Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II, anul 2016, Anul II, nr. 2 (2016)

  • Anul publicației: 2016
  • Publicată de: Muzeul Municipiului București
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
OPRIȘ, Vasile O istorie a ceramicii preistorice din Colecția Maria și dr. George Severeanu / A history of the prehistoric pottery from the Maria and dr. George Severeanu Collection 11-23 română (şi un rezumat în engleză)
ANDRONE, Olguța, ȘERBĂNESCU, Done Some preliminary considerations regarding the space management in the eponymous settlement of the Gumelnița culture / Câteva considerații preliminare privind gestionarea spațiului în așezarea eponimă a culturii Gumelnița 24-35 engleză (şi un rezumat în română)
GAVRILĂ, Elena, IGNAT, Theodor, VINTILĂ, Camelia-Mirela Date preliminare privind materiale arheologice din perioada de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului descoperite la Dămăroaia, campania 2013 / Preliminary data on the archaeological materials from the transition period from Eneolithic to Bronze Age discovered at Dămăroaia in 2013 36-70 română (şi un rezumat în engleză)
GAVRILĂ, Elena, MECU, Laurențiu, SCHUSTER, Cristian Die mittel - und spätbronzezeitliche Tei-Kultur und ihre steinernen Hammer - und Kampfäxte / Cultura Tei din Bronzul Mijlociu și Târziu și topoarele sale ciocan și de luptă de piatră 71-94 germană (şi un rezumat în română)
COMȘA, Alexandra Anthropological data regarding the human cranial fragment discovered in the dwelling no. 4 during the archaeological campaign of 1972 at Radovanu – Gorgana a doua / Date arheologice privind un fragment de craniu uman descoperit in locuința nr. 4 în timpul campaniei arheologice din 1972 de la Radovanu – Gorgana a doua 95-104 engleză (şi un rezumat în română)
PETAC, Emanuel About a new 3rd century BC Lysimachus type stater from Tomis / Despre un nou tip de stater de tip Lysimcach din secolul III î. Hr. de la Tomis 105-110 română (şi un rezumat în engleză)
STREINU, Alina Revisiting some regional amphora imitations discovered at Popești from the collection of the Museum of the Municipality of Bucharest / Revizitarea amforelor ștampilate locale descoperite la Popești din colecția Muzeului Municipiului București 111-127 engleză (şi un rezumat în română)
GRAMATICU, Steluța, PÎRVULESCU, Dan Monede antice și medievale descoperite lângă București / Ancient and medieval coins discovered near Bucharest 127-143 română (şi un rezumat în engleză)
POPESCU, Raluca Iuliana, RAȚIU, Alexandru Lămpi romane și romano-bizantine din colecția Muzeului Municipiului București / Roman and Roman-Byzantine lamps from the Bucharest Municipality Museum collection 144-165 română (şi un rezumat în engleză)
SANDU, Vasilica Situl Străulești-Măicănești. Așezarea din secolele VI-VII d. Hr. Săpătura din anul 2000 / Le site Străulești-Măicănești. L'habitat des VIe-VIIe siècles ap. J. Chr. La fouille de l'année 2000 166-187 română (şi un rezumat în engleză)
DERGACIOVA, Lilia Monedele moldovenești de tip „cruce cu brațe egale” prin prisma datelor sfragistice și epigrafice / Moldovan Medieval coins of the “cross with bars of equal length” type through the prism of epigraphic and sphragistic data 188-201 română (şi un rezumat în engleză)
MITEV, NEVYAN Circulation of the Wallachian coins from the second half of 14th century in Northeastern Bulgaria / Circulația monedelor Țării Românești în a doua jumătate a secolului al XIV-lea în nord-estul Bulgariei 202-211 engleză (şi un rezumat în română)
PÎRVULESCU, Alina Noi informații despre ducații cu efigie bătuți de Mircea cel Bătrân pe baza analizelor de fluorescență de raze X / New information on the effigy ducats issued by Mircea the Elder based on Xray Fluorescence analysis 212-221 română (şi un rezumat în engleză)
BLASKO, Marius Un tezaur din secolul al XVI-lea descoperit la Urziceni, județul Ialomița / A 16th century hoard discovered at Urziceni, Ialomița County 222-236 română (şi un rezumat în engleză)
PĂUNESCU, Emil, PÎRVULESCU, Dan Tezaurul monetar din secolul al XVII-lea descoperit la Nicolae Bălcescu, jud. Teleorman / The 17th century coin hoard discovered at Nicolae Bălcescu, Teleorman county 237-252 română (şi un rezumat în engleză)
NEAGU, Marian, VÎLCU, Aurel Un tezaur de monede otomane din vremea războiului din 1806-1812 descoperit la Colelia, jud. Ialomița / Un trésor de monnaies ottomanes du temps de la guerre russo-turc de 1806-1812 découvert à Colelia, dép. d’Ialomița 261 română (şi un rezumat în franceză)
DUMITRESCU RADU, Gabriel Medalii cu efigia lui Carol I din Colecția Muzeului Olteniei Craiova / Medals with the effigy of Carol I from the Collection of the Museum of Oltenia Craiova 261-278 română (şi un rezumat în engleză)
MATVEEV, Sergiu ANA BOLDUREANU, EUGEN NICOLAE (coord.) Moneda in Republica Moldova, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), Chișinău, 2015, 504 p. 279-283 română
Lista abrevierilor / Abreviations 284-285 română
Normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării 286-287 română