Cercetări istorice, XVII 2, anul 1998


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PLATON, Alexandru Florin, PUNGĂ, Ghoerghe Vasalitatea medievală: ipostaze europene și românești I. Instituţii, mentalităţi 11-46 română
UNGUREANU, M. Two Recurring Motifs in the Book of Lamentation and their later interpretation I. Instituţii, mentalităţi 47-81 engleză
IFTIMI, S Un model oriental: soțiile circaziene ale domnilor români (secolele XVI - XVII) I. Instituţii, mentalităţi 83-94 română
RĂDVAN, Laurențiu Considerații privitoare la autonomia și raporturile cu domnia ale principalelor orașe-reședință domnească din Țara Românească I. Instituţii, mentalităţi 95-112 română
DAMEAN, Sorin Regele Ferdinand I al României în viziunea contemporanilor I. Instituţii, mentalităţi 113-118 română
LUCA, Cristian Considerații pe marginea unor documente inedite privitoare la relațiile lui Petru Cercel cu Venetia (1558) II. Relaţii internaţionale 119-142 română; italiană
CHIRICA, Valentin Codrin Congresul de la Viena și politica externă engleză, 1815-1820 II. Relaţii internaţionale 143-153 română
CLIVETI, Gh. 1856- 1878: Turcia - putere garantă? II. Relaţii internaţionale 155-165 română
ONIȘORU, Ghe România la conferințele miniștrilor de externe la Londra și Moscova din 1945 II. Relaţii internaţionale 167-175 română
CIOBANU, Veniamin Tratatul de la Kuciuk - Kainargi (1774) în viziunea diplomației suedeze III. Documente 177-194 română
ONIȘORU, Violeta Condica de venituri și cheltuieli a Roseteștilor de la Solești III. Documente 195-206 română
ROMAN, Liviu Un jurnal antiunionist: "Nepărtinitorul" (21 iunie-10 septembrie 1856) III. Documente 207-219 română
CHIABURU, Elena Tehnică și organizare în atelierul tipografic din Țara Moldovei până la 1829 IV. Economie şi societate 221-257 română
SAIZU, Ion, SIMION, Natalia Marea Unire și imperativul accelerării civilizației economice IV. Economie şi societate 259-276 română
ȘANDRU, Dumitru Creditul agricol în anii guvernărilor național-țărăniste IV. Economie şi societate 277-287 română
BANCOȘ, Dorel Mișcări de populație la granița româno-bulgară ca urmare a cedării Cadrilaterului (1940-1944) IV. Economie şi societate 289-313 română
MARIȚIU, Ștefan Evoluția situației materiale a populației României și implicațiile ei asupra stării de spirit (1944-1947) IV. Economie şi societate 315-331 română
DESZPA, L. M. Imaginea Bucovinei în ziarul ieșean "Opinia" din 1897-1914 V. Românii din afara graniţelor 333-360 germană
LAZĂR, Dan Câteva considerații asupra activității Partidului Românesc din Banatul Sârbesc (1923-1929) V. Românii din afara graniţelor 361-371 română
CRISTIAN, V. O pagină din istoria cenzurii ieșene editarea Manualului de istoria Moldovei al lui Ion Albineț (1884-1885) VI. Istoriografie 373-383 română
IUTIȘ, Gheorghe Problema "regimului de stări" în Țările Române în concepția lui Gheorghe I. Brătianu VI. Istoriografie 385-391 română
MIHALACHE, Andi Discursul istoric din Europa de Est sub impactul stalinismului VI. Istoriografie 393-423 română
CANTACUZINO, Gheorghe Unele aspecte ale culturii urbane medievale la Câmpulung (Muscel) VII. Artă şi arhitectură urbană 425-438 română
MUNTEANU, Marcelina Brândușa Muzeul Unirii din lași - o istorie a clădirii prin renovări VII. Artă şi arhitectură urbană 439-446 română
VASILOVICI, V. Determinarea paternității unui tablou italian din colectia Muzeului de Artă - lași VII. Artă şi arhitectură urbană 447-455 română
NEAMȚU, Vasile Orașul medieval Baia (Civitas Moldaviensis) (ADRIANA MOGLAN) VIII. Note bibliografice 457-460 română
MITRIC, Olimpia Cartea românească manuscrisă din nordul Moldovei (CĂTĂLINA ILIESCU) VIII. Note bibliografice 460-461 română
REZACHEVICI, C. Istoria popoarelor vecine și neamul românesc în evul mediu (CĂTĂLINA ILIESCU) . VIII. Note bibliografice 462-463 română
GONȚA, Alex I. Studii de istorie medievală. Texte selectate (LAURENȚIU RĂDVAN) VIII. Note bibliografice 463-465 română
"Historia Urbană" (LAURENȚIU RĂDVAN) VIII. Note bibliografice 465-466 română
CEAUȘU, Mihai Bucovina Habsburgică de la anexare la Congresul de la Viena. Iosefinism și postiosefinism, (1774-1815) (VIOLETA ONIȘORU) VIII. Note bibliografice 466-467 română
QUINLAN, Paul Ciocnire deasupra României. Politica anglo-americană față de România, 1938-1947 (SILVIU B. MOLDOVAN) VIII. Note bibliografice 468-472 română