Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BERINDEI, Ignatie Crisia - Cuvînt înainte .5- română
Cuprins 6 română
DAICOVICIU, Constantin Crisia - Cuvînt înainte .7- română
DAICOVICIU, Hadrian Tacitus șui războaiele dacice ale lui Traian .9- română
ALEXANDRESCU, A. Mormintele din perioada mai tîrzie a necropolei getice de la Zimnicea (j. Teleorman) 15- română
BODOR, A. Blocuri cu litere grecești din cetățile dacice 27- română
WINKLER, I. Cercetări despre moneda "Koson" 37- română
GLODARIU, Ioan Importuri elenistico-italice în Dacia preromană (sec. II î.n.n. - I e.n) 45- română
FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Cetatea dacică de la Odorheiul Secuiesc 59- română
BERCIU, I., MOGA, V. Contribuția Muzeului de Istorie din Alba-Iulia la cunoașterea culturii dacice 65- română
MARINESCU, Florian Cercetările de la Polovragi (1969-1971) 79- română
CĂPITANU, V., URSACHI, V. Descoperiri geto-dace în județul Bacău 97- română
ROȘU, T. Așezarea dacică din Dealul Viilor de la Oradea 115- română
DUMITRAȘCU, Sever Așezări fortificate și cetățui dacice în partea de vest a Munților Apuseni 121- română
FRUCHTER, E., MIHĂESCU, G. Despre necesitatea includerii unui capitol privind cultura spirituală a dacilor în istoria filosofiei din România 149- română
SCORPAN, C. Continuitatea în Dobrogea și problema unității culturii geto-dacice 155- română
URSULESCU, Nicolae Problema continuității în lumina unei interpretări statistice a izvoarelor literare despre Dacia 175- română
IONIȚĂ, Ion Unele privind populația autohtonă din Moldova în secolele II-V e.n. 183- română
LAZIN, Gheorghe, NEMETI, I. Descoperiru dacice din secolele II-IV e.n. în zona Carei 199- română