Cercetări istorice, IV, anul 1973


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
GRIGORAȘ, N. Dimitrie Cantemir la tricentenarul nașterii lui (1673-1973) I. Editorial 7-25 română
URSESCU, Eugenia Cîteva aspecte psihosociale privind relația între muzeu și public II. Muzeologie 27-32 română
VICOVEANU, D. Organizarea unui laborator de restaurare-conservare pe profilul Muzeului de istorie II. Muzeologie 35-38 română
EȘANU, L. Înființarea Muzeului "Cuza-Vodă ” în orașul Galați II. Muzeologie 39-51 română
HUMINIC-TECLEAN, Maria O realizare muzeografică ieșeană de prestigiu: Expoziția aniversativă 1848 II. Muzeologie 53-60 română
SANIE, Ș., SANIE, Silviu Cercetările arheologice de la Dumbrava (com. Ciurea, județul Iași) III. Arheologie 61-92 română
BLOȘIU, Cătălina Considerații preliminare asupra necropolei birituale din secolul al IV-lea e.n. De la Lețcani - Iași III. Arheologie 93-125 română
TEODOR, Dan Gh. Apartenența etnică a culturii Dridu III. Arheologie 127-142 română
TĂTULEA, Mărgărit C., VICOVEANU, D. Depozitul de piese de cult de la Poiana III. Arheologie 143-150 română
ȘIMANSCHI, Leon Mențiuni de acte moldovenești de la sfirșitul secolului al XIV-lea IV. Istorie politică şi social-economică 151-160 română
PĂLTÎNEA, Paul Unele știri despre economia orașului Galați din a doua jumătate a sec al XVIII-lea IV. Istorie politică şi social-economică 161-175 română
GRIGORAȘ, N. Complexul de monumente de la Copou - Iași IV. Istorie politică şi social-economică 177-190 română
AGACHE, D. Înființarea eforiilor-orășenești în Moldova IV. Istorie politică şi social-economică 191-205. română
MACOVEI, Adrian Prima întreprindere din Moldova pentru fabricarea uneltelor și mașinilor agricole (lași, 1841) IV. Istorie politică şi social-economică 207-222 română
HUMINIC-TECLEAN, Maria Acțiunile statistice din 1859 și problemele creșterii și educației patriotice a cadrelor administrative în Principatele Unite IV. Istorie politică şi social-economică 223-229 română
MÂLCOMETE, P. Considerații cu privire la abordarea problemelor economice în opera lui Nicolae Iorga IV. Istorie politică şi social-economică 231-251 română
BOGDAN, Elena O vibrație spirituală autentică în lașul de altădată : Tereza Stratilescu IV. Istorie politică şi social-economică 253-270 română
CLOȘCĂ, C. Acțiuni cultural-educative de masă organizate de către Ateneul popular din cartierul Tătărași - Iași în perioada dintre cele două războaie mondiale IV. Istorie politică şi social-economică 271-293 română
ȘANDRU, Dumitru Aplicarea reformei agrare din 1921 pe moșia Onești - Urziceni - Boroșoaia, județul Iași IV. Istorie politică şi social-economică 295-307 română
FLORESCU, Gh., SAIZU, Ion Alegerile parlamentare din România între anii 1919-1922 IV. Istorie politică şi social-economică 309-334 română
CLOȘCĂ, C. Problematica publicisticii militantului comunist ieșean Gh. Tănase IV. Istorie politică şi social-economică 335-349 română
POTOP, Valeria Unirea Ligii Țăranilor din Moldova cu Frontul Plugarilor, 1933 IV. Istorie politică şi social-economică 351-357 română
LOGHIN, A., MARINESCU, C. Partidul Comunist Român, conducătorul forțelor democratice în procesul de transformare revoluționară a societății românești (1944-1947) IV. Istorie politică şi social-economică 359-375 română
ȚURCANU, Georgeta Teatru din Moldova și revoluția de la 1848 V. Note 377-381 română
ZAHARIA, D. D. Cantemir și L. F. Marsigli despre stadiul contemporan al Imperiului Otoman V. Note 383-391 română
NAGHIU, Iosif Preocupări de muzeografie locală colecții și colecționari din județul Botoșani V. Note 393-398 română
ABRUDAN, P. Trei documente inedite din secolul al XVIII-lea referitoare la neamul Stroici VI. Documente 399-406 română
MACOVEI, Adrian O instalație pentru finisat stofe, atestată documentar la Iași, 1805 VI. Documente 407-408 română
CROITORU, Mihai Un nou document iconografic Al. I. Cuza VI. Documente 409-411 română
MIHAIL, Paul Manuscris miscelaneu din secolul al XVIII-lea VI. Documente 411-415 română
ABRUDAN, P. CR. VLADESCU, C. KONIG, DAN POPA. Arme în muzeele din România VII. Recenzii 417-424 română
CORIVAN, N CONSTANTIN NUȚU, România în anii neutralității VII. Recenzii 418-420 română
HUMINIC, Maria D. IVANESCU, VIRGINIA ISAC. Al. I. Cuza. Acte și scrisori VII. Recenzii 420-421 română
CĂPREANU, I. Istoria unei citadele muncitorești; Nicolina - Iași (1892-1972) VII. Recenzii 421-424 română
GOSTAR, N Acad.Constantin Daicoviciu VII. Recenzii 425-426 română
NAGHIU, Iosif Vasile Ciurea VII. Recenzii 427-428 română