Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, 2015


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
PÎRVULESCU, Dan (autor) Cuvânt înainte 9-10 română (şi un rezumat în engleză)
OPRIȘ, Vasile (autor) Monumente fantomatice. Tell-urile eneolitice din preajma Bucureștilor 11-28 română (şi un rezumat în engleză)
IGNAT, Theodor (autor), POPESCU, Iuliana (autor) Un ansamblu de piese litice descoperit la Străulești 29-41 română (şi un rezumat în engleză)
GAVRILĂ, Elena (autor) Repertoriul așezărilor culturii Tei din București și județul Ilfov 42-66 română (şi un rezumat în engleză)
COMȘA, Alexandra (autor), MORINTZ, Alexandru (autor), SCHUSTER, Christian (autor), ȘERBĂNESCU, Done (autor), TUȚULESCU, Ion (autor) Alte und neue archäologische Forschungen im Gebiet der Gemeinde Radovanu, Bezirk Călărași 67-104 germană (şi un rezumat în română)
GAVRILĂ, Elena (autor), IGNAT, Theodor (autor), VINTILĂ, Camelia-Mirela (autor) La Tène inhabitation features discovered at Dămăroaia archeological site in Bucharest 105-143 engleză (şi un rezumat în română)
GRAMATICU, Steluța (autor) A new weight from Histria 144-147 engleză (şi un rezumat în română)
GEORGESCU, Migdonia (autor), PETAC, Emanuel (autor) O monedă dacică rară de tip Vârteju-București descoperită în București (Dămăroaia) 148-151 română (şi un rezumat în engleză)
GRAMATICU, Steluța (autor) Monede descoperite la Cochirleni, comuna Rasova, județul Constanța 152-162 română (şi un rezumat în engleză)
POPESCU, Raluca Iuliana (autor) Comemorarea bătrânilor în nord estul Moesiei Inferior (Scythia Minor) în secolele I-IV p. Chr 163-172 română (şi un rezumat în engleză)
SANDU, Vasilica (autor) Noi descoperiri arheologice în situl Vârteju, cătunul Chirca, Măgurele, județul Ilfov (așezări din epoca neolitică, Hallstatt, secolele II-I î. Hr., II-III și III d. Hr., secolele IX-X) 173-210 română (şi un rezumat în engleză)
NEAGU, Marian (autor), PÎRVULESCU, Dan (autor) Un tezaur monetar din secolul al XVI-lea descoperit la Slobozia, județul Ialomița 210-219 română (şi un rezumat în engleză)
PÎRVULESCU, Alina (autor) Emisiuni monetare de la Mihail Radu păstrate în colecția „Maria și dr. George Severeanu” 220-228 română (şi un rezumat în engleză)
ANDREICA, Luminița (autor), CONSTANTIN, Mihai (autor), CULEA, Mihaela (autor), RADU, Claudia (autor), SOFICARU, Andrei (autor) Date antropologice preliminare privind osemintele umane din necropola bisericii Sf. Sava (Piața Universității, București) 229-255 română (şi un rezumat în engleză)
ION, Alexandra (autor) Curating Human Remains. Caring for the Dead in the United Kingdom, Woodbridge: Boydell Press, 2013, 212 p. 256-258 engleză
Lista abrevierilor 259-260 română
Normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării în Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice 261 engleză