Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MĂRCULEȚ, Vasile Martiri voluntari și cvasi-voluntari de la Dunărea de Jos din secolul al IV-lea / 4" century voluntary and quasi-voluntary martyrs from the Lower Danube 7-22 română
TĂTARU, Cristiana Un inel sigilar de secol XVI care a aparținut logofătului Nicula / 16"' century signet ring which belonged to logothete Nicula 23-32 engleză
GÂSCĂ, Roxana Cafea. Cafenele. Cafegii. Bucureștii de altădată și moda consumului de cafea / Coffee, coffeehouses and coffeehouse-keepers. The old Bucharest and the fashion of coffee consumption 33-36 română
LAZĂR, Ginel Un hrisov de întăritură și danie acordat de Grigorie Alexandru Ghica Voievod lui Ioniță Cerchez / A coefirmation and donation act granted by Prince Grigorie Alexandru Ghica to Ioniță Cerchez 37-48 română
SIMION, Victor Contribuții la cunoașterea argintăriei ruse de pe teritoriul Țărilor Române. Ateliere și meșteri / Contributions to the knowledge of Russian silverworks on the territory ofthe Romanian countries. Workshops and craftsmen 49-60 română
LĂPTOIU, Laura-Alexandra Stabilirea armenilor în Transilvania și înființarea orașelor Armenopolis și Elisabethopolis / The settlement of the Armenians in Transylvania and the establishment of the cities of Armenopolis and Elisabethopolis 61-70 română
MĂRĂȘOIU, Alexandra Două nunți domnești la curtea lui Bibescu Vodă / Two princely weddings at Prince Bibescu 's court 71-78 română
MĂLĂNCIOIU, Raluca Iluminatul mesei în secolul al XIX-Zea. Sfeșnice și candelabre din patrimoniul MNIR / Table lighting in the 19th century. Candlesticks and chandeliers from the collection of the National History Museum of Romania 79-90 română
MIRCEA, onela Simona Carte poștală ilustrată. Colecția Remus Baciu / lllustrated postcards. The Remus Baciu collection 91-100 română
TROHANI, George Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) în câteva scrisori inedite / Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) in some yet unpublished letters 101-110 română
GÂSCĂ, Roxana, ILIE CORNEL, Constantin „Am primit cartea ta poștală. .. " Corespondență din timpul Marelui Război, în patrimoniul MNIR / ''I've received your postcard" - First World War letters from the collection of the National History Museum of Romania 111-122 română
GEORGESCU, Florin Marele Război în litografii și tablouri aflate în patrimoniul de artă plastică al Muzeului Național de Istorie a României / The Great War in lithographs and paintings from the plastic arts collection of the National History Museum of Romania 123-132 română
SILVAN-IONESCU, Adrian Țepi, viespi, arici și urzici de peste Dunăre: caricatura bulgară cu tematică românească (1916-1918) / Spikes, hedgehogs and nettles from across the Danube: Romanianthemed Bulgarian caricatures (1916-1919) 133-146 română
OPRIȘ, Ioan Fritz Rebhuhn - un arhitect peisagist promotor al echilibrului / Fritz Rebhuhn - a landscape architect who promoted balance 147-156 română
NARCIS DORIN, on „Ani plini de rod bun treceau peste noi". File din corespondența principesei Ileana a României cu Alice Grunau / „ Years of plentifulness were passing over us ". Pages from the correspondence of princess ileana of Romania with Alice Grunau 157-220 română
NECULA, Gabriela Politica petrolului și relațiile româno-britanice / Oil Policy and Romanian-British relations 221-228 română
CRUCEANU, Viorel Preliminariile armistițiului franco-german reflectate în documente diplomatice franco-britanice / The preliminaries of the Franco-German armistice as reflected in Franco-British diplomatic documents 229-238 română
PARASCAN, Silviu O analiză estetică aplicată pe lucrări de plastică realist-socialistă din colecția MNIR / An aesthetic analysis applied to socialist-realist works of plastic arts from the collection of the National History Museum of Romania 239-244 română
ȘTEFAN, Andreea Arts' response to the Macedonian question: an analysis of Evan gelos Moustakas 'Alexander the Great sculptural complex in Thessaloniki / Răspunsul artelor la problema Macedoniei: O privire critică asupra complexului statuar Alexandru cel Mare realizat de Evangelos Moustakas la Salonic 234-256 engleză
PĂIUȘAN-NUICĂ, Cristina Relațiile româno-egiptene. Diplomația celor mai buni prieteni, 1971-1981 / Romanian-Egyptian relations. The diplomacy of best friends 1971-1981 257-270 română
MANDACHE, Diana Hidra roșie: expulzarea Regelui Mihai din țară în decembrie 1990 / The red hydra: the expulsion of King Michael of Romania from the country in December 1990 271-286 română
MUSTEAȚĂ, Sergiu, TENTIUC, Ion, URSU, on Redescoperim cetatea Soroca / Rediscovering the Soroca citadel 287-304 română
DRAGOMIR, Gabriela Îngrijirea colecțiilor muzeale / The care of museum collections 305-310 română
PETCU, Cristina Restaurarea unui pergament aplicând principiul minimei intervenții / The restoration of a parchment based on the principie of minimum intervention 311-314 română
BÎRZU, Andreea A gândi fenomenul Auschwitz. O istorie a filosofiei în secolul al XX-iea scrisă de Christian Delacampagne / Thoughts about the Auschwitz phenomenon. A History of Philosophy in the Twentieth Century by Christian Delacampagne 315 română