Cercetări istorice, VII, 1976


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic URSESCU, Eugenia (autor) Muzeul politehnic lași - organizare actuală, direcții necesare și posibile de dezvoltare I. Muzeologie 7-16 română
articol de periodic CAZACU, Petru (autor) Preocupări pentru organizarea unui muzeu etnografic la lași I. Muzeologie 17-29 română
articol de periodic RADU, R. (autor) Probleme de cultură în tematica muzeului de istorie I. Muzeologie 31-36 română
articol de periodic VICOVEANU, D. (autor) Conservarea ceramicii cu ajutorul silicatului de sodiu I. Muzeologie 37-48 română
articol de periodic LUCHIAN, Cristina (autor) Utilizarea benzotriazolului ca inhibitor de coroziune pentru obiecte antice de bronz. I. Muzeologie 45-48 română
articol de periodic NIȚU, A. (autor) Teme plastice ornitomorfe și zoomorfe pe ceramica cucuteniană din Moldova II. Arheologie 49-55 română
articol de periodic LASZLO, A. (autor) Începuturile primei vârste a fierului pe teritoriul Moldovei - Unele rezultate și probleme II. Arheologie 57-75 română
articol de periodic ICONOMU, C. (autor) , OCHEȘEANU, R. (autor) Un pond de Cyzie în colecțiile Muzeului de istorie a Moldovei din Iași II. Arheologie 77-82 română
articol de periodic SANIE, Ș. (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Tezaurul de la Dersea (jud. Botoșani) II. Arheologie 83-90 română
articol de periodic GOSTAR, N (autor) Gladiatorul din Tomis III. Istorie politică şi social-economică 91-101 română
articol de periodic MERIȘCA, C (autor) Cum au dispărut șase sate răzeșești de pe harta Moldovei III. Istorie politică şi social-economică 103-111 română
articol de periodic CIHODARU, C (autor) Inadvertențe privind cercetarea domniei lui Ioan Vodă cel Viteaz în Moldova (1512-1514) III. Istorie politică şi social-economică 113-122 română
articol de periodic GRIGORAȘ, N. (autor) Reformele cu caracter administrativ ale lui Constantin Mavrocordat III. Istorie politică şi social-economică 123-164 română
articol de periodic PARADAISER, Maria (autor) Gheorghe Panaiteanu - Bardasare- date noi și precizări cu privire la fondarea Pinacotecii naționale din lași III. Istorie politică şi social-economică 165-173 română
articol de periodic AGRIGOROAIEI, I. (autor) Tradițiile democratice ale presei ieșene: ziarul Tribuna (1918) III. Istorie politică şi social-economică 175-184 română
articol de periodic LOGHIN, A. (autor) Din activitatea Partidului Comunist Român în primii ani după constituire III. Istorie politică şi social-economică 185-194 română
articol de periodic BOLD, Em (autor) , RĂȚOI, T. (autor) Considerații asupra evoluției cadrului juridic al sindicalismului în România (1921-1924). III. Istorie politică şi social-economică 195-200 română
articol de periodic SIMION, Natalia (autor) Confruntări între principalele concepții social-politice burgheze din perioada interbelică a României cu privire la dezvoltarea acesteia III. Istorie politică şi social-economică 211-224 română
articol de periodic PASCAL, Geta (autor) Din istoricul pinacotecii ieșene: contribuția lui Ștefan Dimitrescu la dezvoltarea vieții artistice în perioada interbelică III. Istorie politică şi social-economică 225-233 română
articol de periodic TUȚU, Dumitru (autor) Evoluția evenimentelor politice și miIitare internaționale (1940 - 1944) și ecoul lor în opinia publică din România III. Istorie politică şi social-economică 235-250 română
articol de periodic KAREȚCHI, A. (autor) Frontul național democrat în etapa hotărâtoare a luptei maselor pentru instaurarea guvernului democrat III. Istorie politică şi social-economică 251-266 română
articol de periodic IVĂNESCU, D. (autor) 1877 Mărturii contemporane IV. Documente 267-272 română
articol de periodic TEIȘANU, Viorica (autor) Iașii în primăvara anului 1898 IV. Documente 273-278 română
articol de periodic IACOB, Gh. (autor) G. ZANE, N. Bălcescu, Opera, omul, epoca V. Recenzii 279-282 română
articol de periodic AGRIGOROAIEI, I. (autor) VASILE VESA, România și Franța la începutul secolului al XX -lea (1900 - 1916). Pagini de istorie diplomatică V. Recenzii 282-285 română
articol de periodic CREȚU, Gh. (autor) , RĂȚOI, T. (autor) , IACOB, Gh. (autor) "Anale de istorie", nr. 1-6 1975 V. Recenzii 285-288 română