Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LAZĂR, Ioachim Aurel Vlaicu - 100 de ani de la trecerea sa în eternitate .9- română
BĂRBAT IOAN, Alexandru Observații macroscopice și microscopice asupra unui mojar descoperit în situl arheologic Șoimuș-Teleghi (județul Hunedoara) 17- română
BARBU, Mihaela, MARC, Antoniu Considerații asupra locuirii Coțofeni de la Șoimuș-lîngă sat cu privire privire specială la industria cioplită 41- română
RIȘCUȚIA, Nicolae Cătălin Manifestări ale bronzului timpuriu în Depresiunea Bradului 57- română
BERETEU, Dinu Așezarea din a doua epocă a fierului de la Cluj-Napoca - Sinitău 73- română
CRISTESCU, Cătălin Contribuții la cronologia davae-lor dacice de pe Valea Siretului (II) 101- română
TOMA, Corina Observații asupra tehnicii de producere a brățărilor dacice din bară torsionată din tezaurele de la Oradea - Sere și Drăgești (județul Bihor) 155- română
FRENCZ IOSIF, Vasile The dacian painted pottery discovered at Ardeu, Hunedoara County, Romania 165- engleză
HAMAT ANA, Cristina Acele de păr cu capul în formă de mînă descoperite în Dacia romană 177- română
BENEA, Doina Depuneri de lămpi romane ca ofrande votive în Dacia. Cu privire specială la Tibiscum 195- română
DUDĂU, Alexandru Cultul geniilor la Micia: o privire asupra inscripțiilor 211- română
BARBU, Marius, ZĂGREANU, Radu Pise sculpturale romane recuperate din albia răului Mureș 231- română
BĂEȘTEAN, Gică Așezpri umane pe lunca Murețului. Punct Uroi.Pod Mureș. Raport preliminar 241- română
BEȘLIU MUNTEANU, Petre Ceramica nesmălțuită descoperită în Sibiu, strada Nicolae Bălcescu )săpătură arheologică de salvare) 259- română
MĂRCULEȚ, Vasile O campanie miliotară arabă la Dunăre în toamna anului 718. Noi considerații pe marginea unui pasaj din Paulus Diaconus, Historia Langobardorum VI 273- română
POPA CRISTIAN, Ioan Cîmpul Pîinii și monumentele sale. Nașterea și apusul unui simbol 281- română
MIRCEA IONELA, Simona Moda vestimentară feminină victoriană în imagini de epocă (1840-1890) 303- română
BUCUR, Alexandru Deva la revoluția din 1848-1849, oglindită în opera șui Sava Popovici Săvoiu 323- română
MĂNESCU, Constantin Memoria revoluționarului Nicolae Bălcescu pe meleaguri vîlcene 333- română
PLOSCĂ, Maria-Cristina Apariția mișcării de emancipare a femeii în Vechiul Regat 339- română
LAZĂR, Ioachim Statuetele Societății române de lectură din Deva. Din primii ani de activitate 345- română
BODO, Cristina Aspecte din activitatea Societății de Istorie li Arheologie a Comitatului Hunedoara (1883-1887) 357- română
BODA, Imola Teglas Gabor (1848-1916) și cercetarea arheologică în Dacia 377- română
DRĂGAN, Ciprian Biblioteca Noua - un periodic orăștian de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 393- română
ITTU GUDRUN, Liane Aspecte ale profesionalizării femeilor la început de secol XX: Cererile și oferteler de serviciu din cotidianul Siebenburgisch Deutsches Tageblatt (1905-2910) 397- română
GABOR, Camelia, STANCIU, Camelia Flori de-o zi în revista Cosînzeana (1911) 407- română
IVĂNUȘ NICUȘOR, Dănuț Bancnote germane interbelice din colecția Muzeului Brukenthal - Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu 413- română
POP, Marin Activitatea organizației Partidului Național și Nașional-Țărănesc din județul Hunedoara în perioada 1922-1928 433- română
TATAI-BALTĂ, Cornel Din viața și opera pictorului Aurel Nedel 451- română
BASARAB, Maria Preotul greco-catolic și profesorul Victor Ioan Oprișiu - cinstitor de carte veche 459- română
DOBREI, Florin Un jurnal meteorologic de altădată 467- română
CUTEAN, Smaranda, MIRCEA, Gabriela Din biografia pictorului Sava Albescu (1885-1957) cu specială referire la două documente din 1949 495- română
GALEA, Silvia Restaurarea unor vase care aparțin Culturii Starcevo-Criș, descoperite la Cristian, județul Sibiu 527- română
IAMANDI, Daniela, SCĂRLĂTESCU, Andrei Restaurarea unor vase ceramice orientale din secolul XV 533- română
POPESCU POLIXENIA, Georgeta Detecția și caracterizarea uleiului de in sicativat din lucrări vechi de pictură de șevalet 543- română
BOGDAN, Luminița, PETCU, Velinca Restaurarea unui Molitvenic tipărit la Blaj, în anul 1784 555- română
BUJANCĂ, Luminița Restaurarea tipăriturii Ceaslov din 1811 563- română
GLIGOR MIRCEA, Alexandru Veșmîntul lui San Bernardino di Siena. De la Miracolul divin la tehnologia restaurării 571- română
LEFTER, Lidia, POPIȚIU, Ioana Conservarea și restaurarea patrimoniului imobil. Gospodăria de la Jupînești - Muzeul Satului Bînățean. Studiu de Caz 579- română
RIȘCUȚIA NICOLAE, Cătalin Contribuții la preistoria Văii Sebeșului (I). Locuirea Coțofeni din zona deluroasă - Popa Cristian 591- română
FERENCZ IOSIF, Vasile Dacia. Războaiele cu Romanii vol I. Sarmizegetusa - Oltean Radu 595- română
BASARAB, Maria Din istoria și arta cărții românești vechi. Gravura de la Buda (1780-1830) - Taty Anca 599- română
BĂEȘTEAN, Gică Dr. Dorin Alicu (1948-2013) 603- română