Cercetări arheologice în București, VIII, anul 2009, subtitlu: VIII, 2009


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Lista autorilor / Author română
Abrevieri generale română
PANAIT, Panait I. Valențe istorice ale Pieței Universității din București / Repères historiques de la Place de l’Université de Bucarest 1-33 română (şi un rezumat în franceză)
RAFAILĂ, Grina-Mihaela Câteva documente privind centrul istoric al Bucureștilor aflate în colecția Muzeului Municipiului București / Quelques documents concernant le Centre historique de Bucarest dans les collections du Musee de la ville de Bucarest 34-121 română (şi un rezumat în franceză)
SANDU-CUCULEA, Vasilica Cercetări arheologice pe teritoriul Curții vechi domnești din București. Palatul voievodal Curtea Veche. Piațeta de la intersecția străzilor Șelari și Iulie Maniu. Piața Sf. Anton / Recherches archéologiques sur le territoire de l’ancienne Cour princière de Bucarest. Le Palais princier «Curtea Veche». Le square de l’intersection des rues Selari et Iuliu Maniu. La place St. Anton 122-196 română (şi un rezumat în franceză)
COMĂNESCU, Mirela Biserica Hanul Greci din București - mărturii documentare / L'église de l’auberge Greci de Bucarest - des témoignages documentaires 197-264 română (şi un rezumat în franceză)
ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe, BORONEANȚ, Adina, GAVRILĂ, Elena-Florentina, MĂGUREANU, Andrei, POPESCU, Raluca Iuliana, TODERAȘ, Meda Cercetările arheologice din Centrul istoric al Bucureștilor. Cimitirul „bisericii lui Ghiorma Banul - Biserica Grecilor" / Archaeological research in the Historical Center of Bucharest. The cemetery of the Ghiorma Banu church The Church of the Greeks 265-312 română (şi un rezumat în engleză)
ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe, MĂGUREANU, Andrei, POLL, Ingrid, POPESCU, Raluca Iuliana Pasajul Francez / Pasajul Francez street 313-375 română (şi un rezumat în engleză)
SANDU-CUCULEA, Vasilica Cercetări arheologice preventive în situl ..Pasărea - la sud de sat”, comuna Brănești. județul Ilfov (descoperiri hallstattiene și din secolul X d. Hr.) / Recherches archeologiques de sauvelage dans le site “Pasărea au sud du village”, commune de Brănești. dept. Ilfov (des decouverfes hallstalliennes et du X apr. Ch.) 375-392 română (şi un rezumat în franceză)
SCHUSTER, Cristian Epoca bronzului pe teritoriul municipiului București și în județul Ilfov. Stadiul cercetărilor / Die Bronzezeil im Bukarester Raum unei im Bezirk Ilfov. Stand der Forschungen 432 română (şi un rezumat în germană)
KOGĂLNICEANU, Raluca, MORINTZ, Alexandru, NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian Raport preliminar privind cercetările arheologice preventive de la Buftea-Flămânzeni, jud. Ilfov (2008) / Vorlaufiger Berichl hinsichtlich den archaologischen Reffungsgrabungen in Buftea-Flămânzeni. Bezirk Ilfov (2008) 433-455 română (şi un rezumat în germană)