Cercetări arheologice în București, III, 1981


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
DACHE, Petre (autor) Introducere 3-6 română
BORONEANȚ, Vasile (autor) Paleoliticul în perimetrul Bucureștilor Studii 7-18 română
COMȘA, Eugen (autor) Unele date referitoare la complexele neolitice din zona Bucureștilor Studii 19-29 română
TURCU, Mioara (autor) Cercetări arheologice la Bragadiru Studii 30-46 română
BÂRZU, Ligia (autor) Tradiții și influențe la Dunărea de Jos Studii 47-55 română
OCHEȘEANU, Radu (autor) Un tezaur de monede romane republicane descoperit în apropriere de București Studii 56-91 română
CONSTANTINIU, Margareta (autor), DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) Contributii la cunoașterea veacului VI e.n. pe teritoriul Bucureștilor (Săpăturile din str. Soldat Ghivan N.) Studii 92-106 română
PANAIT, Panait I. (autor), ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Relațiile Bucureștilor cu satele învecinate în secolele XIV -XVI Studii 107-130 română
PREDA, Florentina (autor) Aportul arheologilor și istoricilor bucureșteni la cunoașterea civilizației getodacilor din Câmpia Română Comunicări 133-140 română
COJOCĂRESCU, Maria (autor) Monede din așezarea geto-dacă de la Popești Comunicări 142-153 română
ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Contributii la cunoașterea etnogenezei românilor Comunicări 154-163 română
SANDU, Vasilica (autor) Opaițe dintr-o colecție particulară bucureșteană Comunicări 164-174 română
OLTEANU, Ștefan (autor) Considerații privind obținerea fierului din minereu în așezarea din sec. VI-VII de la Ciurel în lumina cercetărilor de laborator Comunicări 175-178 română
ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Contribuții arheologice privitoare la începuturile locuirii feudale la Buftea Comunicări 179-184 română
PANAIT, Panait I. (autor) Evoluția demografică a așezărilor rurale de la sud de Carpați în lumina cercetărilor arheologice (sec. XIV -XVI) Comunicări 185-194 română
BORONEANȚ, Vasile (autor) Cercetări arheologice privind Cultura Tei de la Chitila-Cărămidărie Rapoarte arheologice 195-225 română
TURCU, Mioara (autor) Cercetări arheologice la Militari-Cîmpul Boja Rapoarte arheologice 226-235 română
UDRESCU, Mircea (autor) Descoperiri arheozoologice la Bucureștii Noi și Bragadiru Rapoarte arheologice 236-239 română
ȚICO, Cristian (autor) Contribuții arheologice la cunoașterea ansamblului arhitectonic Văcărești Rapoarte arheologice 240-255 română
BRĂCĂCESCU, Cristian (autor), CIUCEANU, Radu (autor) Cercetări privind o construcție recent descoperită la Ghica-Tei Rapoarte arheologice 256-264 română
Șantierul Metrou București Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 265-266 română
Drumul Taberei, Micro 7 Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 267-268 română
Plumbuita Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 268-269 română
Bulevardul 1848 Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 269-270 română
Str. Lipscani Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 270-271 română
Str. Atlasului 35 Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 271 română
Biserica "Dintr-o zi" Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 271-272 română
Dealul Spirii Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 272-273 română
Cotroceni-Leu Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 273-274 română
Str. Cavafii Vechi Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 274-275 română
Dealul Grozăvești Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 275-278 română
Necropola feudală Grozăvești Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 278-281 română
Comuna Cornetu Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 281 română
BÂRZU, Ligia (autor) Continuitatea creației materiale și spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, București, 1979 (Crișan Mușețeanu) Recenzii. Cronică 285-287 română
COJOCARU, Ion (autor) O descoperire întîmplătoare la București în 1858 Recenzii. Cronică 287-288 română
MANDACHE, Constantin (autor) Cronica săpăturilor arheologice pe teritoriul Bucureștilor, 1975-1980 Recenzii. Cronică 289-284 română
PANAIT, Panait I. (autor) Prof. univ. dr. doc. Ion Ionașcu In memoriam 295 română
BORONEANȚ, Vasile (autor) Prof. univ. dr. doc. C. S. Nicolăescu Plopșor In memoriam 296-298 română
OLTEANU, Ștefan (autor) Prof. univ. dr. doc. Ion Nestor In memoriam 298-299 română
TROHANI, George (autor) Prof. univ. dr. doc. Gheorghe Cantacuzino In memoriam 299-301 română
ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Prof. dr. Gheorghe Astancăi In memoriam 301-303 română