Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Pagina de gardă / Front Page Pagina de gardă (Front Page) română
articol de periodic Cuprins / Content Cuprins (Content) 3-8 română, engleză
articol de periodic Lista abrevierilor / Abbreviations Lista abrevierilor (Abbreviations) 9-14 română, engleză
articol de periodic Dr., MARIN, Steluța (autor) Istrian Autonomous Coins from the Ion Donoiu Collection / Monede autonome histriene din colecția Ion Donoiu Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 15-42 engleză
articol de periodic BELDIMAN, Corneliu Bogdan Nicolae (autor) Observații asupra unor efigii imperiale tomitane din vremea Severinilor / Observations About Some Imperial Effigies, on the Tomis Coins, from the Severan Period Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 43-48 română
articol de periodic Dr., TOMA, Corina (autor) Contribuția monedelor la stabilirea cronologiei cimitirului și bisericii de la Rădvani (jud. Bihor) / Coin’s Contribution in Establishing the Chronology of the Cemetery and Church in Rădvani (Bihor County) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 51-63 română
articol de periodic Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Untangling Ariadne’s Thread – Contributions to the „Archaeology” of the Romanian Medieval Numismatics. Part II – The Final Stage of Wallachian Coinage – From Michael I to Basarab Laiotă (1418-1477) / Descâlcind firul Ariadnei – Contribuții pentru o „Arheologie” a numismaticii medievale românești. Partea II – Faza târzie a monetăriei Țării Românești – De la Mihail I la Basarab Laiotă (1418-1477) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 65-81 engleză
articol de periodic Dr., DEJAN, Monica (autor) O monedă ungurească de aur descoperită la Curtea Domnească din Suceava / A Hungarian Gold Coin Found at the Princely Court from Suceava Numismatică medievală (Medieval numismatics) 83-92 română
articol de periodic Dr., DUMITRACHE, Paul (autor) Moneda de calcul și banul în circulația curentă la Câmpulung, de la Vlad Dracul și până la Regulamentul Organic (Ipoteze în lumina descoperirilor monetare rezultate din săpăturile arheologice de la complexul arhitectural Bărăția) / The Account Money and the Currency in Circulation at Câmpulung, from the Reign of Vlad Dracul Up to the Organic Regulation (Hypothesis Build in the Light of the Numismatic Evidence Found During the Archaeological Researches from the Architectural Complex of Bărăția) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 93-107 română
articol de periodic Ing, BĂLĂIȚĂ, Dorel (autor) Jetoanele fabricii de zahăr de la Mărășești / The Mărășești Sugar Factory Tokens Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 111-118 română
articol de periodic MARTIN, Tudor Alexandru (autor) O medalie – povestea a două țări. Ucraina și România / A Medal – The Story of Two Countries. Ukraine and Romania Medalistică şi faleristică (The Art of Medals and Orders) 121-138 română
articol de periodic Dr., TĂTARU, Cristiana (autor) Medieval and Modern Coins From a Private Collection / Monede medievale și moderne dintr-o colecție privată Colecţii şi colecţionari (Collections and Collectors) 141-163 engleză
articol de periodic Dr., MOISIL, Delia (autor) Descoperiri monetare antice din România (V-VI) / Ancient Coin finds from Romania (V-VI) Cronici numismatice (Numismatic Chronicles) 167-229 română
articol de periodic MARTIN, Tudor Alexandru (autor) Noi descoperiri monetare intrate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României (III) / New Monetary Finds Recently Added to the Collections of National History Museum of Romania (III) Cronici numismatice (Numismatic Chronicles) 231-260 română