Cercetări istorice, III, anul 1972


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ARHIP, I Coordonatele muzeografiei ieșene în anii socialismului I. Muzeografia istoriei 7-17 română
IVĂNESCU, D. Pagini din trecutul muzeografiei ieșene I. Muzeografia istoriei 19-29 română
URSESCU, Eugenia Perspective și rezolvări muzeografice în organizarea secției ”Telecomunicații" la Muzeul Politehnic din Iași I. Muzeografia istoriei 31-39 română
BRUDIU, M. Paleoliticul superior dintre Carpați și Siret II. Arheologie 41-54 română
SANIE, Ș. O camee și o gemă de la Bărboși II. Arheologie 55-58 română
ILIESCU, Vladimir Cu privire la data așezării sciților în Dobrogea III. Istorie politică şi social-economică 59-64 română
MEHMED, A. Mustafa Despre dreptul de proprietate al supușilor otomani în Moldova și Țara Românească în secolele XV-XVIII III. Istorie politică şi social-economică 65-81 română
PARADAIS, Claudiu, PARADAISER, Maria Știri de istorie universală în opera cronicarului Ion Neculce. III. Istorie politică şi social-economică 83-99 română
CRĂCIUN, Georgeta Republica română în prima jumătate a secolului al XIX-lea III. Istorie politică şi social-economică 101-110 română
NEGRUȚI-MUNTEANU, Ecat. Breslele de slujitori din Moldova și aplicarea Regulamentului organic III. Istorie politică şi social-economică 111- română
BOICU, L. Înființarea primului departament al lucrărilor publice în România III. Istorie politică şi social-economică 123-130 română
ȘOTROPA, Valeriu Contribuții la studiul aspectelor unitare ale dezvoltării instituțiilor juridice pe teritoriul României III. Istorie politică şi social-economică 133-145 română
GAIDAGIS, Nicos Sfîrșitul acțiunii eteriste în Principate III. Istorie politică şi social-economică 147-168 română
CRISTIAN, V. Primul proiect al unei reviste românești de istorie III. Istorie politică şi social-economică 165-178 română
VITCU, D. Proiect de reorganizare a exploatării Ocnelor Moldovei 1832- 1862 III. Istorie politică şi social-economică 175-193 română
MÂLCOMETE, P. Nicolae Iorga și istoria comerțului intern al țărilor române III. Istorie politică şi social-economică 195-205 română
CLOȘCĂ, C., HUMINIC-TECLEAN, Maria Societatea lucrătorilor tipografi ”Unirea" din Iași, 1880-1922 III. Istorie politică şi social-economică 207-220 română
SAIZU, Ion Relațiile româno-cehoslovace spre sfîrșitul primului război mondial III. Istorie politică şi social-economică 221-238 română