Cercetări istorice, III, 1972


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ARHIP, I (autor) Coordonatele muzeografiei ieșene în anii socialismului I. Muzeografia istoriei 7-17 română
articol de periodic IVĂNESCU, D. (autor) Pagini din trecutul muzeografiei ieșene I. Muzeografia istoriei 19-29 română
articol de periodic URSESCU, Eugenia (autor) Perspective și rezolvări muzeografice în organizarea secției ”Telecomunicații" la Muzeul Politehnic din Iași I. Muzeografia istoriei 31-39 română
articol de periodic BRUDIU, M. (autor) Paleoliticul superior dintre Carpați și Siret II. Arheologie 41-54 română
articol de periodic SANIE, Ș. (autor) O camee și o gemă de la Bărboși II. Arheologie 55-58 română
articol de periodic ILIESCU, Vladimir (autor) Cu privire la data așezării sciților în Dobrogea III. Istorie politică şi social-economică 59-64 română
articol de periodic MEHMED, A. Mustafa (autor) Despre dreptul de proprietate al supușilor otomani în Moldova și Țara Românească în secolele XV-XVIII III. Istorie politică şi social-economică 65-81 română
articol de periodic PARADAIS, Claudiu (autor) , PARADAISER, Maria (autor) Știri de istorie universală în opera cronicarului Ion Neculce. III. Istorie politică şi social-economică 83-99 română
articol de periodic CRĂCIUN, Georgeta (autor) Republica română în prima jumătate a secolului al XIX-lea III. Istorie politică şi social-economică 101-110 română
articol de periodic NEGRUȚI-MUNTEANU, Ecat. (autor) Breslele de slujitori din Moldova și aplicarea Regulamentului organic III. Istorie politică şi social-economică 111-121 română
articol de periodic BOICU, L. (autor) Înființarea primului departament al lucrărilor publice în România III. Istorie politică şi social-economică 123-130 română
articol de periodic ȘOTROPA, Valeriu (autor) Contribuții la studiul aspectelor unitare ale dezvoltării instituțiilor juridice pe teritoriul României III. Istorie politică şi social-economică 133-145 română
articol de periodic GAIDAGIS, Nicos (autor) Sfîrșitul acțiunii eteriste în Principate III. Istorie politică şi social-economică 147-168 română
articol de periodic CRISTIAN, V. (autor) Primul proiect al unei reviste românești de istorie III. Istorie politică şi social-economică 165-178 română
articol de periodic VITCU, D. (autor) Proiect de reorganizare a exploatării Ocnelor Moldovei 1832- 1862 III. Istorie politică şi social-economică 175-193 română
articol de periodic MÂLCOMETE, P. (autor) Nicolae Iorga și istoria comerțului intern al țărilor române III. Istorie politică şi social-economică 195-205 română
articol de periodic HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) , CLOȘCĂ, C. (autor) Societatea lucrătorilor tipografi ”Unirea" din Iași, 1880-1922 III. Istorie politică şi social-economică 207-220 română
articol de periodic SAIZU, Ion (autor) Relațiile româno-cehoslovace spre sfîrșitul primului război mondial III. Istorie politică şi social-economică 221-238 română