Cercetări istorice, VIII, anul 1977


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PARADAIS, Claudiu Aspecte ale cercetării muzeistice la Pinacoteca națională din Iași, între anii 1860-1960 I. Muzeologie 9-25 română
CLOȘCĂ, C. Patrimoniul muzeelor de istorie pentru epoca revoluției și construcției societății socialiste I. Muzeologie 27-43 română
PAVEL, Emilia Patrimoniul Muzeului etnografic al Moldovei din Iași I. Muzeologie 45-50 română
SEMENDEAEV, Victoria Ceramica din Schitu Stavnic, comuna Voinești - Iași I. Muzeologie 51-62 română
VICOVEANU, D. Restaurarea și conservarea peceților atîrnate I. Muzeologie 63-80 română
VLAD, Ana Maria Radiografierea cu raze X a obiectelor metalice muzeistice cu strat de coroziune I. Muzeologie 81-93 română
MUSTAȚĂ, Ghe., MUSTAȚĂ, Mariana Aspecte privind atacul unor insecte dăunătoare în mănăstirea Frumoasa I. Muzeologie 95-107 română
CHIRICA, Viorica Considerații cu privire la paleoliticul final de pe teritoriul României II. Arheologie 109-123 română
MARINESCU-BÎLCU, Silvia Unele probleme ale fazei Cucuteni A, in lumina săpăturilor arheologice de la Topile II. Arheologie 125-144 română
NIȚU, A. Continuitatea ceramicii pictate între culturile Cucuteni - Tripolie și Gorodsk - Usatovo (Horodiștea - Foltești) II. Arheologie 145-212 română
ICONOMU, C. Depozitul de bronzuri de la Tătărăni (comuna Dănești, jud. Vaslui) II. Arheologie 213-229 română
CHEPTEA, Stela, TEODOR, Silvia O amforă ștampilată de la Hîrlău II. Arheologie 231-233 română
VASILESCU, Mihail Tracii in epopeile homerice III. Istorie politică şi social-economică 235-247 română (şi un rezumat în franceză)
CIHODARU, C Continuitatea populației băștinașe romanizate în regiunile nord-dunărene și urmele ei în toponimie III. Istorie politică şi social-economică 249-265 română
GRIGORAȘ, N. Românii de la est de Carpați și organizarea lor până la în temeierea statului românesc al Moldovei III. Istorie politică şi social-economică 267-285 română
CIOBANU, V. Relațiile lui Ștefan cel Mare cu Polonia, oglindite în istoriografia poloneză III. Istorie politică şi social-economică 287-293 română
PĂLTĂNEA, Paul Contribuții la istoria învățămîntului din Galați în perioada 1832-1848 III. Istorie politică şi social-economică 295-309 română
CRISTIAN, V. Ioan Maiorescu, profesor de istorie la lași. (1842-1843) III. Istorie politică şi social-economică 311-324 română
CORIVAN, N Proclamarea independenței României și atitudinea marilor puteri III. Istorie politică şi social-economică 325-343 română
SIBECHI, Gh. Dorobanți ieșeni și vasluieni în războiul pentru cucerirea independenței României III. Istorie politică şi social-economică 345-367 română
CIOFU, Valerian Războiul de independență a României, ilustrat în medalii, decorații și plachete III. Istorie politică şi social-economică 369-388 română
GIREADĂ, Veta Obștile de arendare de pămînt și locul lor în cooperația românească din perioada anilor 1903-1918 III. Istorie politică şi social-economică 389-406 română
BUZATU, Gh. Originile politicii petroliere a României III. Istorie politică şi social-economică 407-417 română
AGRIGOROAIEI, I. Împotriva organizațiilor naționaliste, de extremă dreaptă (1919-1920) III. Istorie politică şi social-economică 419-426 română
FLORESCU, Gh. Evoluția Partidului Poporului în anii 1920-1921 III. Istorie politică şi social-economică 427-441 română
EȘANU, L. Asasinarea militantului socialist Dr. H. Aroneanu, în timpul grevei generale din octombrie 1920 III. Istorie politică şi social-economică 443-453 română
SAIZU, Ion Mențiuni programatice referitoare la agricultura României. (1922-1928) III. Istorie politică şi social-economică 455-467 română
ȘANDRU, Dumitru Creditul agricol din România după criza economică din 1929-1933 III. Istorie politică şi social-economică 469-485 română
DOBRINESCU, V., Fl. Manifestări internaționaliste ale studențimii din lași (1933-1939) III. Istorie politică şi social-economică 481-485 română
RADU, R. Arhivele Universității din Iași, izvor documentar pentru cunoașterea tradițiilor de luptă progresiste ale intelectualității ieșene, în perioada interbelică III. Istorie politică şi social-economică 487-494 română
CAPROȘU, Ioan, PRICOP, A. Documentele satului Rînghilești (II) IV. Documente 495-501 română
IVĂNESCU, D. Documente despre 1877 IV. Documente 503-508 română
NAGHIU, Iosif Contribuții la viața și opera lui Titu Maiorescu IV. Documente 509-516 română
MERIȘCA, C Schimb de scrisori între boieri la '907 IV. Documente 517-519 română
TIMOFTE, M. Consecințe imediate ale răscoalei din anul 1907 în viața social - politică a României, reflectate în rapoartele ministrului Belgiei la București IV. Documente 521-530 română, franceză
SIBECHI, Gh., VASILUȚĂ, M Eroul de la Plevna și Smîrdan: generalul Cerchez V. Evocări 531-542 română
LEU, Paul S. Fl. Marian, în contemporaneitatea sa europeană V. Evocări 543-554 română
ARHIP, I Omagiu sonetistului Mihai Codreanu V. Evocări 555-559 română
DIMITRIU, Eugen Contribuții la biografia lui Anton Holban V. Evocări 561-564 română
PARADAISER, Maria Anii de ucenicie ai lui Gheorghe Panaiteanu-Bardasare V. Evocări 565-569 română
ICONOMU, C. Alexandru Păunescu, Paul Șadurschi, Vasile Chirica, Repertoriul arheologic al județului Botoșani VI. Recenzii 571-572 română
LEMNY, Șt. Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, vol. 1, 1976 VI. Recenzii 572-573 română
BUZATU, Gh. Constantin Bușe, Comerțul exterior prin Galați sub regimul de port franc (1837-1883) VI. Recenzii 573-573 română
SAIZU, Ion Junimea, implicații istoriografice, 1864-1885 VI. Recenzii 574-575 română
ANGELESCU, C Al. Zub, A. D. Xenopol. Biobibliografie VI. Recenzii 575-594 română
URSACHE, Petru Emilia Pavel, Portul popular moldovenesc VI. Recenzii 594-595 română
SPINEI, Michaela Jean-Noel Biraben. Les hommes et la peste en France et dans les pays europeens et mediterraneens VI. Recenzii 594-597 română, franceză