Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, 2006, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 3-10 română; engleză
DIACONU, Florina (autor), ȚICLEANU, Nicolae (autor) Reconstituirea paleomediilor carbogeneratoare în sectorul Dunăre-Motru (Sud-vestul Olteniei) Paleontologie 11-14 română; engleză
DIACONU, Florina (autor), ENCIU, Petru (autor), POPESCU, Aurelian (autor) Despre evoluția paleogeografică a sectorului Bâcleș din Piemontul Bălăciței Paleontologie 15-27 română; engleză
GRIGORE, Dan (autor), TURCULEȚ, ILIE (autor) New Upper Jurassic aptychi from the Svinița area (South Carpathians, Romania) Paleontologie 28-39 engleză; română
ENACHE, Constantin (autor) Asupra apariției Dunării în Oltenia Paleontologie 40-42 română; engleză
PISICĂ-DONOSE, Alice (autor) Influența fertilizării asupra creșterii și producției la grâul de toamnă cultivat în experiențe de lungă durată în condițiile din Câmpia Moldovei Botanică 43-47 română; engleză
GALEȘ, Ramona-Crina (autor), TOMA, Constantin (autor) Anatomical structure of some Euphorbia species from the Romanian flora Botanică 48-53 engleză; română
IVĂNESCU, Lăcrămioara (autor), ZAMFIRACHE, Maria-Magdalena (autor) Efectele poluării industriale asupra unor specii de plante lemnoase Botanică 54-63 română; engleză
UNGUREANU, Laurenția (autor) Producția primară și structura fitoplanctonului lacului Costești-Stânca Botanică 64-67 română; engleză
COSTACHE, Iulian (autor) Completări la flora bazinului inferior al Motrului Botanică 68-71 română; engleză
RĂDUȚOIU, Daniel (autor) Vegetația acvatică din bazinul Cemei de Olteț Botanică 72-76 română; engleză
RĂDUȚOIU, Daniel (autor) Vegetația palustră din bazinul Cernei de Olteț Botanică 77-80 română; engleză
BALAZS, Marcela (autor) Vegetația Văii Zlaști (I) Botanică 81-90 română; engleză
DECĂ, Ștefan (autor), NĂSTASE, Adrian (autor), TIȚĂ, Ion (autor) Plante lemnoase din sud-vestul Olteniei Botanică 91-97 română; engleză
NĂSTASE, Melania (autor), NĂSTASE, Adrian (autor) Vegetația de la confluența Jiului cu Dunărea Botanică 98-100 română; engleză
MATACĂ, Sorina Ștefania (autor) Contribuții privind clasa Nardo-Callunetea PRSG. 1949 în arealul Parcului Natural Porțile de Fier Botanică 101-104 română; engleză
MOGOȘANU, George-Dan (autor), TIȚĂ, Ion (autor) Cercetări de microscopie cantitativă asupra frunzei unor specii de Senecio Botanică 105-108 română; engleză
MOGOȘANU, Ana-Maria (autor), MOGOȘANU, George-Dan (autor), TIȚĂ, Monica (autor), TIȚĂ, Ion (autor) Cercetări citogenetice la specia Filipendula Vulgaris MOENCH. (Filipendula hexapetala GILIB.) Botanică 109-111 engleză; română
GAVA, Radu (autor) Considerații zoogeografice privind fauna de Chilopode (Chilopoda: miriapodA) identificată în pădurile de foioase din bazinul mijlociu al râului Argeș Nevertebrate 111-121 română; engleză
ARCAN, Elena (autor) Potențialul reproducerii partenogenetice la rotifere (Rotatoria, Brachionus) în diferite condiții ecologice Nevertebrate 112-117 română; engleză
BUȘMACHIU, Galina (autor) Particularitățile structurale ale comunităților de colembole și diversitatea lor specifică din Rezervația Naturală de Stat „Plaiul Fagului” Nevertebrate 122-125 română; engleză
STAHI, Nadia (autor) Ortopterele (Insecta: Orthoptera) de stepă din sudul Republicii Moldova Nevertebrate 126-127 română; engleză
TOGĂNEL, Florentina (autor) Heteroptere din Coleqia „Bela Kis” conservate la Muzeul de Științele Naturii din Tg. Mureș (Heteroptera: Miridae) Nevertebrate 128-134 română; engleză
PISICĂ, Constantin (autor) Noi contribuții la cunoașterea ichneumonidelor (Hymenoptera: lchneumonidae) care parazitează insecte fitofage Nevertebrate 135-137 română; engleză
ŠUSTEK, Zbyšek (autor) Cenozele carabidelor din ecosistemele alpine și subalpine din Carpații Occidentali Nevertebrate 138-147 română; engleză
STAN, Melania (autor) Stafilinide (Coleoptera: Staphylinidae) din câteva parcuri naționale ale României Nevertebrate 148-154 română; engleză
BACAL, Svetlana (autor), STAN, Melania (autor) Noi contribuții la cunoașterea stafilinidelor (Coleoptera: Staphylinidae) din Rezervația peisagistică Codrii Tigheciului (Republica Moldova) Nevertebrate 155-159 română; engleză
BACAL, Svetlana (autor) Observații asupra faunei de coleoptere (Insecta: Coleoptera) din „Codrii Tigheciului” Nevertebrate 160-163 română; engleză
BABAN, Elena (autor) Diversitatea coleopterelor (Coleoptera: carabidae, Rhysodidae, Silphidae, Scarabaeidae, Cucujidae, Cerambycidae) din ecosistemele forestiere ale Podișului Moldovei Centrale Nevertebrate 164-169 română; engleză
SERAFIM, Rodica (autor), SIDERI, Aurelian (autor) Noi date asupra distributiei speciei Stromatium unicolor (Olivier, 1795) (Coleoptera: Cerambycidae) în România Nevertebrate 170-173 română; engleză
MUNTEANU, Natalia (autor) Analiza comparativă a structurii faunei Atelabidelor (Coleoptera: Rhynchitidae: Attelabidae) din Republica Moldova cu fauna atelabidelor unor regiuni din Palearctica Nevertebrate 174-177 română; engleză
CHIMIȘLIU, Cornelia (autor) Insecte protejate de interes comunitar din potențialul Parc Natural „Nordul Gorjului”, Județul Gorj Nevertebrate 178-183 română; engleză
GĂMĂLIE, Georgiana (autor), MOȘNEAGU, Mina (autor) Coleoptere dăunătoare bunurilor de patrimoniu de la Mănăstirea Agapia Nevertebrate 184-190 română; engleză
CIOC, Ionel (autor), NEȚOIU, Constantin (autor), ȘOANCĂ, Cornel (autor) Evoluția mișcării larvelor de cărăbuși pe profilul solului de-a lungul sezonului de vegetație Nevertebrate 191-197 română; engleză
ILIE, Aurelian-Leonardo (autor) Genus Crepidodera Chevrolat (Coleoptera, Chrysomelidae) in Romania Nevertebrate 198-200 franceză; engleză; română
ILIE, Aurelian-Leonardo (autor) Fauna de crisomelide (Coleoptera: Chrysomelidae) din zona Tinca județul Bihor (Il) Nevertebrate 201-202 română; engleză
STANCĂ-MOISE, Cristina (autor) Date privind prezența papilionidelor (Insecta: Lepidoptera: Papilionidae) în fauna Pădurii Dumbrava Sibiului în perioada 2001-2005 Nevertebrate 203-205 română; engleză
BURNAZ, Silvia (autor) Date privind fauna de macrolepidoptere a județului Hunedoara (România) Nevertebrate 206-215 română; engleză
CHIMIȘLIU, Cornelia (autor), MANOLACHE, Mariana (autor) Familiile: Hesperidae, Papilionidae, Pieridae și Lycaenidae (Insecta: Lepidoptera), conservate în patrimoniul științific al Colegiului Național „Carol I”, Craiova Nevertebrate 216-218 română; engleză
CIUCULESCU, Carmen (autor) Familia Nymphalidae (Insecta: Lepidoptera) conservată în patrimoniul științific al Colegiului Național "Carol T" Din Craiova Nevertebrate 219-222 română; engleză
CURLIȘCĂ, Angelica (autor) Câteva observații privind gradul de acomodare al speciilor marine colectate pentru Acvariul Constanta în anii 2004-2005 Vertebrate 223-229 română; engleză
GOGA, Ionelia Claudia (autor) Prezența speciilor de pești din colecția muzeului Olteniei Craiova în Cartea Roșie a vertebratelor din România Vertebrate 230-236 română; engleză
CEUCA, Delia (autor) Colecțiile hidrobiologice ale muzeului zoologic și vivariului din Cluj-Napoca Vertebrate 237-341 română; engleză
BOGDAN, Horia (autor), CICORT-LUCACIU, Alfred Ștefan (autor), COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor), GROZA, Marius (autor), SAS, Istvan (autor) Contribuții la cunoașterea compoziției și răspândirii herpetofaunei Moldovei dintre Siret și Prut Vertebrate 242-247 română; engleză
PAPADOPOL, Aurel (autor), PETRESCU, Angela (autor) Contribuții la cunoașterea hranei, a relațiilor și grupărilor trofice la unele specii de păsări din România Vertebrate 248-257 română; engleză
CHIȘAMERA, Gabriel (autor), PETRESCU, Angela (autor) Cranii de păsări din colecția de anatomie comparată a Muzeului Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa" (București, România) Vertebrate 258-267 română; engleză
ONEA, Nicolae (autor) Observații ornitologice în zona bălții Traian-județul Brăila Vertebrate 268-272 română; engleză
COSMA ILIE, Lorena (autor), ILIE, Aurelian-Leonardo (autor) Phoenicurus ochruros gibraltariensis Gmelin- prezență certă și specie clocitoare în avifauna orașului Craiova Vertebrate 273-274 română; engleză
RIDICHE, Mirela Sabina (autor) Importanța științifică a colecției ornitologice a Muzeului Olteniei Craiova Vertebrate 275-283 română; engleză
COSMA ILIE, Lorena (autor) Considerații asupra avifaunei din zona Caraula (jud. Dolj) Vertebrate 284-285 română; engleză
MURARIU, Dumitru (autor) Sistematica, ecologia, răspândirea și statutul de ocrotire al speciilor de mamifere (Mammalia) din Oltenia Vertebrate 286-294 română; engleză
PETRU, Bacal (autor) Criteriile de stabilire a nivelului optim al poluării Ecologie 295-300 română; engleză
DUMITRACHE, Gina-Raluca (autor) Rolul asociațiilor de ciliate în evaluarea gradului de saprobitate al sedimentelor lacustre și terestre din incinta Complexului Muzeal Constanța Ecologie 301-304 română; engleză
GAVRILESCU, Bogdan Filip (autor) Stadiul secțial al limitelor de compoziție fizico-chimică a apelor Dunării determinate pe segmentul Baziaș-Bechet Ecologie 305-308 română; engleză
CIOBOIU, Olivia (autor) Distribuția bivalvelor din Dunăre, zona inundabilă și Delta Dunării (Date preliminare) Ecologie 309-311 română; engleză
NEGREA, Alexandrina (autor), NEGREA, Ștefan (autor) Colaborarea franco-română în domeniul biospeologiei Referate, comemorări 312-316 română; engleză
SPĂTĂRELU-IANCU, Paula Smaranda (autor) Convenția asupra zonelor umede, de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice – Convenția Ramsar Referate, comemorări 317-322 română; engleză
VIȘAN, Corina (autor) Posibile situri natura 2000 în județul Dolj Referate, comemorări 323-324 română; engleză
NĂSTASE, Melania (autor), NĂSTASE, Adrian (autor) Lucrări de științe ale naturii în revista Arhivele Olteniei (II) Referate, comemorări 325-327 română; engleză
ILIE, Aurelian-Leonardo (autor) In memoriam, Prof.dr.loan M.Stănoiu (1 martie 1927 – 5 octombrie 2005) Referate, comemorări 328-329 română
Recomandări pentru autori 330 română