Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Pagina de gardă (Front Page) Pagina de gardă (Front Page) 3-4 română
Cuprins (Content) Cuprins (Content) 5-8 română, engleză
Lista abrevierilor Lista abrevierilor (Abbreviations) 9-10 română
OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Cercetări Numismatice – 30 de ani de la apariție (1978-2007) / Cercetări Numismatice – 30 Years Later (1978-2007) Cercetări Numismatice XXX - 1978-2007 (Cercetări Numismatice has 30 years - 1978-2007) 13-16 română
ALEXIU, Andra, MARTIN, Tudor Alexandru Cercetări Numismatice – 1978-2007. Sumarul și indicele pe materii / Cercetări Numismatice – 1978-2007. Summary and index Cercetări Numismatice XXX - 1978-2007 (Cercetări Numismatice has 30 years - 1978-2007) 17-146 română
LAZARENKO, Igor In Which Towns Were Countermarked the Coins of Lysimachus with „Owl Upon a Line, Turned to the Left” and „Owl, Turned to the Right”? Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 149-154 engleză
TALMAȚCHI, Gabriel Despre contramarcarea orașelor vest-pontice dobrogene în epocă autonomă / On the Countermarking of the West-Pontic Greek Issues From Dobrudja During the Autonomous Epoch Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 155-188 română
MINČEV, Alexandăr Date arheologice și numismatice privitoare la monumentele publice ale orașului Odessos din perioada elenistică (secolele IV-I a.Chr.) / Archeological and Numismatic Data About the Public Monuments of Hellenistic Odessos (4th-1st c.B.C.) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 189-202 română
TORBÁGYI, Melinda Questions of Coin Use In the Late Celtic Transdanubia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 203-212 engleză
KELEȘ, Vedat Cult of Mithras and the Mithras Descriptions on Trapezous City Coins Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 213-225 engleză
LACH, Katarzyna Temple of Zeus, Artemis and Apollo on Roman Coins From Asia Minor. Some Remarks Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 227-236 engleză
GĂZDAC, Cristian, ZĂGREANU, Radu Reinterpreting the Numismatic Evidence. A Methodological Case Study: the Auxiliary Fort From Gherla (Cluj County, Romania) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 237-241 engleză
OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Monedele descoperite în complexul arheologic roman din secolele II-III, de la Gârla Mare (com. Gârla Mare, jud. Mehedinți) - Un studiu de caz asupra economiei monetare în spațiul rural al provinciei Dacia / Coins Found In the 2nd-3rd Centuries Roman Settlement From Gârla Mare (comm. of Gârla Mare, Mehedinți County) - A Case Study on the Monetary Economy in a Rural Settlement in Dacia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 243-271 română
TOMA-DEMIAN, Nicoleta Fourth Century A.D. Coinage From Southern Banat Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 273-288 engleză
GÂNDILĂ, Andrei A Collection of Byzantine Coins From Scythia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 289-303 engleză
PONOMAREV, Andrey A Key to Tartar Currency: Toqta, Saray Al-Makhusa, 710H Numismatică medievală (Medieval numismatics) 307-322 engleză
CONSTANTINESCU, Bogdan, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest, PÂRVAN, Katiușa Preliminary Data on the Composition of the Monetary Alloys Used In the Bulgarian Mints During the 14th Century, In the Light of XRF Analyses Numismatică medievală (Medieval numismatics) 323-326 engleză
PASZKIEWICZ, Borys Rusia Roșie între Italia, Hoarda de Aur și Marea Baltică: Originea sistemului metrologic al monetăriei de Lviv în secolul al XIV-lea (Cu un supliment) / Red Ruthenia Amongst Italy, the Golden Horde and the Baltic Sea: The Origin of the Lviv Mint Standards In the Fourteenth Century (With a supplement) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 327-356 română
PÂRVAN, Katiușa Colecțiile numismatice ale Muzeului Național de Istorie a României: Monede moldovenești și muntene din colecția R. Zăveanu / The Numismatic Collections of the National History Museum of Romania: Moldavian and Wallachian Coins From R. Zăveanu’s Collection Numismatică medievală (Medieval numismatics) 357-377 română
OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Monetăria târzie a lui Mircea cel Bătrân în lumina tezaurului monetar descoperit în 1867, în zona Treviso (Veneto, Italia) / The Late Coinage of Mircea the Elder, In the Light of a Coin Hoard Found in 1867, In the Area of Treviso (Veneto/Italy) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 379-403 română
BIȚA, Traian O monedă emisă în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, descoperită în satul Heci, comuna Lespezi, jud. Iași / Une monnaie d’Alexandre Ier, Prince de Moldavie trouvée à Heci (comn. de Lespezi, dép. de Iassy) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 405-408 română
DERGACIOVA, Lilia Monede medievale moldovenești descoperite la Cetatea Albă (Bilgorod-Dnistrovskij, reg. Odessa, Ukraina) (secolul al XV-lea) / Moldavian Coins Found at Cetatea Albă (Bilgorod-Dnistrovskij, Reg. of Odessa, Ukraine) (15th Century) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 409-414 română
PÎNZAR, Alexandru Puncte de vedere asupra metrologiei monedelor divizionare moldovenești din argint și billon emise până la mijlocul secolului al XV-lea / Some Remarks About the Metrology of the Moldavian Petty Coinage Struck Until the Mid-15th Century Numismatică medievală (Medieval numismatics) 415-426 română
COSTIN, Bogdan Ducatul muntean al voievodului Vlad III Țepeș (1448, 1456-1462, 1476) / The Wallachian Ducat of Vlad III the Impaler (1448, 1456-1462, 1476) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 427-445 română
FERRO, Dario Nuovi spunti di numismatica genovese: le monete di Giovanni da Murta e di Giano II Fregoso Numismatică medievală (Medieval numismatics) 447-465 italiană
SUSTEK, Zbysek Circulația valutară paralelă pe teritoriul Cehoslovaciei în anii 1949-1992 / Dual Hard Currency Circulation on the Czekoslovakian Territory During 1949-1992 Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 469-495 română
TĂNĂSOIU, Carmen Medalistica epocii lui Carol I / The Medals of the Reign of Charles I Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 499-515 română
PÂRVAN, Katiușa Câteva medalii și decorații străine primite de români / Médailles et decorations etrangères conférées aux Roumains Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 517-553 română
PÂRVAN, Katiușa Quelques objects appartenant à l’académicien Anton Naum dans les collections de Musée National d’Histoire Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 555-558 franceză
TROHANI, George Aspecte ale activității francmasoneriei în Brăila și Galați pe baza unor documente inedite / Aspects concernant l’activité de la franc-maçonerie à Brrăila et Galați d’après des documents inédits Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 559-567 română
OPASCHI, Cătălina Inele sigilare din Colecția Ing. Constantin Orghidan / Bagues sigillaires de la collection de l’Engineur Constantin Orghidan Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 571-589 română
Cercetări Numismatice (Style Sheet) Norme editoriale (Style Sheet) 597-599 engleză