Cercetări istorice, XXVII-XXIX, anul 2008-2010


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ȚURCANU, Senica Podoabe pentru gât reprezentate pe statuetele antropomorfe ale culturii Cucuteni-Tripolie 9-35 română
DIACONESCU, Maria Asupra unor aspecte ale utilizării cornului de cerb în faza A-B a culturii Cucuteni 37-43 română
DIACONU, Vasile Comunități umane din bronzul târziu în Subcarpații Moldovei. Observații privitoare la dinamica teritorială 45-65 română
COJOCARU, Victor Relațiile externe ale orașelor grecești nord-pontice în epoca elenistică și în perioada romană pe baza izvoarelor epigrafice 67-113 română
POPESCU, Alexandra Marcela Fapte de necredință săvârșite de boieri moldoveni. Pâra la Poartă 115-126 română
AMĂRIUȚEI, Mihai Cristian, BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila Un inventar de documente privitoare la moșia Voroveștii a mănăstirii Sfântul Ioan Zlataust din Iași 127-145 română
PACI, Evalda Franciscus Blanchus: Dictionarium Latino-Epiroticum, Romæ 1635 147-155 română
ILIE, Eliza Imaginea Bizanțului în cronografele cu circulație în spațiul românesc 157-201 română
BRĂTESCU, Liviu Monumente publice. Construcții identitare în România modernă (1866-1918). Studiu preliminar 203-213 română
NISTOR, Paul Identități naționale și conflict ideologic în caricaturile și grafica războiului rece (1950-1955) 215-230 română
IFTIMI, S Pictorul Giovanni Schiavoni și activitatea sa din Moldova (1837-1844) 231-268 română
MACARIE, Gheorghe Giovanni Schiavoni – un pictor italian la Academia Mihăileană din Iași 269-291 română
IFTIMI, S Giovanni Schiavoni – portretul copiilor din familiile Callimachi, Rosetti și Catargi 293-302 română
URSULESCU, Nicolae Valorificarea cercetărilor românești referitoare la civilizația Cucuteni prin expoziții internaționale 303-323 română
Recenzii. Note de lectură 327-344 română
Obituaria 345-348 română