Cercetări istorice, I, 1970


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GRIGORIU, I. (autor) Din istoricul muzeisticii ieșene I. Cercetări de muzeografie 9-21 română
DIACONESCU, EM. (autor) Teohari Antonescu - înaintaș al muzeografiei românești I. Cercetări de muzeografie 21-27 română
HUMINIC, Maria (autor) Colaborarea dintre unioniștii moldoveni și munteni în lumina unor documente ale vremii aflate în Muzeul Unirii din lași I. Cercetări de muzeografie 29-42 română
FLOREA, C. (autor) Reflectarea muzeistică a relațiilor revoluționare dintre Al. I. Cuza și Giuseppe Garibaldi I. Cercetări de muzeografie 43-50 română
ISAC, Virginia (autor) Sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie la lași, câteva știri dintre anii 1860 și 1909 I. Cercetări de muzeografie 51-57 română
ARHIP, I (autor) Redactia ”Vieții românești" prezentată în Muzeul literaturii din Iași. (Proiect) I. Cercetări de muzeografie 59-65 română
SPINEI, V (autor) O psalie din corn descoperită la Băiceni II. Arheologie 67-72 română
PALADE, V. (autor) Mormânt de înhumație din sec. al IV-lea, descoperit la Ivești (jud. Vaslui) II. Arheologie 73-76 română
CHEPTEA, Stela (autor) Săpături arheologice de la Hlincea lași din anul 1964 II. Arheologie 77-90 română
ANDRONIC, Al. (autor) Iașii până în secolul al XVII-lea, în lumina datelor arheologice II. Arheologie 91-108 română
GOSTAR, N (autor) Numele și originea costobocilor III. Istorie politică şi social-economică 109-117 română
CIHODARU, C (autor) Localizarea unor triburi din lista geografului Bavarez III. Istorie politică şi social-economică 119-132 română
PLATON, Ghe. (autor) Complotul lui Ioniță Popovici din Moldova din anul 1839 III. Istorie politică şi social-economică 133-154 română
ZAHARIA, Elena (autor) Istoria economică a județului lași în perioada interbelică III. Istorie politică şi social-economică 155-170 română
BOTEZ, C. (autor) Cu privire la situația reformei agrare in județul lași în anii 1928-1930 III. Istorie politică şi social-economică 171-185 română
ZUB, Al. (autor) A. D. Xenopol, note istoriografice III. Istorie politică şi social-economică 187-201 română
BOLD, Em (autor) Problema reparațiilor și relațiile internaționale de la Conferința păcii la planul Dawes III. Istorie politică şi social-economică 203-218 română
TUDORAN, Georgeta (autor) Aportul socialiștilor ieșeni la răspândirea marxsimului în România IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 219-229 română
RUSU, D. D. (autor) Din istoricul legislației muncii în România. Legea din februarie 1916 IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 231-242 română
SAIZU, Ion (autor) Greve ale muncitorilor textiliști din lași (februarie - aprilie 1940) IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 243-249 română
KAREȚCHI, A (autor) Probleme ale tacticii P.C.R. în perioada luptei pentru instaurarea puterii populare IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 251-263 română
LOGHIN, A. (autor) Contribuția organizațiilor muncitorești ieșene la crearea Partidului Unic al clasei muncitoare IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 265-274 română
IONIȚĂ, Gh. I. (autor) Lucrețiu Pătrășcanu - gânditor social politic IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 275-281 română
GRIGORAȘ, N. (autor) Două monumente de artă feudală din împrejurimile Iașului: mânăstirile Hlincea și Aroneanu V. Monumente şi locuri istorice 283-304 română
VACARIU, D (autor) Un nou și valoros obiectiv muzeistic ieșean : ”Casa Dosoftei" V. Monumente şi locuri istorice 305-308 română
MIRIAM, K (autor) Un edificiu al mișcării muncitorești: Casa din strada Max Vexler V. Monumente şi locuri istorice 309-316 română
CLOȘCĂ, C. (autor) Un prestigios lăcaș de cultură: ”Ateneul popular Tătărași " (1919 -1940) V. Monumente şi locuri istorice 317-328 română
VICOVEANU, Agurița (autor) Vila Sonet ”M. Codreanu " V. Monumente şi locuri istorice 329-331 română
M., H. (autor) Un mesaj italian de simpatie față de poporul român VI. Documente 333-335 română
RUSU, D. D. (autor) Documente privitoare la aplicarea legii asigurărilor muncitorești din 1912 lucrătorilor din porturi VI. Documente 337-344 română
EM., D. (autor) Muzeistica ieșeană în documente VI. Documente 345-347 română
BUZATU, Gh. (autor) Mărturii noi despre un concurs universitar la lași din anul 1894 VI. Documente 349-355 română
OARGĂ, C (autor) Problematica istorică locală în atenția cercetătorilor ieșeni VII. Note 357-360 română
RAM, Alec (autor) Coordonate prezente și viitoare ale cercetării științifice în Muzeul de Istorie a Moldovei VII. Note 361-363 română
VASILOVICI, V. (autor) 110 ani de la înființarea Muzeului de artă din Iași - Donații și donatori VII. Note 365-367 română