Banatica, 4, 1977

  • Anul publicației: 1977
  • Publicată de: Muzeul Banatului Montan
  • Localitatea: Reșița
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Banatica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-8 română
CADARIU, Ștefan (autor), OLARIU, Martin (autor) Peșteri cu urme de locuire de pe Valea Nerei (Sectorul Chei) I. Epoca străveche 9-18 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Periodizarea culturii Vinca în România I. Epoca străveche 19-45 română
GUMĂ, Marian (autor), GUMĂ, Nicoleta (autor) Săpături de salvare la Valea Timișului (Județul Caraș-Severin) I. Epoca străveche 45-67 română
GUMĂ, Marian (autor) Cercetări arheologice pe Stenca Liubcovei (Județul Caraș-Severin) I. Epoca străveche 69-103 română
SOROCEANU, Tudor (autor) Considerații preliminare asupra ceramicii de tip Mureș I. Epoca străveche 105-110 română
SĂCĂRIN, Caius (autor) Trei celturi de la Pescari (Județul Caraș-Severin) I. Epoca străveche 111-115 română
BOZU, Ovidiu (autor), GUDEA, Nicolae (autor) A existat un sanctuar mithriac la Pojejena? II. Perioada romană şi postromană 117-132 română
BOZU, Ovidiu (autor) Cohors I Sagittariorum la Zăvoi (Județul Caraș-Severin) II. Perioada romană şi postromană 131-133 română
BOZU, Ovidiu (autor), PETROVSZKY, Richard (autor), RĂUȚ, Octavian (autor) Drumuri romane în Banat II. Perioada romană şi postromană 135-159 română
BENEA, Doina (autor) Tipare de medalione din ceramică din colecția Muzeului Banatului II. Perioada romană şi postromană 161-168 română
RUSU, Mircea (autor) Transilvania și Banatul în secolele VI-IX III. Istorie medie 169-214 română
UZUM, Ilie (autor) Locuirea feudală timpurie de la Gornea-Țărmuri III. Istorie medie 215-222 română
FENEȘAN-BULGARU, Cristina (autor) Problema instaurării dominației otomane asupra Banatului Lugojului și Caransebeșului III. Istorie medie 223-238 română
FENEȘAN, Costin (autor) "Reglementarea" din 1693 a comitatului Severinului III. Istorie medie 239-243 română
FENEȘAN, Costin (autor), WOLLMANN, Volker (autor) Informații privind mineritul și metalurgia de la Sasca în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea III. Istorie medie 245-257 română
DAN, Mihail (autor), FENEȘAN, Costin (autor) Informații privind pregătirea celei de-a treia călătorii a lui Iosif al II-lea în Banat III. Istorie medie 259-268 română
PLOIEȘTEANU, Grigore (autor) Din lupta lui Paul Vasici pentru drepturile Românilor bănățeni și transilvăneni IV. Istorie modernă şi contemporană 269-283 română
NAGHI, Gheorghe (autor), NEAMȚU, Gelu (autor) Din corespondența lui Alexandru Roman privind ziarul "Federațiunea" (1868-1876) IV. Istorie modernă şi contemporană 285-292 română
ZABERCA, Vasile (autor) Bănățenii - susținători ai războiului pentru cucerirea independenței IV. Istorie modernă şi contemporană 293-298 română
FAUR, Viorel (autor) Mișcarea memorandistă în Bihor IV. Istorie modernă şi contemporană 299-307 română
POPA, Ion (autor) Un document despre greva muncitorilor de la Anina din anul 1903 IV. Istorie modernă şi contemporană 309-311 română
JURMA, Gheorghe (autor), POPA, Ion (autor) Ecouri ale răscoalei țărănești din anul 1907 în Județul Caraș-Severin IV. Istorie modernă şi contemporană 313-316 română
PORȚEANU, Alexandru (autor) Lupta revoluționară a maselor populare din județul Caraș-Severin pentru unirea cu Romania - 6 documente din arhivele Consiliului Național Român 1918 IV. Istorie modernă şi contemporană 317-354 română
DUDAȘ, Vasile (autor) Aspecte ale grevei generale din august 1920 în Banat IV. Istorie modernă şi contemporană 355-359 română
FLORESCU, Gheorghe (autor) Naționalizarea societății "Reșița" și implicațiile ei politice (1920-1923) IV. Istorie modernă şi contemporană 361-372 română
RUJA, Gheorghe (autor) Exploatările miniere ale societății Uzinele de Fier și Domeniile Reșița (U.D.R.) 1920-1928 IV. Istorie modernă şi contemporană 373-383 română
BATHORY, Ludovic (autor) Greve și revendicări ale muncitorilor de la societatea "Uzinele de Fier și Domeniile Reșița" în anul 1929 IV. Istorie modernă şi contemporană 385-403 română
BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta pentru pămînt a țărănimii din județul Caraș între 1934-1937 IV. Istorie modernă şi contemporană 405-413 română
GROZA, Liviu (autor) Contribuții aduse de Divizia 19 Infanterie la insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă din august 1944 și la acoperirea frontierelor țării în partea de sud a Banatului IV. Istorie modernă şi contemporană 415-425 română
ARDELEAN, Virginia (autor) Documente privind lupta pentru democratizarea aparatului de stat în plasa Oravița, județul Caraș IV. Istorie modernă şi contemporană 427-432 română
GUMĂ, M. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, I. (autor) Gornea-Liubcova V. Cronica arheologică şi repertorii 433-433 română
GUMĂ, Marian (autor), GUMĂ, Nicoleta (autor), PETROVSZKI, Richard (autor) Valea Timișului V. Cronica arheologică şi repertorii 433-433 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, I. (autor) Cuptoare-Sfogea V. Cronica arheologică şi repertorii 434-434 română
BOZU, Ovidiu (autor) Lăpușnicel - Cetate V. Cronica arheologică şi repertorii 435-436 română
BOZU, Ovidiu (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Pojejena - Via Bogdanovici V. Cronica arheologică şi repertorii 435-436 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Ilidia - Oblița V. Cronica arheologică şi repertorii 436-436 română
PETROVSZKY, Richard (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. (III) V. Cronica arheologică şi repertorii 437-461 română
IONIȚĂ, Vasile (autor) Identificarea pe baza toponimiei actuale a unor așezări dispărute (I) V. Cronica arheologică şi repertorii 463-470 română
KAKUCS, Lajos (autor) Unele informații de arhivă perivind cercetările arheologice efectuate în Banat între 1872-1918 V. Cronica arheologică şi repertorii 471-478 română
LEU, Valeriu (autor) Un manuscris românesc inedit din prima jumătate a secolului al XVIII-lea VI. Istoria artei şi culturii 479-481 română
BOCȘAN, Nicolae (autor) Contribuții la bibliografia literaturii române din Banat în epoca luminilor VI. Istoria artei şi culturii 483-494 română
LĂPTOIU, Negoiță (autor) Din corespondența pictorului bănățean Nicolae Popescu către Timotei Cipariu VI. Istoria artei şi culturii 495-505 română
BORUGA, Elena (autor) Aspecte din activitatea de publicist a lui Traian Vuia V. Cronica arheologică şi repertorii 507-519 română