Cercetări istorice, XVII 1, 1998


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Dan Gh. Teodor la a 65-a aniversare 9-18 română
articol de periodic ANGHELINU, Mircea (autor) Observații asupra musterianului carpatic I. Studii şi articole - Etudes et articles 19-36 română
articol de periodic OTTE, Marcel (autor) , NOIRET, Pierre (autor) , LOPEZ-BAYON, Ignatio (autor) Regards sur le Paleolithique superieur de la Moldavie I. Studii şi articole - Etudes et articles 37-46 franceză
articol de periodic CHIRICA, Vasile (autor) Le Paleolithique de Mitoc I. Studii şi articole - Etudes et articles 47-75 franceză
articol de periodic PĂUNESCU, Alexandru (autor) Premiers objets d'art paleolithique decouverts sur le territoire de la Dobroudja I. Studii şi articole - Etudes et articles 77-83 franceză
articol de periodic MANTU, Cornelia Magda (autor) Cronologia absolută a culturilor neolitice din România și relațiile cu lumea egeoanatoliană I. Studii şi articole - Etudes et articles 83-100 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Importanța cultivării plantelor în epoca neolitică pe teritoriul Munteniei I. Studii şi articole - Etudes et articles 101-112 română
articol de periodic MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Circulația monetară din Dacia răsăriteană și civilizația orășenească timpurie I. Studii şi articole - Etudes et articles 113-127 română
articol de periodic DESZPA, L. M. (autor) Julians Rhetorenedikt (1) I. Studii şi articole - Etudes et articles 129-150 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Deux notes de geographie ecclesiastique I. Studii şi articole - Etudes et articles 151-161 franceză
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Aspecte ale exploatării pietrei la Carsium (Hârșova) în primul mileniu p. Chr I. Studii şi articole - Etudes et articles 163-184 română
articol de periodic CHIRIAC, Costel (autor) Certaines observations concernant les informations historico-litteraires byzantines a l'egard de la region du Bas-Danube pendant les V - X siecles I. Studii şi articole - Etudes et articles 185-226 franceză
articol de periodic PAUNESCO, Alexandra-Cristina (autor) Les micromammifores de la grotte Valea Coacăzei (village de Moeciu, departement de Brașov, Roumanie) II. Studii interdisciplinare - Etudes Interdisciplinares 227-287 franceză
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Unele probleme arheozoologice privind aspectul cultural Stoicani-Aldeni din sud-estul României . II. Studii interdisciplinare - Etudes Interdisciplinares 283-287 română
articol de periodic GEBA, Maria (autor) , VLAD, Ana Maria (autor) Păstrarea patinei la bronzurile arheologice III. Conservare - conservation 289-296 română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Repertoriul arheologic al județului Mureș (IULIA MOLDOVAN) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 199-301 română
articol de periodic URSACHI, Vasile (autor) Zargidava. Cetatea dacică de la Brad (CARMEN UNGUREANU) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 300-303 română
articol de periodic TEODOR, Dan Gh. (autor) Meșteșugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d.H. (IULIA MOLDOVAN) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 305-306 română
articol de periodic PSELLOS, Mihail (autor) Cronografia. Un veac de istorie bizantină (976-1077) (MIHAI TIULIUMEANU) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 306-309 română
articol de periodic CODOBAN, Aurel (autor) Sacru și ontofanie. Pentru o nouă filosofie a religiilor (GIANINA BUZEA) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 309-311 română