Cercetări istorice, V, anul 1974


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
România în anul aniversării a trei decenii de la victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste și al celui de al XI-lea Congres al partidului I. Editorial 7-14 română
HUMINIC-TECLEAN, Maria Muzeul de istorie a Moldovei II. Muzeologie 15-35 română
ARHIP, I Prelecțiunile Junimii - o frumoasă tradiție preluată de Muzeul de literatură din Iași II. Muzeologie 37-43 română
CLOȘCĂ, C. Lupta forțelor progresiste conduse de P.C.R. Împotriva fascismului, pentru victoria insurecției naționale antifasciste armate, oglindită în sălile Muzeului de istorie a Moldovei II. Muzeologie 45-53 română
SANIE, Ș. Proiect de organizare a expoziției temporare: Mărturii arheologice despre satul dacic (secolele I-II e.n.) de la Dumbrava, com. Ciurea, jud. Iași II. Muzeologie 55-58 română
BLOȘIU, Cătălina Noi observații și ipoteze cu privire la mormântul de la Concești III. Arheologie 59-80 română
IONIȚĂ, Gh. I. Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Miorcani (județul Botoșani) III. Arheologie 81-92 română
GOSTAR, N Un altar epigrafic din fosta colecție a lui Vasile Ursăcescu din Curteni, jud. Vaslui III. Arheologie 93-100 română
GRIGORAȘ, N. Lupta de eliberare condusă de Ion Vodă cel Viteaz (februarie - iunie 1574) IV. Istorie politică şi social-economică 101-130 română
CIHODARU, C Mihai Viteazul în Moldova (mai - iunie 1600) IV. Istorie politică şi social-economică 131-145 română
VACARIU, D Dosoftei la a 350-a aniversare a nașterii (in memoriam) IV. Istorie politică şi social-economică 147-152 română
BORDEIANU, M. Dosoftei - deschizător de drumuri în lirica românească IV. Istorie politică şi social-economică 153-160 română
ABRUDAN, P. Odoarele bisericești și documentele duse în Polonia de către Ioan Sobieski în anul 1686 IV. Istorie politică şi social-economică 161-169 română
LOGHIN, A., SAIZU, Ion Starea de spirit din armata română reflectată în presa comunistă și democratică (1934-1940) IV. Istorie politică şi social-economică 171-185 română
EȘANU, L., KAREȚCHI, A Ospitalitatea acordată în România președintelui Poloniei, Ignacy Moscicki, la începutul celui de-al doilea război mondial - expresie a luptei împotriva Germaniei hitleriste duse de poporul român (septembrie - decembrie 1939) IV. Istorie politică şi social-economică 187-202 română
SIMION, Natalia Structura social-politică a României în perioada interbelică . IV. Istorie politică şi social-economică 203-215 română
RUSU, D. D. Probleme ale strategiei și tacticii partidului comunist român în documentele programatice din anii 1940-1942 IV. Istorie politică şi social-economică 217-227 română
DOBRINESCU, V., Fl. Din problematica presei progresiste studențești apărută la Iași în perioada interbelică IV. Istorie politică şi social-economică 229-235 română
HAGIU, I., MORARAȘU, D. Cu privire la crearea și activitatea Comitetului județean Iași al Frontului Unic Muncitoresc (octombrie 1944 - martie 1945) IV. Istorie politică şi social-economică 237-246 română
AGRIGOROAIEI, I. Rezultate recente ale cercetării ieșene referitoare la rezistenta antifascistă din România (1940-1944) IV. Istorie politică şi social-economică 247-256 română
LEMNY, Șt. Documente referitoare la istoria orașului Suceava adunate de S. FI. Marian V. Documente 257-264 română
CIOFU, Valerian Un sigiliu moldovenesc din perioada premergătoare Unirii Principatelor V. Documente 265-273 română
PRICOP, A. Lupta partidului împotriva dictaturii militaro-fasciste reflectată în documentele organizației regionale P.C.R. Moldova V. Documente 275-280 română
TEODOR, Silvia IOAN GLODARIU, Relații comerciale ale Daciei cu lumea elenistică și romană VI. Recenzii 281-283 română
CIOCAN, Nistor DAN BĂDĂRĂU, IOAN CAPROȘU, Iașii vechilor zidiri VI. Recenzii 284-285 română
RUSU, D. D. DAMIAN HUREZEANU, Constantin Dobrogeanu- Gherea (Studiu social-politic) VI. Recenzii 286-288 română
AGRIGOROAIEI, I. TITU GEORGESCU, Între două revoluții VI. Recenzii 289-291 română
EȘANU, L. Șipote - Tradiții și contemporaneitate VI. Recenzii 291-293 română
ABRUDAN, P. MAREȘAL I. H. BAGRAMEAN, Așa a început războiul VI. Recenzii 293-295 română
LEMNY, Șt. Călători străini despre țările române, vol. V VI. Recenzii 295-299 română