Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Pagina de gardă / Front Page Pagina de gardă (Front Page) 1-4 română
articol de periodic Cuprins / Content Cuprins (Content) 5-7 română, engleză, franceză, germană
articol de periodic Lista abrevierilor / Abbreviations Lista abrevierilor (Abbreviations) 9-11 română
articol de periodic Dr., POPESCU, Adrian (autor) Noi date numismatice privind istoria Dinogeției Romane și Bizantine / New numismatic data regarding the history of Roman and Byzantine Dinogetia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 15-23 română
articol de periodic Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Untagling Ariadne’s Thread – Contributions to the „Archeology” of the Romanian Medieval Numismatics. Part I – The Early Stage of Wallachian Coinage – From Vladislav I to Mircea the Elder (cca. 1362-1418) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 27-76 engleză
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) , Dr., CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) Monede moldovenești din Colecția Alessandrescu păstrate la Cabinetul Numismatic al Muzeului Național de Istorie a României (II) / Moldavian Coins from the Alessandrescu Collection Kept at the Coin Room of the National History Museum of Romania (II) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 77-120 română
articol de periodic Dr., TĂTARU, Cristiana (autor) , Dr., GEORGESCU, Migdonia (autor) A Mid Fifteenth Century Hoard of Dinars Found Near Rotbav, Brașov County / Un tezaur de dinari de la mijlocul secolului al XV-lea descoperit în apropierea localității Rotbav, județul Brașov Numismatică medievală (Medieval numismatics) 121-138 engleză
articol de periodic Dr., SURDU, Loredana-Mihaiela (autor) Un tezaur monetar descoperit în pădurea din apropierea localității Videle, județul Teleorman / A Coin Hoard Found in the Forest Situated Near Videle, Teleorman County Numismatică medievală (Medieval numismatics) 139-146 română
articol de periodic Dr., DUMITRACHE, Paul (autor) , GRECU, Consuela (autor) Circulația monetară în regiunea polarizată economic împrejurul orașului Câmpulung, în secolul al XVI-lea, în lumina cercetării numismatice a Tezaurului de la Vulturești / Monetary Circulation in the Economic Region Around the Town of Câmpulung, during the Sixteenth Century, in the Light of the Numismatic Research of the Vulturești Hoard Numismatică medievală (Medieval numismatics) 147-172 română
articol de periodic Ing, BĂLĂIȚĂ, Dorel (autor) Jetoanele concernului „Friedrich Czell & Söhne” / Die Wertmarken des Konzerns Friedrich Czell & Söhne Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 175-186 română
articol de periodic Dr., POPESCU, Laurențiu (autor) O inedită probă monetară românească din anul 1937 și cronica celor patru emisiuni monetare din nichel pur / Eine Unbekannte Rumänische Münzprobe aus dem Jahre 1937 und die Chronik der Vier Munzausgaben aus Reinem Nickel Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 187-224 română
articol de periodic Dr., TROHANI, George (autor) Câteva date despre familiile Grozovici și Pilidi, înrudite cu colecționarul Inginer Constantin C. Orghidan – Schițe Genealogice Genealogie (Genealogy) 227-262 română
articol de periodic Dr., MOISIL, Delia (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine din România (IV) / Ancient and Byzantine Coin finds from Romania (IV) Cronici numismatice (Numismatic Chronicles) 293-322 română
articol de periodic MARTIN, Tudor Alexandru (autor) Noi descoperiri monetare intrate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României (II) / New Monetary Finds Recently Added to the Collections of the National History Museum of Romania (II) Cronici numismatice (Numismatic Chronicles) 323-348 română
articol de periodic Cercetări Numismatice / Style Sheet Norme editoriale (Style Sheet) 349-350 română