București - Materiale de Istorie și Muzeografie, 2017


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Editorial 5-5 română
articol de periodic Sigle și abrevieri 6-6 română
articol de periodic Dr., BUDA, Octavian (autor) , Dr., BELIȘ, Vladimir (autor) Medicina legală și începuturile modernității în România Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 9-20 română
articol de periodic Dr., BĂRBULESCU, Constantin (autor) Stoica Bălănescu – odiseea unui empiric în vremea lui Carol Davila Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 21-26 română
articol de periodic TRĂUȘAN-MATU, Lidia (autor) De veghe în sistemul sanitar al României moderne: doctorul Ștefan Capșa (1822-1885) Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 27-46 română
articol de periodic Dr., CRAIOVAN, Ioana Virginia (autor) Mediul construit și tuberculoza prin ochii medicilor din România modernă Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 47-53 română
articol de periodic Dr., BUDA, Octavian (autor) , Dr., VASILE, Sorina (autor) , Dr., HOSTIUC, Sorin (autor) Petre Tomescu (1890-1977) și psihiatria bucureșteană până în 1945 Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 54-67 română
articol de periodic Dr., LIVADĂ-CADESCHI, Ligia (autor) Însemnările de război ale medicilor români - dr. Vasile Bianu (1858-1927) Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 68-76 română
articol de periodic FALCAN, Dan (autor) Germanofilia: păcatul de moarte al primului război mondial – cazul Victor Babeș Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 77-80 română
articol de periodic Dr., DOBRESCU, Emilian M. (autor) , Dr., KOZMA, Andrei (autor) Necesitatea diagnosticului societal acum și în anii ce vin - 10 tendințe Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 81-90 română
articol de periodic Dr., ZAMANI, Lelia (autor) Apariția și numele Bucureștiului – între adevăr și legendă ISTORIE / HISTORY 93-101 română
articol de periodic CONSTANTIN, Gabriel (autor) Curtea domnească din București: întemeiere, evoluție și decădere ISTORIE / HISTORY 102-111 română
articol de periodic Dr., CRISTEA, Letiția-Mirela (autor) Ridicarea Mănăstirii Mihai Vodă: între legendă și realitate ISTORIE / HISTORY 112-124 română
articol de periodic Dr., LEPĂR, Ana-Maria (autor) Bucureștii de la Nicolae Mavrogheni la Pavel Kiseleff în literatura epocii ISTORIE / HISTORY 125-161 română
articol de periodic BUIUMACI, Cezar Petre (autor) Din culisele concursului pentru monumentul George Enescu ISTORIE / HISTORY 162-175 română
articol de periodic IACOB, Ana (autor) București – locuri și oameni – după cutremurătoarea noapte din 4 martie 1977 ISTORIE / HISTORY 176-184 română
articol de periodic CODĂU, Loredana (autor) Cronici ilustrate ale secolului al XIX-lea – pedepsele pictorului Gheorghe Ioachim Pompilian Artă / Art 187-205 română
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Actele domniei lui Alexandru Scarlat Ghica aflate în colecția de „documente” a Muzeului Municipiului București Patrimoniu / Patrimony 209-229 română
articol de periodic GHILIA-IVAN, Liana (autor) Călătoria perpetuă – cufere, lăzi, bahuturi în patrimoniul Muzeului Municipiului București Patrimoniu / Patrimony 230-242 română
articol de periodic ENE, Maria-Camelia (autor) Incursiune în moda 1900. Piese excepționale din patrimoniul Muzeului Municipiului București Patrimoniu / Patrimony 243-264 română
articol de periodic NICULA, Dana Roxana (autor) Simboluri heraldice pe obiecte de artă decorativă din colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu / Patrimony 265-280 română
articol de periodic ILIESCU, Corina Margareta (autor) „Portretul artistului la senectute” – ultimele documente din viața privată a lui Constantin I. Nottara Patrimoniu / Patrimony 281-288 română
articol de periodic Dr., CIOBANU, Bianca-Liliana (autor) Portul tradițional românesc – componentă reprezentativă a patrimoniului material și imaterial Patrimoniu / Patrimony 289-296 română
articol de periodic DIACONU, Roxana (autor) Degradări și modalități de curățare a pergamentelor Restaurare / Restoration 299-311 română
articol de periodic MOȚ, Eugen Ovidiu (autor) Restaurarea a două volume din colecția Muzeului Municipiului București: Apostol, București, 1683 și Evanghelie, Râmnic, 1746 Restaurare / Restoration 312-319 română
articol de periodic Dr., COMAN, Roxana (autor) Un proiect de artă bizantină: chipul lui Hristos – o experiență interculturală aprilie-iunie 2017 Marketing Cultural / Cultural Marketing 323-327 română
articol de periodic Lista autorilor 328-329 română
articol de periodic Cuprins 330-331 română