Cercetări istorice, XXXIV, anul 2015

  • Anul publicației: 2015
  • Publicată de: Muzeul de Istorie a Moldovei
  • Localitatea: Iași
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ABREVIERI 5-6 română
ȚURCANU, Senica Considerații privind statuetele zoomorfe pictate din arealul civilizației Cucuteni-Tripolie 7-35 română
VĂLEANU, M. C. Ocurența silexului în nord-estul României în contextul locuirilor preistorice din zonă 37-107 română
LEFTER, Lucian Valeriu, TIRON, Tudor-Radu Însemnări genealogice și heraldice privind familiile din Moldova care s-au stabilit în est (secolele XV-XVIII) 109-136 română
SENCIUC - BORCEA, Olivia Consumul de alcool și beția în Moldova și Țara Românească, secolul al XVI-lea – începutul secolului al XIXlea: Semnalări documentare 137-159 română
BODALE, Arcadie M., TĂRNĂUCEANU, Claudia Două documente din veacul al XVIII-lea de la Finanz- und Hofkammerarchiv din Viena, referitoare la înnobilarea armenilor plecați din Moldova, la Gherla 161-168 română
IFTIMI, S Chipurile domnitorului Alexandru Moruzi în portrete din secolul XIX 169-200 română
EPURE, Violeta-Anca Vestimentația moldovenilor și valahilor în viziunea consulilor și călătorilor francezi din perioada prepașoptistă 201-219 română
PUNGĂ, C Câteva considerații pe marginea unor nemulțumiri împotriva administrației domnitorului Mihail Grigorie Sturdza 221-249 română
CONDRATICOVA, Liliana Valoarea istorică și artistică a podoabelor de cult din patrimoniul mănăstirilor din Republica Moldova 251-266 română
ION, Narcis Dorin Istorie și genealogie. Convorbiri cu domnul Mihai Dim. Sturdza 267-370 română
BĂTRÂNA, Adrian, BĂTRÂNA, Lia Biserica ”Sfântul Nicolae” din Rădăuți. Cercetări arheologice și interpretări istorice asupra începuturilor Țării Moldovei, Editura Constantin Matasă, Piatra-Neamț, 2012, 519 p. (cu 93 figuri și 16 planșe) (Tiberius D. PĂRPĂUȚĂ) 374-376 română
ȚUSCANU, Aurel Florin Biserici de lemn din Podișul Bârladului, Cuvânt înainte de academician Marius Porumb, Postață de prof. univ. dr. Aurel Chiriac, Editura Cetatea Doamnei, Piatra-Neamț, 2015, 494 p. (Cosmin NIȚĂ) 376-378 română
CIMPOEȘU, Corina, IFTIMI, S, MUNTEANU, Marcelina Brândușa Niccolo Livaditi și epoca sa (1832-1858). Artă și istorie, Editura Palatul Culturii, Iași, 2012, 255 p., cu 59 fig. color și alb negru (Ion I. SOLCANU) 378-382 română
BIȚA, Traian Traian Bița, notă bio-bibliografică (Sergiu-Constantin ENEA, Dumitru BOGHIAN, Vasile DIACONU) 383-392 română