București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXX, 2016


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Editorial 5-7 română
articol de periodic LUPU, Daniela (autor) Manuscrisul lui Manuil Serghiadi (1828-1844) din patrimoniul Muzeului Municipiului București Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 9-29 română
articol de periodic dr. ing., DĂESCU, Ioniță (autor) Frații Konteschweller, pionieri ai radiofoniei mondiale Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 29-48 română
articol de periodic Prof. Dr., ZANEA, Roxana (autor) Venise à travers les yeux de Jean Giono voyage en Italie Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 49-61 franceză
articol de periodic TUDORACHE, Aurel (autor) Mașini cu abur la Muzeul Tehnic Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 62-75 română
articol de periodic arh., POPOVICI DONICI, Mihail Corneliu (autor) Construcții de pământ din Banatul Românesc de Câmpie Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 76-79 română
articol de periodic ION, Rodica Mariana (autor) Aplicaṭii ale știinṭei materialelor în evaluarea artefactelor din patrimoniul cultural Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 80-98 română
articol de periodic DRAGOMIR, Mihai (autor) , ALEXANDRU, Amalia (autor) Promovarea Cetății Râșnov prin conceptul de Living History Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 99-105 română
articol de periodic ȚICLEANU, Mircea (autor) , NICOLESCU, Radu (autor) , ȚICLEANU, Alexandru (autor) Lacul Panonic Cuaternar: Marea Albă a mitologiei românești Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 106-120 română
articol de periodic Dr., ENE, Maria-Camelia (autor) Paftaua, tipuri de decorații și simboluri. Accesorii din patrimoniul Muzeului Municipiului București Istorie 123-149 română
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Catalogul documentelor lui Grigore I Ghica aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Istorie 150-168 română
articol de periodic CIOTORAN, Gabriel (autor) Documente inedite din colecția de documente a Muzeului Municipiului București Istorie 169-194 română
articol de periodic NICULA, Dana Roxana (autor) Simboluri heraldice pe obiecte de artă decorativă din colecțiile Muzeului Municipiului București Istorie 195-210 română
articol de periodic ZAMANI, Lelioara (autor) Ceremonii și loisir la București în timpul domniilor fanariote Istorie 211-221 română
articol de periodic IACOB, Ana (autor) Alimentarea cu energie electrică și gaze naturale a orașului București Istorie 222-234 română
articol de periodic CONSTANTIN, Gabriel (autor) Istoria familiei Ghica Istorie 235-246 română
articol de periodic DUMITRESCU, Daniela (autor) Aspecte ale evoluției teatrului românesc Istorie 247-255 română
articol de periodic BADEA, Anca (autor) Mănăstirea Plumbuita Istorie 256-265 română
articol de periodic MAZĂRE DOBRESCU, Carmen (autor) Aspecte privind dezvoltarea comunității bulgare catolice din Dudești Cioplea Istorie 266-274 română
articol de periodic BĂLAN, Andreea-Ioana (autor) Elemente distincte ale bulevardului Lascăr Catargiu Istorie 275-282 română
articol de periodic SIMION, Andreea (autor) Tramvaiul, între periferie și centru - instrument valoros în sprijinul mobilității durabile Istorie 283-291 română
articol de periodic LEPĂR, Ana-Maria (autor) Incendii, epidemii și calamități naturale în București (1774-1834) Istorie 292-305 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) 1919. Prolegomene la o istorie a comportamentului urban în București Istorie 306-316 română
articol de periodic GEORGESCU, Mihai Petru (autor) Domnului Costică Gh. Vasiliu, nou-născut la 1900. Din corespondența primită Istorie 317-328 română
articol de periodic GHILIA-IVAN, Liana (autor) „Mareyeuse” Și „Pécheur” de Émile Louis Picault, în colecția de sculpturi a Muzeului Municipiului București Patrimoniu-Restaurare 331-338 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Cavoul Mauriciu Blank Patrimoniu-Restaurare 339-363 română
articol de periodic POP, Andreea (autor) Morminte ale arhitecților în Cimitirul Bellu Patrimoniu-Restaurare 364-393 română
articol de periodic POPESCU-COLIBAN, Oana-Diana-Eliana (autor) Bucureștii de dincolo de timp Patrimoniu-Restaurare 395-415 română
articol de periodic ILIESCU, Corina (autor) Muzeul C. I. și C. C. Nottara – la 60 de ani de la deschidere – o poveste inedită – Patrimoniu-Restaurare 416-423 română
articol de periodic BUIUMACI, Cezar Petre (autor) Proiectul unei statui – Nicolae Filipescu Patrimoniu-Restaurare 424-435 română
articol de periodic Dr., PELIGRAD NAZEN, Ștefania (autor) Creația lui Tăttărescu în pictura unor biserici bucureștene Patrimoniu-Restaurare 436-462 română
articol de periodic restaurator, GRIGORE, Aida Simona (autor) Succesiunea etapelor metodologice în cazul intervenției de conservare restaurare a unor elemente litice, decorative, parte a colecției Mănăstirii Stavropoleos Patrimoniu-Restaurare 436 română
articol de periodic BĂRDULETE, Miruna (autor) Cum convingi tinerii să vină la muzeu. Studiu de caz: Cum a crescut participarea tinerilor din categoria de vârstă 18-25 de ani la evenimentele de la Palatul Suțu Marketing cultural 471-484 română
articol de periodic Index bibliografic al anuarului București. Materiale de Istorie și Muzeografie, vol. I-XXIX (1964-2015) 486-520 română
articol de periodic Lista autorilor 521-521 română
articol de periodic Gabriel Ciotoran 522-522 română
articol de periodic Cuprins 523-524 română