Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
TUTILĂ, Oana Bauwerk Typ Villa in Ostrovu Mic română
BĂEȘTEAN, Gică De ce o nouă serie? .9- română
BARBU, Marius, ION, Mihaela-Maria Un nou punct cu dovezi arheologice paleolitice în județul Hunedoara  13- română
SAVA, Victor Descoperiri arheologice pe Valea Sighiștelului (județul Bihor) 23- română
MARC, Antoniu Contribuții la repertoriul arheologic al județului Hunedoara. Descoperiri recente pe raza comunei Turdaș  39- română
BONDOC, Dorel Două seceri de epocă La Tène descoperite la Radovan, județul Dolj 65- română
COSTEA, Florea Din nou despre centrul de putere al dacilor din Defileul Oltului din Munții Perșani, județul Brașov 71- română
BEU-DACHIN, Eugenia, PUPEZĂ, Paul Cercetări în zona sud-estică a incintei orașului roman Napoca 87- română
ANTAL, Adriana O nouă statuetă de teracotă de tipul Venerei Capitolina descoperită la Napoca  111- română
BOGDAN, Rebeca, TIMOC, Calin Un relief votiv dedicat Eponei de pe teritoriul Daciei Romane 121- română
CIONGRADI, Carmen Über einen Votivaltar für Bonus Puer aus Napoca  125- română
DIACONESCU, Alexandru Urme ale Centuriației la Sarmizegetusa și în teritoriul său (I) 133- română
BĂEȘTEAN, Gică, BARBU, Marius O nouă reprezentare a lui Mercurius la Sarmizegetusa  163- română
CHRZANOVSCHI, Laurent Pentru o etnoarheologie a iluminatului: realitățile Indiei de azi și ale Romei de ieri 185- română
TOMA, Corina Un tezaur monetar din secolele XV-XVI descoperit la Oradea (cartierul Ioșia)  207- română
ITTU, Constantin Cedrul în scrierile biblice și pe tăblițele cuneiforme 243- română
JULA RALUCA, Diana A existat un neobizantinism european?  251- română
MĂRCULEȚ, Vasile Considerații privind jurisdicția Mitropoliților Ungrovlahiei până la începutul secolului al XV-lea  257- română
HUȚ, Anca-Daniela Marriage among 17th century boyar families of Wallachia and Moldova: between customary constraints and interest  267- română
OROS, Ioan Prelucrarea informatizată a însemnărilor – un mijloc de cercetare modernă în istoria cărții. Cazul Țării Silvaniei (1624-1876)  277- română
IVĂNUȘ, Dan Matrice sigilare militare din colecția Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu  297- română
HOCHHAUSER, Ronald Poduri orădene de odinioară  303- română
LAZĂR, Ioachim Învățământ și școală în comuna Blăjeni (1848-1918)  313- română
BÎRLIANU, Marius Evoluția culturală a scaunului Orăștie între 1867-1914: societăți, reuniuni, asociații, presă  329- română
BARNA, Carmen-Maria Mărturii documentare privind rețeaua școlară confesională din zona Orăștiei în perioada 1868-1918  335- română
BOLDOR, Tavita Despărțământul Hațeg al Astrei (1869-1919)  351- română
DRĂGAN, Ciprian Consemnări documentare cu referire la învățământul transilvănean: a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea  367- română
ORBAN, Ramona Colecția de artă românească modernă din patrimoniul Muzeului de Artă Timișoara  383- română
MUREȘAN, Valentin Copii după Dürer în colecția pinacotecii Brukenthal 387- română
GIURAN, Valeriu Aspecte din activitățile Diviziei 2 Infanterie Română în perioada 1883-1938  393- română
BODO, Cristina, CODREA, Ionuț O descoperire inedită. Placa comemorativă a lui Salamon Ferencz  401- română
BODA, Gherghina Școala românească hunedoreană oglindită în paginile ziarului ,,Libertatea” (Orăștie, 1909)  409- română
BÎRLIANU, Marius Biserica Greco-Catolică din scaunul Orăștiei în timpul Primului Război Mondial  417- română
BÎRLIANU, Marius Biserica Ortodoxă din scaunul Orăștiei în timpul Primului Război Mondial  427- română
MAIOR, Carmina 1 Decembrie 1918 într-un sat din Mărginimea Sibiului  439- română
POP, Marin Partidul Național-Țărănesc și problema moților din Munții Apuseni în timpul marii crize economice  449- română
BASARAB, Maria Pagini manuscrise despre vechi mănăstiri hunedorene  461- română
PLOSCĂ MARIA, Cristina Femeia satelor – o publicație apărută la Deva între 1935-1939 471- română
STANCIU, Camelia Aspecte ale activității Sectorului Jandarmi Orăștie în perioada alegerilor electorale din 1946  475- română
IANCU, Daniel Catalogul Depozitului de concentrare a bunurilor patrimoniale de la Protopopiatul Ortodox Român Orăștie. Cercetări preliminarii  485- română
ZAMFIR ANCA, Maria Expoziția „Brașovul în imagini – artă și document”  497- română
BOGDAN, Iustina Aspecte privind obiceiurile de iarnă din comuna Ceru-Băcăinți, județul Alba. Colindatul  513- română
MAIOR, Carmina Sate și obiceiuri în Mărginime (partea I)  519- română
ȘENDROIU, Daniela Țesături de interior din colecția Muzeului de Etnografie și Artă Populară Orăștie  539- română
BECEANU, Mihaela O sabie de paradă din secolul XX. Restaurare și conservare 549- română
GHEARĂ, Adriana, GHEARĂ, Daniela Vase inedite aparținând epocii bronzului târziu. Considerații tehnice privind restaurarea și conservarea  557- română
PRIPON, Emanoil Cópii științifice. Modalități de realizare, tehnici și materiale utilizate (Studiu de caz I)  565- română
GALEA, Silvia Probleme de conservare în lapidariul de la Muzeul de Istorie Casa Altemberger  577- română
BĂRBAT IOAN, Alexandru Marius-Mihai Ciută, Cercetări arheologice la Șeușa-La Cărarea Morii, I, Locuirile preistorice, Bibliotheca Brukenthal, XLIII, Editura Altip, Alba Iulia, 2009, 209 p. (din care 4 hărți, 24 figuri, 54 planșe)  589- română
STAN, Ana-Maria Ionuț-Cristian Gheorghe, Ioan I. Scafeș, Arme de foc din Colecția Muzeului Județean Teohari AntonescuGiurgiu, Editura Pelican, Giurgiu, 2010, 82 p.  593- română
STAN, Ana-Maria România la Conferința de Pace de la Paris 1919-1920, Documente diplomatice,vol. 1, ediție de Dumitru Preda, Ioan Chiper și Alexandru Ghișa, Editura Semne, București, 2010, 623 p.  595- română
HUȚ, Anca-Daniela Mircea Popa, Cărți, Manuscrise, Biblioteci, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2010, 329 p.  597- română