Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, anul 2015, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015)


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PÎRVULESCU, Dan Cuvânt înainte / Introduction 9-10 română (şi un rezumat în engleză)
OPRIȘ, Vasile Monumente fantomatice. Tell-urile eneolitice din preajma Bucureștilor / Ghost-like monuments. Eneolithic tell sites in the proximity of Bucharest city 11-28 română (şi un rezumat în engleză)
IGNAT, Theodor, POPESCU, Iuliana Un ansamblu de piese litice descoperit la Străulești / Flint tools discovered at Străulești 29-41 română (şi un rezumat în engleză)
GAVRILĂ, Elena Repertoriul așezărilor culturii Tei din București și județul Ilfov / The repertoire of Tei culture settlements from Bucharest and Ilfov county 42-66 română (şi un rezumat în engleză)
COMȘA, Alexandra, MORINTZ, Alexandru, SCHUSTER, Christian, ȘERBĂNESCU, Done, TUȚULESCU, Ion Alte und neue archäologische Forschungen im Gebiet der Gemeinde Radovanu, Bezirk Călărași / Cercetări arheologice vechi și recente în comuna Radovanu, județul Călărași 67-104 germană (şi un rezumat în română)
GAVRILĂ, Elena, IGNAT, Theodor, VINTILĂ, Camelia-Mirela La Tène inhabitation features discovered at Dămăroaia archeological site in Bucharest / Complexe de locuire La Tène descoperite în situl Dămăroaia din București 105-143 engleză (şi un rezumat în română)
GRAMATICU, Steluța A new weight from Histria / Un nou pond de la Histria 144-147 engleză (şi un rezumat în română)
GEORGESCU, Migdonia, PETAC, Emanuel O monedă dacică rară de tip Vârteju-București descoperită în București (Dămăroaia) / A rare Vârteju-București dacian type coin discovered in Bucharest (Dămăroaia) 148-151 română (şi un rezumat în engleză)
GRAMATICU, Steluța Monede descoperite la Cochirleni, comuna Rasova, județul Constanța / Coins discovered at Cochirleni, Rasova village, Constanța county 152-162 română (şi un rezumat în engleză)
POPESCU, Raluca Iuliana Comemorarea bătrânilor în nord estul Moesiei Inferior (Scythia Minor) în secolele I-IV p. Chr / Older people’s commemoration in north-eastern Moesia Inferior (Scythia Minor), between Ist-IVth centuries A.D. 163-172 română (şi un rezumat în engleză)
SANDU, Vasilica Noi descoperiri arheologice în situl Vârteju, cătunul Chirca, Măgurele, județul Ilfov (așezări din epoca neolitică, Hallstatt, secolele II-I î. Hr., II-III și III d. Hr., secolele IX-X) / New archaeological discoveries in Vârteju site, Chirca village, Măgurele, Ilfov county (neolithic settlements, Hallstatt, IInd-Ist century B.C., IInd-IIIrd and IIIrd century A.D., IXth-Xth century) 173-210 română (şi un rezumat în engleză)
NEAGU, Marian, PÎRVULESCU, Dan Un tezaur monetar din secolul al XVI-lea descoperit la Slobozia, județul Ialomița / A coin hoard from XVIth century discovered at Slobozia, Ialomița county 210-219 română (şi un rezumat în engleză)
PÎRVULESCU, Alina Emisiuni monetare de la Mihail Radu păstrate în colecția „Maria și dr. George Severeanu” / Issues of Mihail Radu kept within the “Maria and dr. George Severeanu” collection 220-228 română (şi un rezumat în engleză)
ANDREICA, Luminița, CONSTANTIN, Mihai, CULEA, Mihaela, RADU, Claudia, SOFICARU, Andrei Date antropologice preliminare privind osemintele umane din necropola bisericii Sf. Sava (Piața Universității, București) / Preliminary anthopological data on the human remains from St. Sava cemetery (University Square, Bucharest) 229-255 română (şi un rezumat în engleză)
ION, Alexandra Curating Human Remains. Caring for the Dead in the United Kingdom, Woodbridge: Boydell Press, 2013, 212 p. 256-258 engleză
Lista abrevierilor / Abreviations 259-260 română
Normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării în Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice 261 engleză