Arta Traco-getică, 1969, seria Biblioteca de Arheologie