Cercetări arheologice în București, IX, 2013


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Lista Autorilor română
articol de periodic Abrevieri generale română
articol de periodic Cuprins română
articol de periodic LUNGU, Vasilica (autor) Noi descoperiri arheologice în situl Bragadiru ,,La Moară", orașul Bragadiru, jud. lfov - (așezarea neolitica, cultura Dudești) Arheologie 3-25 română
articol de periodic SCHUSTER, Christian (autor) , NEGRU, Mircea (autor) București, punctul "Dealul Ciurel", așezarea culturii Glina. O retrospectivă Arheologie 26-65 română
articol de periodic SANDU, Vasilica (autor) Descoperiri arheologice în situl Vârteju "grajdurile fostului C.A.P",orașul Măgurele, judetul Ilfov (așezări din epoca bronzului, hallstatt, secolele II-IV și X-XI d. hr.) Arheologie 66-131 română
articol de periodic MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , TROHANI, George (autor) , POPESCU, Raluca Iuliana (autor) Cercetările arheologice preventive efectuate pe insula Snagov, județul Ilfov, în anul 2012 Arheologie 132-166 română
articol de periodic VELTER, Ana-Maria (autor) , MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Monede scoase la lumină din situl arheologic din Piața Universitătii din București Numismatică 169-193 română
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Biserica Domnița Bălașa și proprietățile sale în colectia de documente a Muzeului Municipiului Bucuresti Documente 197-325 română
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Câteva acte privind prăvăliile din zona Sf. Gheorghe vechi aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Documente 326-343 română