Cercetări Numismatice, XVIII, 2012

  • Anul publicației: 2012
  • Publicată de: Muzeul Național de Istorie al României
  • Editura: Muzeul Național de Istorie a României
  • Localitatea: București
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Cercetări Numismatice


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Pagina de gardă / Front Page Pagina de gardă (Front Page) 1-4 română
Cuprins / Content Cuprins (Content) 5-7 română, engleză, franceză, germană
Lista abrevierilor / Abbreviations Lista abrevierilor (Abbreviations) 9-11 română
Dr., POPESCU, Adrian (autor) Noi date numismatice privind istoria Dinogeției Romane și Bizantine / New numismatic data regarding the history of Roman and Byzantine Dinogetia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 15-23 română
Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Untagling Ariadne’s Thread – Contributions to the „Archeology” of the Romanian Medieval Numismatics. Part I – The Early Stage of Wallachian Coinage – From Vladislav I to Mircea the Elder (cca. 1362-1418) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 27-76 engleză
Dr., CONSTANTINESCU, Bogdan (autor), PÂRVAN, Katiușa (autor) Monede moldovenești din Colecția Alessandrescu păstrate la Cabinetul Numismatic al Muzeului Național de Istorie a României (II) / Moldavian Coins from the Alessandrescu Collection Kept at the Coin Room of the National History Museum of Romania (II) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 77-120 română
Dr., GEORGESCU, Migdonia (autor), Dr., TĂTARU, Cristiana (autor) A Mid Fifteenth Century Hoard of Dinars Found Near Rotbav, Brașov County / Un tezaur de dinari de la mijlocul secolului al XV-lea descoperit în apropierea localității Rotbav, județul Brașov Numismatică medievală (Medieval numismatics) 121-138 engleză
Dr., SURDU, Loredana-Mihaiela (autor) Un tezaur monetar descoperit în pădurea din apropierea localității Videle, județul Teleorman / A Coin Hoard Found in the Forest Situated Near Videle, Teleorman County Numismatică medievală (Medieval numismatics) 139-146 română
Dr., DUMITRACHE, Paul (autor), GRECU, Consuela (autor) Circulația monetară în regiunea polarizată economic împrejurul orașului Câmpulung, în secolul al XVI-lea, în lumina cercetării numismatice a Tezaurului de la Vulturești / Monetary Circulation in the Economic Region Around the Town of Câmpulung, during the Sixteenth Century, in the Light of the Numismatic Research of the Vulturești Hoard Numismatică medievală (Medieval numismatics) 147-172 română
Ing, BĂLĂIȚĂ, Dorel (autor) Jetoanele concernului „Friedrich Czell & Söhne” / Die Wertmarken des Konzerns Friedrich Czell & Söhne Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 175-186 română
Dr., POPESCU, Laurențiu (autor) O inedită probă monetară românească din anul 1937 și cronica celor patru emisiuni monetare din nichel pur / Eine Unbekannte Rumänische Münzprobe aus dem Jahre 1937 und die Chronik der Vier Munzausgaben aus Reinem Nickel Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 187-224 română
Dr., TROHANI, George (autor) Câteva date despre familiile Grozovici și Pilidi, înrudite cu colecționarul Inginer Constantin C. Orghidan – Schițe Genealogice Genealogie (Genealogy) 227-262 română
Dr., MOISIL, Delia (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine din România (IV) / Ancient and Byzantine Coin finds from Romania (IV) Cronici numismatice (Numismatic Chronicles) 293-322 română
MARTIN, Tudor Alexandru (autor) Noi descoperiri monetare intrate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României (II) / New Monetary Finds Recently Added to the Collections of the National History Museum of Romania (II) Cronici numismatice (Numismatic Chronicles) 323-348 română
Cercetări Numismatice / Style Sheet Norme editoriale (Style Sheet) 349-250 română