Cercetări istorice, XXX-XXXI, 2011 - 2012


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Abrevieri 5-6 română
ȚURCANU, Senica (autor) Asupra prezenței pumnalelor din os în cadrul complexului Cucuteni -Tripolie 7-23 română
COTIUGĂ, Vasile (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Un nou tip de sceptru de piatră în preistoria României 16-38 română
IONIȚĂ, Gh. I. (autor) O necropolă a dacilor liberi la Hârtoape (com. Vânători, jud. Iași) 39-54 română
POPESCU, Alexandra Marcela (autor) Fapte de necredință săvârșite de boieri moldoveni. Pribegia 55-63 română
SENCIUC - BORCEA, Olivia (autor) Istoriografia românească a alimentației: geneză, surse documentare, direcții și metode de cercetare 65-81 română
CONSTANTINOV, V. A. (autor) Din istoria Basarabilor. Interpretări cu privire la cronica de la Bucovăț 83-92 română
APĂVĂLOAEI, Bobi (autor) Alimentarea cu apă a orașului Iași în perioada domniilor fanariote 93-106 română
CEASTINA, Alla (autor) Rolul arhiepiscopului Dimitrie Sulima în construcția catedralei și clopotniței din Chișinău în prima jumătate a secolului al XIX -lea 107-114 română
BRIHUNEȚ, Manole (autor) Biserici din spațiul pruto-nistrean în anii ’20-’30 ai secolului al XIX -lea 115-126 română
IFTIMI, S (autor) Portretul principelui sârb Miloš Obrenovič, de Josef August Schöefft (1835) 127-153 română
VĂLEANU, M. C. (autor) Informații despre izvoare de apă sărată din Podișul Moldovei în surse documentare inedite din secolul al XIX -lea 155-164 română
CONDRATICOVA, Liliana (autor) Ateliere de bijuterie și piese de podoabă în spațiul pruto-nistrean (1900-1914) 165-181 română
GHERCĂ, Iulian (autor) Giuseppe Chiaudano și modelul ziarului catolic 173-181 română
CIUCANU, Corneliu (autor) Războiul din răsărit și perspectiva tragică a comunizării României reflectate în memorialistica lui Mircea Eliade 183-202 română
GARDAVSKY, Vladimir (autor) Eliberarea orașului și zonei Kroměříž 203-220 română
TEODOR, Mihaela (autor) Actori instituționali din sistemul de control și cenzură a presei: biroul de cenzură de pe lângă legația sovietică din București (1944 -1947) 221-234 română
ICHIM, Aurica (autor) Un inventar al muzeului ”Cuza-Vodă” aflat la Arhivele Naționale Iași (1949) 235-246 română
NISTOR, Paul (autor) Relațiile internaționale ale României în anii 50 ai secolului al XX-lea. Cadrul general, principalele evenimente, relații bilaterale și accesul în organizațiile internaționale 247-262 română
EREMIA, Ion (autor) De la ”proiectul dacic” la anexarea Basarabiei. O filă din politica țarismului de ”eliberare” a creștinilor de sub Imperiul Otoman, reflectată în istoriografia rusă contemporană 263-286 română
Recenzii și note de lectură 287-299 română