Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
FAZEKAS CRUIA, Traian, POPA CRISTIAN, Ioan Contribuții la cunoașterea plasticii antropomorfe din așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) .7-26 română
BARBU, Marius, BARBU, Mihaela-Maria Un sit arheologic complex pe Valea Mureșului – Luncă – În Vie (Vețel, Hunedoara)  27-58 română
COSAC, Marian, PAVEL, Romică, RIȘCUȚIA, Nicolae Cătălin Cercetările arheologice din Peștera Prihodiște (com. Vața de Jos, jud. Hunedoara) și câteva considerații privind etapa finală a culturii Coțofeni 59-89 română
MARC, Antoniu Considerații cu privire la „capetele de băț” din cultura Wietenberg 91-100 română
CRISTESCU, Cătălin Premise teoretice pentru o nouă clasificare a ceramicii dacice 101-118 română
FERENCZ IOSIF, Vasile Ardeu – Cetățuie. Ten years after 119-130 engleză
BĂEȘTEAN, Gică Castrul de la Sarmizegetusa  131-150 română
CIULAVU, Florin Monede romane imperiale descoperite în necropola de la Alba Iulia – „Dealul Furcilor”  151-158 română
DEAC, Dan Augustin Romanized Egyptian Gods in Porolissum 159-174 engleză
BARBU, Ioana, CODREA, Ionuț, ȚUȚUIATU, Daniel-Costin Cuptoare medieval timpurii descoperite la Rapoltu Mare – punct „Pescărie”  175-182 română
MĂRCULEȚ, Vasile Revenirea bizantină la Dunărea de Jos, 1000-1018/1020  183-190 română
NEAGU RĂZVAN, Mihai Considerații privind relațiile papilor de la Avignon cu românii din Transilvania  191-214 română
OȚA, Silviu Cercei decorați cu sfere simple, descoperiți pe teritoriul României  215-242 română
ROMAN, Cristian, TINCU, Sorin Observations regarding the Ecclesiastic Complex from Hunedoara – the Corvins’ Castle  243-258 engleză
ITTU, Constantin Din limba Canaanului pre limbă românească: Palia de la Orăștie(1582– 2012)  258-267 română
IVĂNUȘ NICUȘOR, Dănuț Bani de hîrtie din Franța (sec. XVIII și XX) în colecția Muzeului Național Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu  269-281 română
BECEANU, Mihaela Restaurarea unui iatagan de secol XIX 283-286 română
VALASSA, Ileana Condiția intelectuală a femeii oglindită în discursul pedagogic românesc al secolului al XIX-lea 287-295 română
COMȚA, Mihaela-Maria Implicarea satului Mihalț în revoluția din 1848 297-304 română
TEȘCULĂ, Nicolae Asociaționismul săsesc în perioada neoabsolutistă 305-314 română
BALAZS, Marcela, LAZĂR, Ioachim Rolul pădurii în istoria Țării Zarandului. Un regulament de lemnărit din anul 1863 315-328 română
ANCA ELISABETA, Tatay, CHIRINDIȘ, Ioan Un om de cultură și artist armean din Transilvania, Zacharias Gábrus (Zacharija Gabrušjan) și manuscrisul său heraldic  329-336 română
BUCUR, Alexandru Contribuții la istoria învățământului hunedorean. Școlile grănicerești (1871-1921) 337-357 română
PLOSCĂ MARIA, Cristina Transilvănencele și Războiul de Independență 359-369 română
BODO, Cristina Începuturile Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara  371-385 română
BASARAB, Maria Răspunsurile preoților greco-catolici Petru Ciachi și Ioan Dreghiciu (1885), la chestionarul Academiei Române 387-394 română
ALEXANDRU, Știrban, MIRCEA, Gabriela, SMARANDA, Cutean Despre activitatea artistică a lui Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) și colecția dr. Gustav Müller de la Alba Iulia  395-412 română
MIRCEA IONELA, Simona La Belle Époque – ostentație, splendoare, opulență în vestimen-tația feminină (1890-1914)  413-435 română
DRĂGAN, Ciprian Un catalog al cărților din cadrul Institutului teologico-pedagogic „Andreian” din Sibiu  437-440 română
ITTU, Gudrun-Liane Incursiune în publicitatea începutului de secol XX: cotidianulSiebenbürgisch-Deutsches Tageblatt  441-449 română
TATAI-BALTĂ, Cornel Caracterul militant al artei plastice blăjene 451-460 română
PAPP ȘTEFAN, Viorel, STANCIU, Camelia Mica publicitate din paginile ziarului Libertatea (1909-1920)  461-468 română
HERBAN, Adela Documenta Masonica Transylvanica et Balcanica - Varga Attila, Cristian Rudolf 463-464 română
TRIFESCU, Valentin Vechea biserică parohială a Devei - Codrea I. 465-467 română
GHEORGHE, Valentin Alegerile parlamentare din anul 1919 în județul Ialomița 469-482 română
DOBREI, Florin File de istorie: „Chronica parochială din parochia gr[eco-] or[todoxă] Gurasada” 483-494 română
DIN, Petre Reprezentări ale românilor în opera lui Emil Cioran  495-503 română
SCURTU, Costin NATO și România, drumul de la inamici la aliați. 1949-2004 505-514 română
GABOR, Camelia Colaj portretistic în colecția de sculptură a muzeului din Deva 515-520 română
GALEA, Silvia Condiționarea pasivă a microclimatului în depozit  521-526 română
CUȚUI, Alexandrina Metodologia restaurării icoanei ,,Sf. Haralambie și Sf. Nicolae” 527-532 română
ȘENDROIU, Daniela Cîteva piese reprezentative ale portului popular românesc din zona Orăștiei, de la Muzeul de Etnografie și Artă Populară Orăștie  533-542 română
BOGDAN, Iustina Credințe și obiceiuri din ciclul anului calendaristic practicate în satele comunei Ceru Băcăinți, județul Alba  543-551 română
DAVID, Mihai Cauzalitate și determinism. Rostirea în filosofia populară 553-559 română
ITTU, Gudrun-Liane Lucrări de Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) în colecția de artă a Muzueului Național al Unirii Alba Iulia - Mircea G., Știrban Al., Cutean Smaranda 562-462 română