Cercetări istorice, VII, anul 1976


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
URSESCU, Eugenia Muzeul politehnic lași - organizare actuală, direcții necesare și posibile de dezvoltare I. Muzeologie 7-16 română
CAZACU, Petru Preocupări pentru organizarea unui muzeu etnografic la lași I. Muzeologie 17-29 română
RADU, R. Probleme de cultură în tematica muzeului de istorie I. Muzeologie 31-36 română
VICOVEANU, D. Conservarea ceramicii cu ajutorul silicatului de sodiu I. Muzeologie 37-48 română
LUCHIAN, Cristina Utilizarea benzotriazolului ca inhibitor de coroziune pentru obiecte antice de bronz. I. Muzeologie 45-48 română
NIȚU, A. Teme plastice ornitomorfe și zoomorfe pe ceramica cucuteniană din Moldova II. Arheologie 49-55 română
LASZLO, A. Începuturile primei vârste a fierului pe teritoriul Moldovei - Unele rezultate și probleme II. Arheologie 57-75 română
ICONOMU, C., OCHEȘEANU, R. Un pond de Cyzie în colecțiile Muzeului de istorie a Moldovei din Iași II. Arheologie 77-82 română
ȘADURSCHI, Paul, SANIE, Ș. Tezaurul de la Dersea (jud. Botoșani) II. Arheologie 83-90 română
GOSTAR, N Gladiatorul din Tomis III. Istorie politică şi social-economică 91-101 română
MERIȘCA, C Cum au dispărut șase sate răzeșești de pe harta Moldovei III. Istorie politică şi social-economică 103-111 română
CIHODARU, C Inadvertențe privind cercetarea domniei lui Ioan Vodă cel Viteaz în Moldova (1512-1514) III. Istorie politică şi social-economică 113-122 română
GRIGORAȘ, N. Reformele cu caracter administrativ ale lui Constantin Mavrocordat III. Istorie politică şi social-economică 123-164 română
PARADAISER, Maria Gheorghe Panaiteanu - Bardasare- date noi și precizări cu privire la fondarea Pinacotecii naționale din lași III. Istorie politică şi social-economică 165-173 română
AGRIGOROAIEI, I. Tradițiile democratice ale presei ieșene: ziarul Tribuna (1918) III. Istorie politică şi social-economică 175-184 română
LOGHIN, A. Din activitatea Partidului Comunist Român în primii ani după constituire III. Istorie politică şi social-economică 185-194 română
BOLD, Em, RĂȚOI, T. Considerații asupra evoluției cadrului juridic al sindicalismului în România (1921-1924). III. Istorie politică şi social-economică 195-200 română
SIMION, Natalia Confruntări între principalele concepții social-politice burgheze din perioada interbelică a României cu privire la dezvoltarea acesteia III. Istorie politică şi social-economică 211-224 română
PASCAL, Geta Din istoricul pinacotecii ieșene: contribuția lui Ștefan Dimitrescu la dezvoltarea vieții artistice în perioada interbelică III. Istorie politică şi social-economică 225-233 română
TUȚU, Dumitru Evoluția evenimentelor politice și miIitare internaționale (1940 - 1944) și ecoul lor în opinia publică din România III. Istorie politică şi social-economică 235-250 română
KAREȚCHI, A. Frontul național democrat în etapa hotărâtoare a luptei maselor pentru instaurarea guvernului democrat III. Istorie politică şi social-economică 251-266 română
IVĂNESCU, D. 1877 Mărturii contemporane IV. Documente 267-272 română
TEIȘANU, Viorica Iașii în primăvara anului 1898 IV. Documente 273-278 română
IACOB, Gh. G. ZANE, N. Bălcescu, Opera, omul, epoca V. Recenzii 279-282 română
AGRIGOROAIEI, I. VASILE VESA, România și Franța la începutul secolului al XX -lea (1900 - 1916). Pagini de istorie diplomatică V. Recenzii 282-285 română
CREȚU, Gh., IACOB, Gh., RĂȚOI, T. "Anale de istorie", nr. 1-6 1975 V. Recenzii 285-288 română