Cercetări istorice, XXI - XXIII, anul 2002 - 2004


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ȚURCANU, Senica Industria litică cioplită aparținând Culturii ceramicii liniare de pe teritoriul României I. Izvoare 7-25 română
KOGĂLNICEANU, Rodica, URSULESCU, Nicolae Necropola sarmatică de la Isaiia (c. Răducăneni, J. Iași) date preliminare I. Izvoare 27-58 română
MIU, Georgeta Studiul antropologic al scheletelor din necropola sarmatică de la Isaiia I. Izvoare 59-71 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheozoologic provenit din situl cucutenian, faza AB, de la Crețești - “la intersecție” (j. Vaslui) I. Izvoare 73-80 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheo-zoologic al materialului provenit din habitatul de la Siliștea (c. Români, j. Neamț) aparținând Culturii Costișa I. Izvoare 81-90 română
BACUMENCO, Ludmila Pagini de iconografie ortodoxă: Un triptic descoperit la Ruși-Mănăstioara (j. Suceava) I. Izvoare 91-96 română
PUNGĂ, Ghoerghe Din documentele satului Românești (j. Botoșani) I. Izvoare 97-108 română
ILIE, Eliza Scrisoarea din 1723 a mitropolitului Gheorghe al IV-lea al Moldovei I. Izvoare 109-126 română
ICHIM, Aurica Ecaterina Kogălniceanu. Dosarul de succesiune I. Izvoare 129-135 română
BENȚA, Codrin Considerații asupra descoperirilor numismatice din complexele funerare II. Studii 137-162 română
RĂDVAN, Laurențiu Moșiile orașelor din Țara Românească în secolele XIV-XVI II. Studii 163-184 română
ATANASIU, Mihai Bogdan Activitatea politică a marelui vistiernic Iordache Cantacuzino II. Studii 185-198 română
DOBRINCU, Dorin Vămile și ocnele în Moldova epocii fanariote. Aspecte fiscale II. Studii 199-206 română
CONSTANTINOV, V. A. Posteritatea lui Radu Mihnea (Moldova și Țara Românească între 1626 și 1633. Confruntări interne și externe) II. Studii 207-230 română
PUNGĂ, Zamfira Informații cu privire la proprietăți ale familiei boierilor Palade din Moldova (sec. Al XVII-lea – prima jumătate a sec. al XVIII-lea.) II. Studii 233-268 română
CLIVETI, Gh. Problema deschiderii formale a Congresului de la Viena: Noi observații asupra desfășurării negocierilor diplomatice la cancelaria imperială a Austriei în septembrie-octombrie 1814 II. Studii 269-290 română
BIȚA, Traian “Bokdan et filiis suis” III. Puncte de vedere 291-298 română
LEFTER, Lucian Valeriu 12 aprilie 1457: o problemă de logică istorică* III. Puncte de vedere 299-310 română
PILAT, Liviu Doljești – 12 aprilie 1457 III. Puncte de vedere 311-320 română
FLOAREȘ, Dan Asediul Cetății Neamțului (1691). Observații III. Puncte de vedere 321-324 română
IFTIMI, S Pe urmele lui Daniil Philippidis (1755-1832) IV. Varia 325-337 română
ALAIBA, Ruxandra Vasile Christescu, o personalite a arheologiei românești interbelice IV. Varia 339-340 română
Recenzii. Note de lectură IV. Varia 341-363 română