Cercetări istorice, VIII, 1977


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
PARADAIS, Claudiu (autor) Aspecte ale cercetării muzeistice la Pinacoteca națională din Iași, între anii 1860-1960 I. Muzeologie 9-25 română
CLOȘCĂ, C. (autor) Patrimoniul muzeelor de istorie pentru epoca revoluției și construcției societății socialiste I. Muzeologie 27-43 română
PAVEL, Emilia (autor) Patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei din Iași I. Muzeologie 45-50 română
SEMENDEAEV, Victoria (autor) Ceramica din Schitu Stavnic, comuna Voinești - Iași I. Muzeologie 51-62 română
VICOVEANU, D. (autor) Restaurarea și conservarea peceților atîrnate I. Muzeologie 63-80 română
VLAD, Ana Maria (autor) Radiografierea cu raze X a obiectelor metalice muzeistice cu strat de coroziune I. Muzeologie 81-93 română
MUSTAȚĂ, Ghe. (autor) , MUSTAȚĂ, Mariana (autor) Aspecte privind atacul unor insecte dăunătoare în mănăstirea Frumoasa I. Muzeologie 95-107 română
CHIRICA, Viorica (autor) Considerații cu privire la paleoliticul final de pe teritoriul României II. Arheologie 109-123 română
MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale fazei Cucuteni A, in lumina săpăturilor arheologice de la Topile II. Arheologie 125-144 română
NIȚU, A. (autor) Continuitatea ceramicii pictate între culturile Cucuteni - Tripolie și Gorodsk - Usatovo (Horodiștea - Foltești) II. Arheologie 145-212 română
ICONOMU, C. (autor) Depozitul de bronzuri de la Tătărăni (comuna Dănești, jud. Vaslui) II. Arheologie 213-229 română
CHEPTEA, Stela (autor) , TEODOR, Silvia (autor) O amforă ștampilată de la Hîrlău II. Arheologie 231-233 română
VASILESCU, Mihail (autor) Tracii in epopeile homerice III. Istorie politică şi social-economică 235-247 română (şi un rezumat în franceză)
CIHODARU, C (autor) Continuitatea populației băștinașe romanizate în regiunile nord-dunărene și urmele ei în toponimie III. Istorie politică şi social-economică 249-265 română
GRIGORAȘ, N. (autor) Românii de la est de Carpați și organizarea lor până la în temeierea statului românesc al Moldovei III. Istorie politică şi social-economică 267-285 română
CIOBANU, V. (autor) Relațiile lui Ștefan cel Mare cu Polonia, oglindite în istoriografia poloneză III. Istorie politică şi social-economică 287-293 română
PĂLTĂNEA, Paul (autor) Contribuții la istoria învățămîntului din Galați în perioada 1832-1848 III. Istorie politică şi social-economică 295-309 română
CRISTIAN, V. (autor) Ioan Maiorescu, profesor de istorie la lași. (1842-1843) III. Istorie politică şi social-economică 311-324 română
CORIVAN, N (autor) Proclamarea independenței României și atitudinea marilor puteri III. Istorie politică şi social-economică 325-343 română
SIBECHI, Gh. (autor) Dorobanți ieșeni și vasluieni în războiul pentru cucerirea independenței României III. Istorie politică şi social-economică 345-367 română
CIOFU, Valerian (autor) Războiul de independență a României, ilustrat în medalii, decorații și plachete III. Istorie politică şi social-economică 369-388 română
GIREADĂ, Veta (autor) Obștile de arendare de pămînt și locul lor în cooperația românească din perioada anilor 1903-1918 III. Istorie politică şi social-economică 389-406 română
BUZATU, Gh. (autor) Originile politicii petroliere a României III. Istorie politică şi social-economică 407-417 română
AGRIGOROAIEI, I. (autor) Împotriva organizațiilor naționaliste, de extremă dreaptă (1919-1920) III. Istorie politică şi social-economică 419-426 română
FLORESCU, Gh. (autor) Evoluția Partidului Poporului în anii 1920-1921 III. Istorie politică şi social-economică 427-441 română
EȘANU, L. (autor) Asasinarea militantului socialist Dr. H. Aroneanu, în timpul grevei generale din octombrie 1920 III. Istorie politică şi social-economică 443-453 română
SAIZU, Ion (autor) Mențiuni programatice referitoare la agricultura României. (1922-1928) III. Istorie politică şi social-economică 455-467 română
ȘANDRU, Dumitru (autor) Creditul agricol din România după criza economică din 1929-1933 III. Istorie politică şi social-economică 469-485 română
DOBRINESCU, V., Fl. (autor) Manifestări internaționaliste ale studențimii din lași (1933-1939) III. Istorie politică şi social-economică 481-485 română
RADU, R. (autor) Arhivele Universității din Iași, izvor documentar pentru cunoașterea tradițiilor de luptă progresiste ale intelectualității ieșene, în perioada interbelică III. Istorie politică şi social-economică 487-494 română
CAPROȘU, Ioan (autor) , PRICOP, A. (autor) Documentele satului Rînghilești (II) IV. Documente 495-501 română
IVĂNESCU, D. (autor) Documente despre 1877 IV. Documente 503-508 română
NAGHIU, Iosif (autor) Contribuții la viața și opera lui Titu Maiorescu IV. Documente 509-516 română
MERIȘCA, C (autor) Schimb de scrisori între boieri la '907 IV. Documente 517-519 română
TIMOFTE, M. (autor) Consecințe imediate ale răscoalei din anul 1907 în viața social - politică a României, reflectate în rapoartele ministrului Belgiei la București IV. Documente 521-530 română, franceză
SIBECHI, Gh. (autor) , VASILUȚĂ, M (autor) Eroul de la Plevna și Smîrdan: generalul Cerchez V. Evocări 531-542 română
LEU, Paul (autor) S. Fl. Marian, în contemporaneitatea sa europeană V. Evocări 543-554 română
ARHIP, I (autor) Omagiu sonetistului Mihai Codreanu V. Evocări 555-559 română
DIMITRIU, Eugen (autor) Contribuții la biografia lui Anton Holban V. Evocări 561-564 română
PARADAISER, Maria (autor) Anii de ucenicie ai lui Gheorghe Panaiteanu-Bardasare V. Evocări 565-569 română
ICONOMU, C. (autor) Alexandru Păunescu, Paul Șadurschi, Vasile Chirica, Repertoriul arheologic al județului Botoșani VI. Recenzii 571-572 română
LEMNY, Șt. (autor) Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, vol. 1, 1976 VI. Recenzii 572-573 română
BUZATU, Gh. (autor) Constantin Bușe, Comerțul exterior prin Galați sub regimul de port franc (1837-1883) VI. Recenzii 573-573 română
SAIZU, Ion (autor) Junimea, implicații istoriografice, 1864-1885 VI. Recenzii 574-575 română
ANGELESCU, C (autor) Al. Zub, A. D. Xenopol. Biobibliografie VI. Recenzii 575-594 română
URSACHE, Petru (autor) Emilia Pavel, Portul popular moldovenesc VI. Recenzii 594-595 română
SPINEI, Michaela (autor) Jean-Noel Biraben. Les hommes et la peste en France et dans les pays europeens et mediterraneens VI. Recenzii 594-597 română, franceză