Analele Banatului: AnB, 2023, ARHEOLOGIE ▪ ISTORIE, Serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic FERARU, Remus Mihai (autor) Le culte d’Apollon Didymeus dans les colonies milésiennes de la Propontide et du Pont-Euxin / The cult of Apollo Didymeus in the Milesian colonies of the Propontis and the Euxine Pontus Arheologie şi Istorie Veche 11-24
articol de periodic TALMAȚCHI GABRIEL, Mircea (autor) Despre un nou tezaur monetar de dioboli din Mesembria descoperit în sudul Dobrogei / About a new monetary hoard of diobols from Mesembria discovered in the south of Dobruja Arheologie şi Istorie Veche 25-32
articol de periodic LĂPUȘAN, BOGDAN (autor) Keys, locking mechanisms and padlocks from the old collections of the National Museum of Banat, from Pojejena and Tibiscum Arheologie şi Istorie Veche 33-48
articol de periodic DÎSCĂ, Andrei-Cătălin (autor) , LEONTI, Iulian (autor) Drumul roman imperial între Tibiscum și Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Câteva considerații și rezultatele unor cercetări de teren / The Roman Imperial road from Tibiscum to Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Several observations and the results of new field investigations Arheologie şi Istorie Veche 49-70
articol de periodic FLUTUR, Alexandru (autor) Considerații despre valurile romane din Banat 2 Considerations about the Roman earth embankments in Banat Arheologie şi Istorie Veche 71-108
articol de periodic GINDELE, Robert (autor) Așezarea sarmatică descoperită la dezvoltarea infrastructurii rutiere de la Cerneteaz – Sit 7 (jud.Timiș) / The Sarmatian settlement discovered during the contruction of the road infrastructure at Cerneteaz-Sit 7 (Timiș County) Arheologie şi Istorie Veche 109-136
articol de periodic TĂNASE, Daniela (autor) Din nou despre antichitățile romano-bizantine descoperite la Drobeta-Turnu Severin din colecția lui Imre Pongrácz / New remarks about the Roman-Byzantine antiquities discovered at Drobeta-Turnu Severin from the collection of Imre Pongrácz Arheologie şi Istorie Veche 137-156
articol de periodic ĐORĐEVIĆ, JELENA (autor) , ĐORĐEVIĆ, VOJISLAV (autor) “Livade-Đurđevac” near Pančevo. Results of archaeological research of medieval churches and necropolises 2009–2013 LUCRĂRI PREZENTATE ÎN CADRUL CONFERINŢEI „POLITICS AND SOCIETY IN CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE. DAILY LIFE IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN TIMES (11TH–17TH CENTURIES)” (7–8 OCTOMBRIE 2021, TIMIŞOARA) 157-180
articol de periodic KRSTIĆ, Aleksandar (autor) Reflection of daily life in medieval inscriptions and notes from Serbia and Bosnia (12th–16th centuries) LUCRĂRI PREZENTATE ÎN CADRUL CONFERINŢEI „POLITICS AND SOCIETY IN CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE. DAILY LIFE IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN TIMES (11TH–17TH CENTURIES)” (7–8 OCTOMBRIE 2021, TIMIŞOARA) 181-192
articol de periodic MAREK, MILOŠ (autor) „In numerum proscriptorum malefactorum assignati“. Proscription in Banat and Transylvania in the Middle Ages (14th–15th century) LUCRĂRI PREZENTATE ÎN CADRUL CONFERINŢEI „POLITICS AND SOCIETY IN CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE. DAILY LIFE IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN TIMES (11TH–17TH CENTURIES)” (7–8 OCTOMBRIE 2021, TIMIŞOARA) 193-202
articol de periodic SZASZKÓ, Elek (autor) The last members of the Dobozi Dánfi family LUCRĂRI PREZENTATE ÎN CADRUL CONFERINŢEI „POLITICS AND SOCIETY IN CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE. DAILY LIFE IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN TIMES (11TH–17TH CENTURIES)” (7–8 OCTOMBRIE 2021, TIMIŞOARA) 203-212
articol de periodic FÓTI, MIKLÓS (autor) , PÁNYA, István (autor) Topographic data in Ottoman registers as a resource for the identification of vanished settlements in Bodrog County LUCRĂRI PREZENTATE ÎN CADRUL CONFERINŢEI „POLITICS AND SOCIETY IN CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE. DAILY LIFE IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN TIMES (11TH–17TH CENTURIES)” (7–8 OCTOMBRIE 2021, TIMIŞOARA) 213-226
articol de periodic DINU, Niculina (autor) Ottoman pottery discovered in Hârșova fortress in year 2020 LUCRĂRI PREZENTATE ÎN CADRUL CONFERINŢEI „POLITICS AND SOCIETY IN CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE. DAILY LIFE IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN TIMES (11TH–17TH CENTURIES)” (7–8 OCTOMBRIE 2021, TIMIŞOARA) 227-239
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) O încercare de reglementare a veniturilor fiscale din Transilvania în timpul celei de-a doua ocupații habsburgice (1603) / An attempt to regulate tax revenues in Transylvania during the second Habsburg occupation (1603) Istorie Modernă şi Contemporană 239-260
articol de periodic TÓTH, HAJNALKA (autor) The 1707 raid of Kecskemét by Serbs and its diplomatic consequences in Habsburg–Ottoman relations Istorie Modernă şi Contemporană 261-273
articol de periodic MARCOV, Zoran (autor) Coifurile Gărzii Cetățenești din Timișoara din colecția Muzeului Național al Banatului (prima jumătate a sec. al XIX-lea) / The helmets of the Citizen Guard from Timisoara from the collection of the National Museum of Banat (first half of the 19th century). Istorie Modernă şi Contemporană 273-287
articol de periodic SZABÓ, RÓBERT KÁROLY (autor) Die historiografische Bedeutung der Schulregister der siebenbürgischen reformierten Schulen im Ersten Weltkrieg / The historiographical significance of register books of Transylvanian reformed schools in the First World War Istorie Modernă şi Contemporană 287-297
articol de periodic DUDOI, Marian-Alin (autor) The Romanian election of 1946 in the Norwegian press Istorie Modernă şi Contemporană 297-301
articol de periodic TABĂRĂ, Radu (autor) Serviciul Muncii. Analiză a impactului său economic la nivelul economiei naționale (1950–1961) / The Labor Service. Analysis of its economic impact on the national economy (1950–1961) Istorie Modernă şi Contemporană 301-311
articol de periodic RĂMNEANȚU, Vasile (autor) Ultima vizită de lucru a lui Nicolae Ceaușescu în județul Timiș (14–15 septembrie 1988) / Nicolae Ceaușescu’s last working visit in Timiș County (September 14–15, 1988) Istorie Modernă şi Contemporană 311-323
articol de periodic BONCEA, MIRELA (autor) , TIMOC, Călin (autor) Despre activitatea de anticar și colecționar a umanistului italian Luigi Ferdinando Marsigli / The activity of the Italian humanist Luigi Ferdinando Marsigli as an antiquarian and collector. Istoria Culturii, Artei, Muzeologie, Restituiri 323-335
articol de periodic MIC, Andrei (autor) Sorin Mitu (editor), Raporturi și imagini româno-maghiare, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut-Mega, 2023, 211 p. Recenzii, prezentări de carte 335-338
articol de periodic MIKLÓSIK, Elena (autor) Kakucs Lajos (1944–2023) OBITUARIA 339-342