Cercetări istorice, XXXII, anul 2013


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ABREVIERI 6 română
URSULESCU, Nicolae Unele comentarii cu privire la sceptrele preistorice figurative recent publicate 11-31 română
CALISTRU, Doina, DIACONU, Vasile Obiecte din epoca bronzului descoperite pe Valea Siretului 33-45 română
ZUGRAVU, Nelu Puncte de vedere ale unui clasicist pe marginea unor opinii privitoare la religiile pre- și protoistorice 61-94 română
CLOȘCĂ, Tincuța Repere istoriografice privind cercetarea operei lui Ioan Hrisostom 95-111 română
IAȚCU, Ioan The Painting of Roman Dobruja (5th-6th AD): A General View 113-129 engleză
POPOVICI, Rodica Carreaux de poele a aigles bicéphales dans la Moldavie médiévale (Xve-XVIIe siècles) 131-163 franceză
POPESCU, Alexandra Marcela Hiclenia – explicații terminologice 165-176 română
GOROVEI, Ștefan Movileștii. Considerații finale 177-194 română
FLOAREȘ, Dan O tipăritură din Anvers privitoare la evenimente din domnia lui Gaspar Grațiani (1620) 195-210 română
BERCEANU, Maria Reformele lui Constantin Mavrocordat, început al modernizării administrative în Moldova. Un studiu de caz: Ținutul Bacău 211-248 română
BRIHUNEȚ, Manole Edificii de cult din satele raionului Telenești: istorie și actualitate 249-263 română
FELEA, Alina Din istoria căsătoriilor mixte. Căsătoria cu țiganii în spațiul românesc în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea 265-277 română
CONDRATICOVA, Liliana Prelucrarea artistică a metalului: candele și cădelnițe din spațiul ortodox 279-290 română
IFTIMI, S O addenda la portretistica lui Nicolo Livaditi (1830-1858) 291-316 română
ICHIM, Aurica Constituirea patrimoniului Pinacotecii din Iași în domnia lui Alexandru Ioan Cuza 317-344 română
POPOVICI, Ciprian-Petru Ultimii ani din viață ai regelui Ferdinand al României 345-354 română
BODNARIUC, Nicolai, NICULICĂ, Bogdan Petru Documente inedite referitoare la colecția de antichități paleolitice a lui Ceslav Ambrojevici 355-368 română
LAZAROVICI, Cornelia-Magda, LAZAROVICI, Gheorghe Ruginoasa-Dealul Drăghici. Monografie arheologică, Suceava, 2012 (Loredana SOLCAN) 369-372 română
MAREȘ, Ion Metalurgia aramei în civilizațiile Precucuteni și Cucuteni, Suceava, 2012 (Radu-Gabriel FURNICĂ) 369-372 română
SOROCEANU, Tudor Depozitele de obiecte din cupru și bronz din România. Epoca timpurie și mijlocie a bronzului, Cluj-Napoca/Bistrița 2012 (Diana-Măriuca VORNICU) 373-375 română
KACSÓ, Carol Repertoriul arheologic al județului Maramureș, Baia Mare, 2011 (Bogdan Petru NICULICĂ) 378-382 română
IAȚCU, Ioan, STRATULAT, Lăcrămioara Arta pelerinajului. Obiecte creștine în spațiul est și sud-est carpatic (secolele IV- XVI). Catalog de expoziție, Iași, 2011 (Tamilia-Elena MARIN) 383-384 română
CERETEU, Igor Cartea românească veche și modernă în fonduri din Chișinău. Catalog, Iași, 2011 (Vitalie PLEȘCA) 384-386 română