Cercetări istorice, XII, anul 1981 - 1982


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
NECULAU, Adrian, PARASCAN, Magdalena Muzeul de literatură și publicul I. Muzeologie 9-22 română
NICA, Maria, URSESCU, Eugenia Aspecte din istoria automatelor muzicale reflectate în colecțiile muzeelor din România I. Muzeologie 23-36 română
PENEVICI, Elena Realizări și perspective privind relația muzeu-școală la Muzeul politehnic din lași I. Muzeologie 37-39 română
PARADAIS, Claudiu, PARADAISER, Maria Gheorghe Panaiteanu - Bardasare, student la Munchen I. Muzeologie 41-53 română
PASCAL, Geta Pinacoteca și școala de arte frumoase din Iași în perioada interbelică I. Muzeologie 55-58 română
SUHAR, Nușa Elemente de artă din secolul al XVII-lea din monumentul de arhitectură de la Păușești I. Muzeologie 59-63 română
SEMENDEAEV, Victoria Cu privire la dezvoltarea meșteșugului olăritului în localitățile Lespezi și Tîrgu Frumos, județul lași (sec. XIX-XX). I. Muzeologie 65-75 română
GEBA, Maria Contribuții la studiul ceramicii prin metode fizico-chimice II. Restaurare - Conservare 77-80 română
GRECU, C. Pledoarie pentru respectarea principiilor și normelor restaurării științifice a bunurilor de patrimoniu II. Restaurare - Conservare 81-88 română
LEMNY, Doina Argumente pentru restaurarea științifică a ceramicii. II. Restaurare - Conservare 87-88 română
CROITORU, Mihai Probleme deosebite ridicate de restaurarea unor pistoale din colecția Muzeului Peleș-Sinaia II. Restaurare - Conservare 89-96 română
MANEA, Veronica Doina Aspecte privind restaurarea coperților din piele cu ornamente aurite. II. Restaurare - Conservare 97-100 română
CHIRICA, Vasile, CIUDIN, Nicolae, POPOVICI, Dragomir Date preliminare privind așezarea Precucuteni III de la Chiperești-lași. III. Arheologie 101-111 română
LUCA, Gavril Statueta antropomorfă cucuteniană de la Drăgușeni-Fălticeni III. Arheologie 113-116 română
ANDRONIC, Al. Descoperirile traco-geto-dacice de la Vaslui III. Arheologie 117-126 română
ICONOMU, C. Cercetările arheologice de la Curteni-Dealul Viei și Dealul Pietrăriei (jud. Vaslui). III. Arheologie 127-151 română
POPOVICI, Rodica Descoperiri din secolele III-II î.e.n. la Borniș-Neamț III. Arheologie 153-158 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil O problemă de statistică numismatică: reforma lui Septimius Severus și tezaurele monetare de dincolo de frontierele Imperiului III. Arheologie 159-167 română
BUTNARU, Viorel O nouă monedă bizantină de la Gugești (județul Vaslui). III. Arheologie 169-172 română
SPINEI, Victor Considerații cu privire la populația locală din zona centrală și meridională a Moldovei în secolele XI-XII III. Arheologie 173-203 română
RUSU, Aurel Cercetările arheologice de suprafață în Podișul Central Moldovenesc. Valea Stavnicului și a Velnei (jud. Iași) III. Arheologie 205-251 română
COJOCARU, Mihai Cercetări arheologice de suprafață în comuna Bîrnova, jud. Iași III. Arheologie 253-259 română
VASILESCU, Mihail Pelasgicae res. II. Pelasgii în Thracia și Asia Mică ? IV. Istorie 261-288 română
GOSTAR, N Zalmoxis - Zamolxis, zeul suprem al dacilor. Discutii și controverse IV. Istorie 289-298 română
SANIE, Silviu Africanii în Dacia romană (1) IV. Istorie 299-305 română
GOROVEI, Ștefan Mărturiile unui document. IV. Istorie 307-316 română
GRIGORAȘ, N. Dările în Moldova de la întemeierea statului și până la 1741 (II). IV. Istorie 317-341 română
VELIMAN, Valeriu Documente turcești privind evenimentele de la 1821 din Principatele române IV. Istorie 344-353 română
RUSU, D. D. Despre învățămîntul superior din Iași în prima jumătate a secolului al XIX-lea. IV. Istorie 355-359 română
DORIN, M. C Imaginea trecutului în periodicele moldovenești IV. Istorie 361-376 română
ANDREI, Victor Un înaintaș francez al studiului navigabilității principalelor ape moldovenești : inginerul Xavier Hommaire de Hell. IV. Istorie 377-386 română
SIBECHI, Gh. Biografii pașoptiste (III) IV. Istorie 387-401 română
CLIVETI, Gh. Un conflict european: "Războiul Crimeii" (1853-1856). IV. Istorie 403-424 română
BOTEZ, C., SAIZU, Ion Un secol de la primul Congres economic din România, Iași, octombrie 1882 IV. Istorie 425-439 română
CIOFU, Valerian Pagini de istorie a clasei muncitoare din România ilustrate în medalistică IV. Istorie 441-454 română
BOTEZ, C. Din istoricul pădurii românești (III). Evoluția legislației fondului forestier în perioada interbelică IV. Istorie 455-485 română
CLOȘCĂ, C. Evacuările din Moldova în timpul celui de al doilea război mondial (1944). IV. Istorie 487-501 română
KAREȚCHI, A. Stadiul organizării maselor și al luptei revoluționare în perioada decembrie 1944 - ianuarie 1945 IV. Istorie 503-516 română
PLATON, Ghe. Documente polone privind situația din Principatele Române în preajma revoluției de la 1848 V. Documente 517-525 română, franceză
CRĂCIUN, Georgeta Sate răzășești în Moldova la mijlocul secolului al XIX-lea. Date statistice. V. Documente 527-625 română
NAGHIU, Iosif, VOICU, M Mărturii documentare despre secularizarea averilor mănăstirești (1863 ) V. Documente 627-633 română
HUMINIC-TECLEAN, Maria Un inventar original al Palatului domnesc de la Ruginoasa - Iași V. Documente 635-649 română, franceză
CATARGIU, Virgil Despre rolul și specificitatea istoriei în concepția lui Vasile Pârvan. VI. Evocări 651-653 română
AGRIGOROAIEI, I. Nicolae Titulescu văzut de contemporani VI. Evocări 655-668 română
RADU, R. Profesorul Orest Tafrali - personalitate a vieții spirituale ieșene VI. Evocări 669-682 română
GRIGORAȘ, N. Locul lui Ilie Minea în istoriografia română. La o sută de ani de la naștere 1881-1981 VI. Evocări 683-688 română
CLOȘCĂ, C. Theodor Văscăuțeanu o pierdere timpurie a geologiei românești (50 de ani de la moarte) VI. Evocări 689-693 română
ABRUDAN, Petru Profesorul Dr. Nicolae Grigoraș la 70 de ani VII. Aniversări 695-697 română
PLATON, Gheorghe Profesorul Dr. Constantin Cihodaru VII. Aniversări 698-699 română