Cercetări arheologice în București, VIII, anul 2009, VIII, 2009

  • Anul publicației: 2009
  • Publicată de: Muzeul Municipiului București
  • Editura: Agir
  • Localitatea: București
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Lista autorilor / Author română
Abrevieri generale română
PANAIT, Panait I. Valențe istorice ale Pieței Universității din București 1-33 română (şi un rezumat în franceză)
RAFAILĂ, Grina-Mihaela Câteva documente privind centrul istoric al Bucureștilor aflate în colecția Muzeului Municipiului București 34-121 română (şi un rezumat în franceză)
SANDU-CUCULEA, Vasilica Cercetări arheologice pe teritoriul Curții vechi domnești din București. Palatul voievodal Curtea Veche. Piațeta de la intersecția străzilor Șelari și Iulie Maniu. Piața Sf. Anton 122-196 română (şi un rezumat în franceză)
COMĂNESCU, Mirela Biserica Hanul Greci din București - mărturii documentare 197-264 română (şi un rezumat în franceză)
ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe, BORONEANȚ, Adina, GAVRILĂ, Elena-Florentina, MĂGUREANU, Andrei, POPESCU, Raluca Iuliana, TODERAȘ, Meda Cercetările arheologice din Centrul istoric al Bucureștilor. Cimitirul „bisericii lui Ghiorma Banul - Biserica Grecilor" 265-312 română (şi un rezumat în engleză)
ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe, MĂGUREANU, Andrei, POLL, Ingrid, POPESCU, Raluca Iuliana Pasajul Francez 313-375 română (şi un rezumat în engleză)
SANDU-CUCULEA, Vasilica Cercetări arheologice preventive în situl ..Pasărea - la sud de sat”, comuna Brănești. județul Ilfov (descoperiri hallstattiene și din secolul X d. Hr.) 375-392 română (şi un rezumat în franceză)
SCHUSTER, Cristian Epoca bronzului pe teritoriul municipiului București și în județul Ilfov. Stadiul cercetărilor 432 română (şi un rezumat în germană)
KOGĂLNICEANU, Raluca, MORINTZ, Alexandru, NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian Raport preliminar privind cercetările arheologice preventive de la Buftea-Flămânzeni, jud. Ilfov (2008) 433-455 română (şi un rezumat în germană)