Cercetări istorice, II, 1971


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuvântul prof. C. Florea, directorul Muzeului de istorie a Moldovei, la redeschiderea secției de istorie veche I. Muzeografie istorică 9-11 română
ICONOMU, C. (autor) O nouă realizare muzeistică : secția de istorie veche și prefeudală din cadrul Muzeului de istorie a Moldovei I. Muzeografie istorică 13-17 română
DIACONESCU, EM. (autor) Tradiții ale muzeisticii ieșene I. Muzeografie istorică 19-42 română
ARHIP, I (autor) Casa ”Vasile Pogor” : tradiție, autenticitate și modern I. Muzeografie istorică 43-53 română
CLOȘCĂ, C. (autor) Criterii de organizare a caselor memoriale (Casa memorială ”Ilie Pintilie") I. Muzeografie istorică 55-68 română
VICOVEANU, D. (autor) Metodă pentru restaurarea oului antic I. Muzeografie istorică 69-75 română
NIȚU, A. (autor) Vase antropomorfe ale ceramicii Stoicani-Aldeni din sudul Moldovei II. Arheologie 77-102 română
FLORESCU, A. C. (autor) Unele considerațiuni asupra cetăților tracogetice (Hallstattiene) din mileniul 1 î.e.n. de pe teritoriul Moldovei II. Arheologie 103-118 română
TEODOR, Dan Gh. (autor) Descoperiri din sec. VI-VII la Iași - Crucea lui Ferenț II. Arheologie 119-128 română
CONDURACHI, EM. (autor) Din nou cu privire la altarul funerar de la Tropaeum Traiani III. Istorie politică şi social-economică 129-141 română
GOROVEI, Ștefan (autor) Găneștii și Arbureștii. Fragmente istorice (1538-1541) III. Istorie politică şi social-economică 143-159 română
FLOREA, C. (autor) Ideea de unitate națională în revoluția de la 1848 în Țările române III. Istorie politică şi social-economică 161-171 română
CRISTIAN, V. (autor) Premizele și trăsăturile istoriografiei pașoptiste III. Istorie politică şi social-economică 173-181 română
HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Istoria patriei în școala românească din anii domniei lui Al. I. Cuza III. Istorie politică şi social-economică 183-190 română
CROITORU, Mihai (autor) Congresele studențești și mișcarea pentru desăvîrșirea unității de stat III. Istorie politică şi social-economică 191-196 română
CĂPREANU, I. (autor) Din gîndirea social-politică materialistă ieșeană la începutul sec. Al XX-lea III. Istorie politică şi social-economică 197-205 română
AGRIGOROAIEI, I. (autor) Mișcarea democratică și socialistă din orașul Iași în preajma creării Partidului Comunist Român III. Istorie politică şi social-economică 207-216 română
BENDITER, Janeta (autor) Surse pentru studierea celui de al doilea război mondial. Relații germano-italiene, 1939-1941 III. Istorie politică şi social-economică 217-229 română
BUZATU, Gh. (autor) Nicolae Iorga (1871-1940) IV. 100 ani de la naşterea lui N. Iorga 231-240 română
MÂLCOMETE, P. (autor) Problema agrară la începutul sec. al XX-lea în opera lui Nicolae Iorga IV. 100 ani de la naşterea lui N. Iorga 241 română
GHEORGHIU, A. (autor) Din ctitoriile lui Nicolae Iorga (Biblioteca populară din Tătărași) IV. 100 ani de la naşterea lui N. Iorga 253-257 română
EȘANU, L. (autor) Activitatea secțiunilor din Moldova ale Partidului Socialist în anii premergători înființării Partidului Comunist Român V. Mişcarea muncitorească şi democratică 259-273 română
ZAHARIA, Gh. (autor) Tradiții ale politicii externe a Partidului Comunist Român (1921-1939) V. Mişcarea muncitorească şi democratică 275-294 română
IVĂNESCU, D. (autor) Din activitatea sindicatelor muncitorești din Iași în perioada 1922-1929 V. Mişcarea muncitorească şi democratică 295-305 română
IONIȚĂ, Gh. I. (autor) Partidul Comunist - inițiatorul, organizatorul și dinamizatorul mișcării antifasciste din România V. Mişcarea muncitorească şi democratică 307-319 română
SAIZU, Ion (autor) , ȘANDRU, Dumitru (autor) Contribuții la cunoașterea stării de spirit în armata română în anii dictaturii militaro-fasciste V. Mişcarea muncitorească şi democratică 321-336 română
MORĂRAȘU, D. (autor) Aspecte ale democratizării aparatului de stat local în prima etapă a revoluției populare din România V. Mişcarea muncitorească şi democratică 337-348 română
GRIGORAȘ, N. (autor) Un important monument de artă feudală al Iașului - Galata - VI. Monumente şi locuri istorice 349-364 română
OARGĂ, C (autor) ”Casa Poporului" din Iași VI. Monumente şi locuri istorice 365-372 română
GRIVIȚEANU, Gh. (autor) , IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Casa în care a fost votată constituirea Partidului Comunist Român VI. Monumente şi locuri istorice 373-378 română
URSESCU, Eugenia (autor) Orologiul cu carilon din turnul Palatului Culturii din Iași VI. Monumente şi locuri istorice 379-383 română
M., H. (autor) O mărturie documentară inedită despre călătoria lui Vasile Alecsandri în Crimeea VII. Documente 384-385 română
VACARIU, D (autor) O scrisoare privitoare la dezvelirea statuii lui Miron Costin de la Iași VII. Documente 387-388 română
PRICOP, A. (autor) Mărturii din arhivele belgiene privitoare la orașul Iași în perioada primului război mondial VII. Documente 389-393 română
AGRIGOROAIEI, I. (autor) Recenzii VIII. Recenzii 395-407 română
GRIGORAȘ, N. (autor) Al XIV-lea Congres internațional de studii bizantine IX. Viaţa ştiinţifică 409-411 română