IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 275-281 română
GRIGORAȘ, N. Două monumente de artă feudală din împrejurimile Iașului: mânăstirile Hlincea și Aroneanu V. Monumente şi locuri istorice 283-304 română
VACARIU, D Un nou și valoros obiectiv muzeistic ieșean : ”Casa Dosoftei" V. Monumente şi locuri istorice 305-308 română
MIRIAM, K Un edificiu al mișcării muncitorești: Casa din strada Max Vexler V. Monumente şi locuri istorice 309-316 română
CLOȘCĂ, C. Un prestigios lăcaș de cultură: ”Ateneul popular Tătărași " (1919 -1940) V. Monumente şi locuri istorice 317-328 română
VICOVEANU, Agurița Vila Sonet ”M. Codreanu " V. Monumente şi locuri istorice 329-331 română
M., H. Un mesaj italian de simpatie față de poporul român VI. Documente 333-335 română
RUSU, D. D. Documente privitoare la aplicarea legii asigurărilor muncitorești din 1912 lucrătorilor din porturi VI. Documente 337-344 română
EM., D. Muzeistica ieșeană în documente VI. Documente 345-347 română
BUZATU, Gh. Mărturii noi despre un concurs universitar la lași din anul 1894 VI. Documente 349-355 română
OARGĂ, C Problematica istorică locală în atenția cercetătorilor ieșeni VII. Note 357-360 română
RAM, Alec Coordonate prezente și viitoare ale cercetării științifice în Muzeul de Istorie a Moldovei VII. Note 361-363 română
VASILOVICI, V. 110 ani de la înființarea Muzeului de artă din Iași - Donații și donatori VII. Note 365-367 română