Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
COSAC, Marian, DUMITRU, Florin, IURCA, Ionuț, MURĂTOERESCU, George, MUSCA, Tiberiu, NIȚĂ, Lorewdana O nouă așezare preistorică în Subcarpații de Curbură (sat Adînca – comuna Gura Ocniței, jud. Dâmbovița) .11-24 română
NICHITA, Iohana Cronologia relativă a culturilor neolitice din zona Olteniei 25-46 română
BARBU, Marius Arheologie experimentală. Confecționarea uneltelor preistorice din piatră cioplită . 47-97 română
JIANU CORALIA, Maria, NICHITEAN, Constantin Minerit aurifer pe Crișul Alb, în zona Baia de Criș – Căraci – Țebea . 98-114 română
GLIGOR, Mircea Premisele geografice privind dezvoltarea comunităților dacice timpurii pe Mureșul mijlociu și în sud-estul Munților Apuseni 115-137 română
BĂEȘTEAN, Gică Despre apeductele de la Porolissum 138-150 română
CHIRIAC, Mihai Scurte considerații asupra monumentelor funerare din Bazinul Tîrnavelor în epoca romană 151-168 română
MUNTEAN, Daniela Considerații asupra elementului autohton în limba română 169-186 română
MĂRCULEȚ, Vasile Un posibil guvernator al Themei Paristrion – Paraduna von din deceniul 4 al secolului al xi-lea: Leon Chalkotoubes, strateg istrian  187-193 română
MĂRCULEȚ, Vasile Considerații cu privire la limbile utilizate în realizarea tranzacțiilor comerciale din cadrul coloniilor genoveze de la gurile Dunării la mijlocul secolului al XIV-lea 194-202 română
KOVACS, Andras Administrația comitatului Hunedoara în evul mediu 203-240 română
IONAȘ, Vasile Urbariul Băii de Criș din anul 1754 (I) 241-252 română
BORCAMAN, Mariana Meșteșugari și comercianți din Plasa Rupea 253-259 română
TĂTAR, Octavian Transilvania identitară a secolelor XV-XVI 260-281 română
MUNTEAN DELAROȘCANI IOAN, Ovidiu Nicolae Sindea alias Ciocănești de Roșcani 282-293 română
COZMA, Aurelia Sibiu, oraș european 294-309 română
CORALIA MARIA, Jianu, NICHITEAN, Constantin Minele de aur Băița – Crăciunești. Repere de istorie 310-325 română
DAVID, Nicoleta Funcțiile strategică și culturală ale Țării Zarantului 326-335 română
DAN, Ivănuș Cîteva considerații asupra colecției de sigilii a Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie din Sibiu 336-349 română
DIN, Petre Călătoriile împăratului Iosif al II-lea în Transilvania. Discurs și reprezentare . 350-356 română
ANGHEL, Gheorghe Asediul fortificației din Alba Iulia în timpul Revoluției de la 1848-1849 357-396 română
VÎNĂTORU, Viorel Starea de spirit a populației din Cîmpeni oglindită într-un document din 1854 397-399 română
DEMȘEA, Dan Avocatul Lazăr Petco în mișcarea națională românească din părțile Băii de Criș, ale Devei și ale Aradului (1835-1895) – contribuții 400-421 română
STANCIU, Camelia, STROIA, Adrian Evoluția demografică a comunității românești în localitatea Romos (1850-1920) . 422-432 română
NICOLA ROXANA, Gabriela Considerații privind implicarea unor personalități și societăți culturale hunedorene pentru menținerea limbii române în administrație și școli 1860-1918 433-439 română
VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara Corporațiunea foștilor grăniceri nobili din Dobra (1860-1950) . 440-450 română
BÎRLIANU, Marius Biserica greco-catolică din Scaunul Orăștiei între 1867-1914 451-474 română
BÎRLIANU, Marius Evoluția școlii românești din Scaunul Orăștiei între 1867-1914 475-491 română
STANCIU, Camelia, STROIA, Adrian Din activitatea parohiei greco-catolice Romos (1879-1900) 492-500 română
STANCIU, Camelia Scurt istoric al corpului pompierilor voluntari din Orăștie 501-508 română
VULEA CAMELIA, Elena Învățământul elementar confesional greco-catolic. Fonduri școlare hațegane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului XX 509-515 română
BARNA, Carmen-Maria Considerații privind învățământul primar confesional greco-catolic din Valea Jiului în perioada 1867-1918 (II) 516-533 română
BEJINARIU, Corina János Ferencz Fetzer colecționar și arheolog amator din Sălajul sfârșitului sec. XIX – începutul sec. XX 534-539 română
GLODARENCO OLIMPIU, Manuel Aspecte navale ale ieșirii Turcei din primul război mondial 540-545 română
IOAN ALEXANDRU, Bărbat Un jeton inedit descoperit la Orăștie 546-551 română
LAZĂR, Ioachim Contribuția românilor din Zarand la înfăptuirea Marii Uniri din 1918 552-566 română
LAZĂR, Ioachim Participarea românilor din ținutul Orăștiei la realizarea Marii Uniri din 1918 567-585 română
BASARAB, Maria Însemnări ale protopopului greco-catolic Ioan Ienea despre cetățile dacice din Munții Orăștiei 586-590 română
HERBAN, Adela Gavril Todica (1877-1946) – un astronom cu veleități europene 591-606 română
VÎNĂTORU, Viorel Unificarea legislativă și administrația locală în județul Hunedoara după Marea Unire 607-613 română
BODA, Gherghina Încoronarea de la Alba Iulia din 15 octombrie 1922 oglindită în documente hunedorene 614-620 română
HOCHHAUSER, Ronald Două „bătrâne doamne ale căilor ferate”, adevărate comori, aflate în custodia depoului CFR Oradea 621-625 română
GHEORGHE, Lavinia „Astra dobrogeană” punte de legătură între români 626-644 română
LAZĂR, Ioachim Din corespondența lui Victor Ioan Oprișiu cu Ion Mușlea (1935-1966). 645-658 română
PLOSCĂ, Maria-Cristina Activitatea AGRU în protopopiatul greco-catolic al Jiului 659-662 română
VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara Aspecte privind dictatura regală din România (1938-1940) manifestate în județul Hunedoara 663-667 română
GIURAN, Valeriu Considerații privind acțiunile militare ale armatei III române în cel de-al doilea război mondial, campania din est, în perioada 17 septembrie – 18 noiembrie 1942, premergătoare . 668-677 română
GIURAN, Valeriu Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de Al Doilea Război Mondial, în perioada 21- 30 septembrie 1944. 678-714 română
STAN, Florin Considerații privind activitatea organizațiilor sioniste din România în timpul celui de-al Doilea Război Mondial 715-723 română
BODA, Gherghina Aspecte politice din Ținutul Pădurenilor în perioada anilor 1944-1945 reflectate de ziarul „Zori Noi”. 724-730 română
DIN, Petre Patriarhul Justinian Marina între „salvator”și „conformist” în Biserica Ortodoxă Română 731-739 română
COSTIN, Scurtu NATO și armata română 740-750 română
DÎRJA, Ileana Tipărituri aldine inedite în colecția Bibliotecii Naționale a României – filiala Batthyaneum din Alba Iulia 751-760 română
OROS, Ioan Cărți și proprietari – un binom simbolic sau despre statutul donatorului 761-786 română
DEJU, Georgeta Cărți didactice în spațiul hunedorean: două manuale de învățare a limbii maghiare din perioada dualismului austro-ungar. 787-802 română
PAPP ȘTEFAN, Viorel Situația învățământului din Țara Zarandului în perioada 1918-1923. Activitatea Consiliului Dirigent al Transilvaniei . 803-824 română
MIRCEA IONELA, Simona Despre bibliotecile sătești în lumina unui document din perioada interbelică. 825-837 română
CRĂCIUN, Cornel Considerații privind realizatorii seriei cinema-tografice „Liceenii”. 839-852 română
IVĂNUȘ, Dan Matrițe pentru medalii din colecția Muzeului de Istorie Sibiu – Casa Altemberger. 853-857 română
IONESCU, Doina Valori artistice păstrate la biserica „Sf. Nicolae” din satul Peștera (jud. Hunedoara) 858-866 română
GABOR, Camelia Redescoperirea unei personalități – Marcel Olinescu 867-872 română
IANCU, Daniel Măgureni – un sat părăsit. Prezentare generală și considerații demografice. 873-880 română
LUCIAN PETRU, Lăcătuș Ortodoxie și mentalități rurale 881-899 română
IANCU, Daniel Anul expozițional 2008 la Muzeul de Etnografie și Artă Populară Orăștie. 900-904 română
BEJINARIU, Corina Muzeul în contextul preocupărilor legate de prezervarea patrimoniului cultural imaterial. 905-912 română
BOZGA, Vasile România – Vatican. 1939-1950. Relații diplomatice - Herban Adela 913-917 română
TULITĂ OANA, Cornelia Edificiul de cult roman de la Praetorium (Mehadia) - Benea Doina 918-920 română
IANCU, Daniel Gudor Kund Botond, Istoricul Bod Péter (1712-1769) - Gudor Kund Botond 921-922 română