Cercetări istorice, XVI, anul 1997


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ASĂVOAIE, C. Observații privind fundațiile de biserică descoperire la Volovăț (jud. Suceava) I. Studii şi cercetări arheologice 5-14 română
GHERMAN, Elena, PUȘCAȘU, Voica Maria Cercetările arheologice efectuate la biserica ”Sfinții arhangheli Mihail și Gavril" sat Stroiești, com. Todirești. jud. Iași I. Studii şi cercetări arheologice 15-29 română
HAIMOVICI, Sergiu Observațiuni cu privire la resturile animaliere descoperite în stațiunea cucuteniană din faza A, de la Bălțați (jud. Iași) II. Cercetări interdisciplinare 31-37 română
BEJENARU, Luminița, HRIȘCU, Carmen Observații arheozoologice asupra unor specii de animale vânate în evul mediu pe teritoriul Dobrogei II. Cercetări interdisciplinare 39-48 română
COJOCARIU, C Reforma administrativă a lui Constantin Mavrocordat. Câteva considerații III. Instituţii româneşti în pragul modernităţii 49-68 română
CAPROȘU, Ioan Sama visteriei Moldovei din decembrie 1784 III. Instituţii româneşti în pragul modernităţii 69-109 română
IFTIMI, S Un element de ceremonial medieval: ”Sărutatul papucului" IV. Cultură şi civilizaţie 111-119 română
DRĂGAN, Ioan Precursorii români ai lui Olahus IV. Cultură şi civilizaţie 121-128 română
RĂUSANU, Mihai Legăturile Patriarhiei din Alexandria cu Țările Române IV. Cultură şi civilizaţie 129-143 română
MELINTE, Elena Duca Sotorovici tipograful de la Thassos - primul editor particular din Țările Române IV. Cultură şi civilizaţie 145-156 română
NASTASĂ, Lucian Orest Tafrali și studiile de bizantinologie IV. Cultură şi civilizaţie 157-172 română
NEGRUȚI-MUNTEANU, Ecat. lnformații statistice privind casele de rugăciuni evreiești din Moldova în sec. Al XIX-lea IV. Cultură şi civilizaţie 173-182 română
RADU, R. Câteva considerații privitoare la sistemul instituționalizat al culturii românești (1918 - 1940) IV. Cultură şi civilizaţie 183-211 română
UNGUREANU, M. Two recurring motifs in the Book of Lamentation and their later midrashic interpretation (1) IV. Cultură şi civilizaţie 213-242 engleză
DENIZE, Eugen Veneția. Țările Române și expansiunea otomană la începutul secolului al XVI-lea (1504-1529) V. Relaţii internaţionale 243-258 română
CĂZAN, Ileana Expansiunea habsburgilor spre Dunărea de Jos. Acțiuni diplomatice în Imperiul Otoman între anii 1534-1540 V. Relaţii internaţionale 259-278 română
CLIVETI, Gh. Un conflict european: ”Războiul Crimeii" 1853-1856 (II). V. Relaţii internaţionale 279-305 română
EȘANU, L. Noi informații referitoare la procesul ziariștilor de la București din anul 1919 VI. Românii şi secolul XX 307-318 română
LAZAR, Daniel Disputa româno-iugoslavă în problema Banatului (1919-1923) VI. Românii şi secolul XX 319-345 română
ȘANDRU, Dumitru Legalitatea și abuzurile instanțelor reformei agrare din 1945 VI. Românii şi secolul XX 347-363 română
ONIȘORU, Ghe Economie, societate și abuzuri sovietice în România anilor 1944 -1947 VI. Românii şi secolul XX 365-377 română
BERCEANU, Barbu Implicațiile mișcării legionare în dreptul constituțional. Statul național legionar. Alte aspecte și aprecieri VI. Românii şi secolul XX 379-408 română
BOZIAC, Ilie Începuturile istoriei Moldovei (Costică Asăvoaie) VII. Note de lectură 409-409 română
Prehistoire Europeenne. (Senica Țurcanu). VII. Note de lectură 410-410 română
CÂNDEA, Ionel, SÂRBU, Valeriu Istoricul orașului Brăila din cele mai vechi timpuri până la 1950 (Costică Asăvoaie). VII. Note de lectură 412-413 română
Jews in the Hungarian economy 1760- 1945. Studies dedicated to Moshe Carmilly-Weinberger on his Eightieth Birthday (edited by Michael K. Silber) (Lucian Nastasă). VII. Note de lectură 413-414 română, engleză
CARMILLY-WEINBERGER, Moshe Istoria evreilor din Transilvania (1623- 1944) (Lucian Nastasă) VII. Note de lectură 414-415 română
CHARLE, Cristophe La Republique des universitaires. 1870 - 1940 (Lucian Nastasă) VII. Note de lectură 416-417 franceză
VEIGA, Francisco Istoria Gărzii de Fier 1919-1941. Mistica ultranaționalismului (Cristian Sandache) VII. Note de lectură 417-418 română
SĂNĂTESCU, Constantin Jurnal (Cristian Sandache) VII. Note de lectură 418-419 română
IONNIȚIU, Mircea Amintiri și reflecțiuni (Cristian Sandache). VII. Note de lectură 419-420 română
ZANE, Gheorghe Studii postume (Vasile Chirica) VII. Note de lectură 420-421 română
BRANDI, Cesare Teoria restaurării (Lucia Cojocaru) VII. Note de lectură 421-424 română
Stockholm - Capitala Premiilor Nobel VIII. Viaţa ştiinţifică şi culturală 429-433 română
Al XIII-lea congres internațional de științe preistorice și protoistorice Forli, 1996 VIII. Viaţa ştiinţifică şi culturală 435-437 română
Riky Schellart van Deursen et Sacha Schellart -Exposition de peinture-graphique et photographie- VIII. Viaţa ştiinţifică şi culturală 439-440 franceză