Cercetări istorice, XVII 1, anul 1998


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Dan Gh. Teodor la a 65-a aniversare 9-18 română
ANGHELINU, Mircea Observații asupra musterianului carpatic I. Studii şi articole - Etudes et articles 19-36 română
LOPEZ-BAYON, Ignatio, NOIRET, Pierre, OTTE, Marcel Regards sur le Paleolithique superieur de la Moldavie I. Studii şi articole - Etudes et articles 37-46 franceză
CHIRICA, Vasile Le Paleolithique de Mitoc I. Studii şi articole - Etudes et articles 47-75 franceză
PĂUNESCU, Alexandru Premiers objets d'art paleolithique decouverts sur le territoire de la Dobroudja I. Studii şi articole - Etudes et articles 77-83 franceză
MANTU, Cornelia Magda Cronologia absolută a culturilor neolitice din România și relațiile cu lumea egeoanatoliană I. Studii şi articole - Etudes et articles 83-100 română
COMȘA, Eugen Importanța cultivării plantelor în epoca neolitică pe teritoriul Munteniei I. Studii şi articole - Etudes et articles 101-112 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Circulația monetară din Dacia răsăriteană și civilizația orășenească timpurie I. Studii şi articole - Etudes et articles 113-127 română
DESZPA, L. M. Julians Rhetorenedikt (1) I. Studii şi articole - Etudes et articles 129-150 română
ZUGRAVU, Nelu Deux notes de geographie ecclesiastique I. Studii şi articole - Etudes et articles 151-161 franceză
TALMAȚCHI, Gabriel Aspecte ale exploatării pietrei la Carsium (Hârșova) în primul mileniu p. Chr I. Studii şi articole - Etudes et articles 163-184 română
CHIRIAC, Costel Certaines observations concernant les informations historico-litteraires byzantines a l'egard de la region du Bas-Danube pendant les V - X siecles I. Studii şi articole - Etudes et articles 185-226 franceză
PAUNESCO, Alexandra-Cristina Les micromammifores de la grotte Valea Coacăzei (village de Moeciu, departement de Brașov, Roumanie) II. Studii interdisciplinare - Etudes Interdisciplinares 227-287 franceză
HAIMOVICI, Sergiu Unele probleme arheozoologice privind aspectul cultural Stoicani-Aldeni din sud-estul României . II. Studii interdisciplinare - Etudes Interdisciplinares 283-287 română
GEBA, Maria, VLAD, Ana Maria Păstrarea patinei la bronzurile arheologice III. Conservare - conservation 289-296 română
LAZĂR, Valeriu Repertoriul arheologic al județului Mureș (IULIA MOLDOVAN) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 199-301 română
URSACHI, Vasile Zargidava. Cetatea dacică de la Brad (CARMEN UNGUREANU) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 300-303 română
TEODOR, Dan Gh. Meșteșugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d.H. (IULIA MOLDOVAN) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 305-306 română
PSELLOS, Mihail Cronografia. Un veac de istorie bizantină (976-1077) (MIHAI TIULIUMEANU) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 306-309 română
CODOBAN, Aurel Sacru și ontofanie. Pentru o nouă filosofie a religiilor (GIANINA BUZEA) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 309-311 română