Cercetări istorice, XI, 1980


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
OSTAP, Constantin (autor), URSESCU, Eugenia (autor) Din Istoria utilizării curentului electric la Iași I. Muzeologie 9-34 română
BUIMESTRUC, F. (autor) Un aspect al urbanismului la Iași la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea I. Muzeologie 35-46 română
VASILOVICI, Virginia (autor) Relații privind un tablou istoric de Constantin Lecca I. Muzeologie 48-50 română
SUHAR, Nușa (autor) Pictura pe lemn din secolul al XVII-lea de la Stolniceni Prăjescu I. Muzeologie 51-55 română
MUNTEANU, Doina (autor) Considerații asupra ansamblului de artă de la Șcheia I. Muzeologie 57-63 română
SEMENDEAEV, Victoria (autor) Contribuții la cunoașterea centrului de ceramică neagră Poiana, comuna Deleni, județul Iași I. Muzeologie 65-82 română
BODOR, Gh (autor) Instalațiile tehnice populare: Integrarea sau dezintegrarea lor în viața satului românesc contemporan ? (Com . Ponoare, jud. Mehedinti) I. Muzeologie 83-89 română
MĂCĂRĂSCU, M. (autor) Tratarea pieselor din bronz fără miez metalic cu rășini schimbătoare de ioni II. Restaurare - Conservare 91-93 română
PÎRĂU, Elena (autor) O metodă de consolidare a documentelor cu suport de hârtie după experiența specialiștilor danezi II. Restaurare - Conservare 95-100 română
MANEA, Veronica Doina (autor) Cu privire la restaurarea fotografiei de epocă II. Restaurare - Conservare 101-104 română
POPUȘOI, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui III. Arheologie 105-134 română
NIȚU, A. (autor) Criterii actuale pentru clasificarea complexelor ceramicii și periodizarea etapelor culturii cucuteniene III. Arheologie 135-222 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic din așezarea hallstattiană târzie de la Curteni (jud. Vaslui). III. Arheologie 223-227 română
ICONOMU, C. (autor) Un aspect al influenței elenistice în lumea geto-dacică III. Arheologie 227-247 română
COJOCARIU, Mihai (autor), SANIE, Silviu (autor), SANIE, Ș. (autor) Tezaurul de la Muncelul de Sus și unele probleme·ale circulației monetare romane în Moldova III. Arheologie 249-268 română
VASILESCU, Mihail (autor) Pelasgicae res. l. Pelasgii în Thessalia IV. Istorie 269-297 română
GRIGORAȘ, N. (autor) Dările personale ale populației din Țara Românească a Moldovei și dările în bani pentru turci de la întemeierea statului și până la reforma lui Constantin Mavrocordat (1369-1741) IV. Istorie 299-323 română
GOROVEI, Ștefan (autor) Pe marginea unei filiații incerte: Maria Movilă - fiica lui Petru Rareș IV. Istorie 325-330 română
URSU, Fănică (autor) Un tezaur monetar din secolele XVIII-XIX descoperit la Vadurile (jud. Vaslui) IV. Istorie 331-342 română
PLATON, Ghe. (autor) Moldova în perioada 1828-1848. Considerații generale IV. Istorie 343-356 română
CIOFU, Valerian (autor) Domnia lui Mihail Gr. Sturdza ilustrată în medalii IV. Istorie 357-363 română
SIBECHI, Gh. (autor) Biografii pașoptiste (II) IV. Istorie 365-377 română
CRISTIAN, V. (autor) Argumentul istoric în revoluția română de la 1848 IV. Istorie 379-395 română
SIBECHI, Gh. (autor) "Otelul" Sant Petersburg din Iași IV. Istorie 397-402 română
SAIZU, Ion (autor) Poziția socialiștilor ieșeni față de problematica economică a României moderne IV. Istorie 403-420 română
RUSU, D. D. (autor) Pagini din mișcarea muncitorească și democratică ieșeană până la 1918 IV. Istorie 413-420 română
LEU, Paul (autor) Primirea lui S. Fl. Marian în Academia Română IV. Istorie 420-428 română
CIUDIN, Nicolae (autor) Unele date privind participarea țăranilor din zona Țuțorei- Iași, la răscoala din 1907 IV. Istorie 429-436 română
AGRIGOROAIEI, I. (autor), CALCAN, G. (autor), STRUGARIU, M. (autor) Rezistența română din 1917 reflectată în presa din orașul Iași IV. Istorie 437-446 română
KAREȚCHI, A. (autor), ȘANDRU, Dumitru (autor) Iașii în lupta pentru consolidarea și apărarea unității, a independenței și suveranității în perioada interbelică IV. Istorie 447-479 română
AGRIGOROAIEI, I. (autor) Curente și tendințe în gândirea economică românească din perioada interbelică IV. Istorie 481-489 română
BUZATU, Gh. (autor) Partidele politice burgheze și politica economică românească după desăvârșirea unității naționale (1918-1928) IV. Istorie 491-501 română
RADU, R. (autor) Probleme politice și culturale în dezbaterea intelectualității ieșene în anii imediat următori primului război mondial IV. Istorie 503-512 română
CIUPERCĂ, I (autor) Din activitatea partidelor politice din România la sfârșitul guvernării liberale (1927 - 1928) IV. Istorie 513-520 română
ȘANDRU, Dumitru (autor) Răspândirea științei de carte în satele României între cele două războaie mondiale IV. Istorie 521-532 română
BOTEZ, C. (autor), SAIZU, Ion (autor) Teoretizări interbelice cu privire la valorificarea rațională a patrimoniului silvic național IV. Istorie 533-549 română
EȘANU, L. (autor), MIRIAM, K (autor) Congresul mondial al scriitorilor antifasciști (Paris 21-25 iunie 1935) IV. Istorie 551-559 română
DOBRINESCU, V., Fl. (autor) Din activitatea antifascistă a studenților ieșeni (1933 -1939) IV. Istorie 561-571 română
BOLD, Em (autor), CARPINSCHI, A. (autor) Petre Andrei - om politic IV. Istorie 573-576 română
BOTEZ, C. (autor) Din istoricul pădurii românești (II). Coordonate bibliografice IV. Istorie 577-592 română
CLOȘCĂ, C. (autor) România în fața hotărârii decisive privind ieșirea din războiul hitlerist (1944) IV. Istorie 593-607 română
MORĂRAȘU, D. (autor) Declanșarea procesului revoluționar din România în august 1944 și problema participării maselor la viața de stat IV. Istorie 609-615 română
MERIȘCA, C (autor) Biblioteca miclăușeană IV. Istorie 617-620 română
LEMNY, Șt. (autor) "Cercetări istorice" (1925-1943), ” Studii și cercetări istorice" (1943-1947), "Cercetări Istorice", serie nouă - continuitatea unei valoroase publicații de istorie. Studiu de indice IV. Istorie 621-665 română
PĂLTĂNEA, Paul (autor) Alexandru Ioan Cuza. Corespondență și acte inedite V. Documente 669-675 română
TURCU, C. (autor) Din documentele Unirii de la 1859. O scrisoare a lui Vasile Alecsandri puțin cunoscută V. Documente 677-680 română
ANGELESCU, C (autor) Generalul locotenent din armata rusă Emil Wittgenstein despre participarea României la războiul din 1877-1878 V. Documente 681-684 română
RADU, R. (autor) Un testament olograf A.D. Xenopol aflat în colecția Muzeului de istorie a Moldovei V. Documente 685-686 română
HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Documente din secolul al XX-lea privind Palatul Al.I.Cuza din Iași V. Documente 686-711 română
JUVARA, George (autor) O scrisoare inedită a profesorului Simion Mehedinți despre însemnătatea limbii latine pentru noi românii V. Documente 713-714 română
PARADAIS, Claudiu (autor), PARADAISER, Maria (autor) 120 de ani de la înființarea Pinacotecii naționale și a școlii de arte frumoase din Iași și 80 de ani de la moartea lui Gheorghe Panaiteanu- Bardasare VI. Evocări 715-734 română
BORDEIANU, M. (autor) Biblioteca centrală universitară din lași la a 340-a aniversare VI. Evocări 735-739 română
LEMNY, Doina (autor) Marta Coja, Pierre Dupont, Histria V. Ateliers ceramiques VII. Recenzii 741-742 română
IONIȚĂ, Sanda (autor) Maria Comșa, Cultura materială veche românească. Așezările din secolele VIII-X de la Bucov-Ploiești VII. Recenzii 742-746 română
GRIGORAȘ, N. (autor) Documenta Romaniae Historica, A Moldova, III, C. Cihodaru, I. Caproșu, Nistor Ciocan VII. Recenzii 746-747 română
GRIGORAȘ, N. (autor) Eugenia Neamțu, Vasile Neamțu, Stela Cheptea, Orașul medieval Baia in secolele XIV-XVII VII. Recenzii 747-748 română
GRIGORAȘ, N. (autor) Valentin Al. Georgescu - Petre Strihan, Judecata domnească în Țara Românească și Moldova (1811-1831). Partea 1. Organizarea judecătorească, vol. 1, (1611-1740) VII. Recenzii 748-749 română
ANGELESCU, C (autor) G.T. Kirileanu, Corespondență VII. Recenzii 750-753 română
CIUDIN, Nicolae (autor) Vasile Cristian, Istoriografia generală VII. Recenzii 754-756 română
PUȘCAȘU, Voica Maria (autor) Emilia Zaharia VII. Recenzii 757-758 română