Cercetări arheologice în București, VIII, 2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Lista autorilor română
articol de periodic Abrevieri generale română
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Valențe istorice ale Pieței Universității din București 1-33 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Câteva documente privind centrul istoric al Bucureștilor aflate în colecția Muzeului Municipiului București 34-121 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic SANDU-CUCULEA, Vasilica (autor) Cercetări arheologice pe teritoriul Curții vechi domnești din București. Palatul voievodal Curtea Veche. Piațeta de la intersecția străzilor Șelari și Iulie Maniu. Piața Sf. Anton 122-196 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic COMĂNESCU, Mirela (autor) Biserica Hanul Greci din București - mărturii documentare 197-264 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe (autor) , MĂGUREANU, Andrei (autor) , BORONEANȚ, Adina (autor) , GAVRILĂ, Elena-Florentina (autor) , POPESCU, Raluca Iuliana (autor) , TODERAȘ, Meda (autor) Cercetările arheologice din Centrul istoric al Bucureștilor. Cimitirul „bisericii lui Ghiorma Banul - Biserica Grecilor" 265-312 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe (autor) , MĂGUREANU, Andrei (autor) , POPESCU, Raluca Iuliana (autor) , POLL, Ingrid (autor) Pasajul Francez 313-375 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic SANDU-CUCULEA, Vasilica (autor) Cercetări arheologice preventive în situl ..Pasărea - la sud de sat”, comuna Brănești. județul Ilfov (descoperiri hallstattiene și din secolul X d. Hr.) 375-392 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Epoca bronzului pe teritoriul municipiului București și în județul Ilfov. Stadiul cercetărilor 432 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) , NEGRU, Mircea (autor) , MORINTZ, Alexandru (autor) , KOGĂLNICEANU, Raluca (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice preventive de la Buftea-Flămânzeni, jud. Ilfov (2008) 433-455 română (şi un rezumat în germană)